Rekommendationer inför din injektionsbehandling

2 min läsning

Pre Care

 • Följande läkemedel kan påverka blödningsbenägenheten i samband med din behandling:
  • Blodförtunnande
  • Aspirin (Acetylsalicylsyra)
  • Antinflammatoriska läkemedel (ex Ibuprofen, Diklofenak,Naproxen mm)
  • St. Johns Wort
  • Vitamin E 
  • Omega 3 

Om du har fått läkemedel utskrivna av läkare skall du ta din medicin enligt din ordination, dock viktigt att meddela din behandlare innan utförd behandling.

 • Undvik rökning några dagar före behandling då rökning kan öka risken för blåmärken och försämra läkning.
 • Undvik alkohol ca 7 dagar före behandling då det kan öka risken för blåmärken.
 • Arnica eller Hiriduidsalva kan användas inför behandling vid ökad tendens till blåmärken. Studier har visat att det inte gör någon skada men kan eventuellt minska risken för att blåmärken uppstår och påskynda att eventuella blåmärken försvinner snabbare. 
 • Vid lokal inflammation och/eller infektion bör du kontakta din behandlare för diskussion. Ev behöver inflammationen/infektionen läka ut innan behandling.
 • På behandlingsdagen bör du komma utan makeup för att minska risken för infektion.
 • Innan behandlingen bör du fått i dig mat samt vätska för att minska risken för yrsel.

Under behandling

 1. Journalföring och genomgång av din sjukdomshistoria. 
 2. Samtala om dina önskemål med behandling, olika behandlingsalternativ samt behandlingsplan.
 3. Information om risker och sidoeffekter.
 4. Information om eftervård och vikten av detta för att minska risken för komplikationer samt optimera behandlingsresultaten.

After Care

 • Undvik extrem värme (så som bastubad och sol exponering) 48h efter behandling för att minska risken för blåmärken.
 • Undvik träning/ pulshöjande ansträngning 48 h efter utförd behandling för att minska risk för infektion. 
 • Undvik smink eller hudkrämer 24 h efter behandling för att minska risken  för infektion. 
 • Undvik att gnugga, pressa hårt eller röra på det behandlade området samma dag då det ökar risk för migration och infektion.
 • Undvik ansiktsmassage, laser behandlingar, permanent smink samt elektrisk stimulatorns 2 veckor efter behandling 
 • Sitt upprätt 4 h efter behandling med botulinumtoxin för att minska risken för migration.
 • Blåmärken är vanligt och ofarligt och dyker ofta upp efter minuter i samband med din behandling men tilltar ofta i storlek succesivt vid hemgång. Ofta tar det 2-3 veckor innan det försvinner. Arnica- och Hiroduidsalva kan användas vid uppkomst av blåmärken för att eventuellt påskynda att det försvinner. Skulle du samtidigt känna något av nedanstående symtom bör du kontakta din behandlare för snar bedömning.
 • Vid följande symtom bör du kontakta din behandlare för snar bedömning: 
  • Kraftig eller ökande smärta i eller omkring behandlingsområdet
  • Känselpåverkan/ stickningar i eller i anslutning till behandlingsområdet
  • Ändrad färg/ missfärgning i eller i anslutning till behandlingsområdet
  • Feber och/ eller frossa
  • Bleknad i eller omkring behandlingsområdet
  • Rodnad och värme i eller omkring behandlingsområdet
 • När det gäller hyaluronbaserade fillers ses resultat ofta omgående och slutresultatet värderas bäst efter 2 veckor, då inflammationen lagt sig och hyaluronsyran bundit till sig vatten. Om du skulle ha funderingar kring slutresultatet är det enklast att värdera det i detta skede, förutsatt att inget av ovanstående föranlett tidigare kontakt.
 • När det gäller botulinumtoxin kommer effekten tidigast inom 1-3 dagar. För de flesta ses full effekt av fillers och botulinumtoxin injektioner efter 2 veckor. Om du skulle ha funderingar kring slutresultatet är det enklast att värdera det i detta skede, förutsatt att inget av ovanstående föranlett tidigare kontakt.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog