Influensasäsongen

2 min läsning

Influensasäsongen

MinusrelateradesidorPå denna sida

 • När är influensasäsongen i Sverige?
 • Hur övervakar Riktlinjer utvecklingen av influensasäsongen?
 • Varför är det en veckolång fördröjning mellan data och när den rapporteras?
 • Cirkulerar andra andningsvirus under influensasäsongen?

Medan säsongsinfluensavirus (influensa) upptäcks året runt i Sverige är influensavirus vanligast under hösten och vintern. Den exakta tidpunkten och varaktigheten av influensasäsonger kan variera, men influensaaktiviteten börjar ofta öka i oktober. För det mesta har influensaaktiviteten toppar mellan december och februari, även om aktiviteten kan pågå så sent som maj.

Figuren nedan visar maximal influensaaktivitet i Sverige per månad för 1982-1983 till 2017-2018 influensasäsonger. ”Toppmånaden för influensavirusaktivitet” är den månad där den högsta andelen andningsprover testar positivt för influensavirusinfektion under den influensasäsongen. Under denna 36-årsperiod nådde influensaaktiviteten oftast en topp i februari (15 säsonger), följt av december (7 säsonger), januari (6 säsonger) och mars (6 säsonger).

Peak månad för influensa aktivitet
1982-1983 till 2017-2018

När är influensasäsongen i Sverige?

I USA sker influensasäsongen på hösten och vintern. Medan influensavirus cirkulerar året runt, toppar mestadels influensaaktiviteten mellan december och februari, men aktiviteten kan pågå så sent som maj. Den totala hälsopåverkan (t.ex. infektioner, sjukhusvistelser och dödsfall) av en influensasäsong varierar från säsong till säsong. Riktlinjer samlar in, sammanställer och analyserar information om influensaaktivitet året runt i Sverige och producerar FluView, en veckovisa övervakningsrapport och FluView Interactive, vilket möjliggör en mer djupgående undersökning av influensaövervakningsdata. Weekly U.S. Influensa Summary Update uppdateras varje vecka från oktober till maj.

Hur övervakar Riktlinjer utvecklingen av influensasäsongen?

Den totala hälsopåverkan (t.ex. infektioner, sjukhusvistelser och dödsfall) av en influensasäsong varierar från säsong till säsong. Riktlinjer samlar in, sammanställer och analyserar information om influensaaktivitet året runt i Sverige och producerar FluView, en veckovisa övervakningsrapport och FluView Interactive, vilket möjliggör en mer djupgående undersökning av influensaövervakningsdata. Weekly U.S. Influensa Summary Update uppdateras varje vecka från oktober till maj. Det amerikanska övervakningssystemet för influensa är ett samarbete mellan Riktlinjer och dess många partner i statliga och lokala hälsoavdelningar, folkhälsa och kliniska laboratorier, viktiga statistikkontor, vårdgivare och kliniker och akutavdelningar.

 • Information i fem kategorier samlas in från åtta olika datakällor som gör det möjligt för Riktlinjer att:
  • Ta reda på när och var influensaaktivitet förekommer
  • Track influensarelaterad sjukdom
  • Bestäm vilka influensavirus cirkulerar
  • Detektera förändringar i influensavirus
  • Mät påverkan influensa har på sjukhusvistelser och dödsfall i Sverige

  Dessa övervakningskomponenter gör det möjligt för Riktlinjer att bestämma när och var influensaaktivitet inträffar, bestämma vilka typer av influensavirus som cirkulerar, upptäcka förändringar i influensavirus som samlas in och analyseras, spåra mönster av influensarelaterad sjukdom, och mäta effekterna av influensa i Sverige. All rapportering av influensaaktivitet från stater, laboratorier och vårdgivare är frivillig. Mer information om Riktlinjer:s verksamhet för övervakning av influensa finns i Översikt över influensaövervakning i Sverige.

  Varför är det en veckolång fördröjning mellan data och när den rapporteras?

  Insamlingen av uppgifter om influensaövervakning baseras på en rapporteringsvecka som börjar på söndag och slutar följande lördag varje vecka. Varje övervakningsdeltagare uppmanas att sammanfatta veckouppgifterna och lämna in dem till Riktlinjer senast nästa tisdag eftermiddag. Data laddas sedan ned, sammanställs och analyseras på Riktlinjer. Data används för att uppdatera FluView och FluView Interactive följande fredag.

  Cirkulerar andra andningsvirus under influensasäsongen?

  Förutom influensavirus cirkulerar även flera andra respiratoriska virus under influensasäsongen och kan orsaka symtom och sjukdomar som liknar dem som ses vid influensainfektion. Dessa respiratoriska virus inkluderar rhinovirus (en orsak till ”vanlig förkylning”) och respiratoriska syncytialvirus (RSV), som är den vanligaste orsaken till allvarlig respiratorisk sjukdom hos små barn samt en ledande dödsorsak till följd av luftvägssjukdomar hos personer som är 65 år och äldre.

 • Senaste av Blog