Diabetes och influensa

Diabetes och influensa

Personer med diabetes kan, liksom alla andra, drabbas av influensa (influensavirus). Under vinterhalvåret är influensa särskilt och vanligt och det är viktigt att vara förberedd. Det finns flera saker du kan göra för att förbereda dig och försöka förhindra att du blir smittad. Dessutom skall du som har diabetes prata med din vårdgivare om att bli vaccinerad mot influensa (influensavaccin).

Relaterat: Infektioner vid diabetes

Influensa (influensavirus)

Influensa orsakas av influensavirus, som smittar när viruset tar sig in i kroppen via luftvägarna. Det enda bästa sättet att skydda sig mot influensan är att få vaccination mot influensa varje år. Personer med diabetes bör få en influensavaccin varje år. Ingen annan metod kan skydda lika bra mot influensa. Vaccinet har getts till hundratals miljoner människor och det har visat sig vara säkert och effektivt.

Om man drabbas av influensa så kan man även drabbas av pneumoni (lunginflammation) med bakterier. Den vanligaste bakterien är pneumokocker och det finns faktiskt vaccin även mot dessa mikrober. Pnemokockvaccin är något som kan erbjudas dig som har diabetes, varför du bör diskutera det med din vårdgivare.

Symtom på influensa

 • Feber
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Värk, smärta i kroppen (särskilt musklerna)
 • Frossa
 • Kräkningar
 • diarré
 • Hosta
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Trötthet

Man kan ha ett eller flera av ovanstående symtom. Feber är mycket vanligt, men alla drabbas inte av feber.

Influensa och diabetes

Personer med diabetes drabbas svårare av infektioner. Inte sällan blir de mer sjuka och ibland krävs inneliggande vård på sjukhus. Om du blir sjuk kan du först prova receptfria läkemedel (paracetamol, ibuprufen, acetylsalicylsyra, etc). Detta kan lindra symtomen men påverkar inte sjukdomsförloppet. Om dina symtom förvärras så bör du konsultera din vårdgivare.

Om du blir svårt sjuk så bör du söka akutsjukvård, särskilt om du har andra sjukdomar utöver din diabetes, eftersom den sammanlagda sjukdomsbördan kan bli för svår för att hantera själv i hemmet.

Om du får influensan

Om du får influensa så kommer det bli svårt att kontrollera blodsockret. Detta beror på att infektionen gör att man kan få högt eller svängande blodsocker och dessutom ändras intag av mat och dryck pga sjukdomen. Under influensan bör du testa ditt blodsocker oftare, särskilt om du har typ 1 diabetes.

För gärna dagbok över dina värden (blodsocker, kroppstemperatur, vikt, m fl).

Rekommendationer för patienter med diabetes

 • Fortsätt ta dina diabetesläkemedel (inklusive insulin) som vanligt.
 • Testa blodsockret oftare (helst var fjärde timme) och håll koll på resultaten.
 • Drick extra (kalorifria) vätskor och försök att äta som du normalt skulle. Drick gärna mycket vätska för att förhindra uttorkning.
 • Väg dig varje dag.
 • Kontrollera temperaturen varje morgon och kväll. Feber är ett tecken på pågående infektion.

När ska du kontakta din vårdgivare?

 • Om du har måttliga till höga ketonnivåer i urinen (använd ketonstickor för att mäta ketoner i urinen).
 • Om du inte lyckas behålla mat och dryck.
 • Om du går ner 2 kg eller mer.
 • Om ditt blodsocker är för högt eller för lågt och du inte lyckas korrigera det.
 • Om du känner dig för sjuk för att äta normalt.
 • Om du har kräkningar och/eller svår diarré.
 • Om din temperatur är över 40 grader.
 • Om du har svårt att andas.
 • Om du känner dig sömnig eller kan inte tänka klart. Då bör du be någon annan ringa din läkare eller ta dig till akuten.

Benägenheten att kontakta din vårdgivare skall vara ännu högre om det är ditt barn som har diabetes.