Infektioner vid injektionsbehandling

2021-01-06
2 min läsning

Vid alla ingrepp där du bryter hudbarriären, så som vid injektioner, föreligger en risk för infektion. Det är viktigt att minimera denna risk genom att hålla ingreppet rent. Detta ligger i din behandlare ansvar. Många rekommenderar att spara eller dela produkter ur samma fillerspruta eller liknande, denna typen av hantering kan då öka risken för infektion. Infektion brukar uppkomma efter dagar eller någon vecka. I sällsynta fall kan seninfektioner också ses. Mer akuta infektioner kan förekomma fastän det är sällsynta.

När det gäller filler, behandling med kirurgiska trådar eller andra främmande material kan detta i sig öka risken för att infektioner får fäste i området. Det som kan orsaka komplikationer i form av infektioner är antingen bakterier (exempel Streptococcus eller Staphylococcus) eller virus (exempel herpesinfektion).

Symtom vid infektioner

 • Rodnad- lokalt i området kan det bli en rodnad, ofta avgränsad mot omgivningen.
 • Svullnad- området kan vara upphöjt.
 • Ömhet- en smärta lokalt är vanligt.
 • Värmeökning- området blir ofta varmt jämfört med den friska sidan eller närliggande område.

Alla dessa symtom beror på att immunförsvaret aktiveras till läkning. Vid fler symtom samtidigt ökar risken för att infektion föreligger i området. Det finns andra tillstånd med dessa symtom, så det behöver ej vara infektion var gång något av dessa besvär föreligger. Dock behöver du alltid kontakta den som utfört behandlingen. Mer allvarliga symtom på infektion är samtidig allmänheten och frossa.

Faktorer som ökar risken för infektion

 • Oren hantering av ingreppet
 • Spårade material eller behållare med produkter som injiceras
 • Infektion i området eller närliggande, så även acne.
 • Läkemedel som påverkar immunförsvaret: exempel kortison, imunomodulerande läkemedel och cytostatika/ cellgifter.
 • Sjukdomar och tillstånd som påverkar infektionskänsligheten: exempelvis personer med oreglerad eller långt gången diabetes, vissa blodsjukdommar samt personer som opererat bort sin hjälte.
 • Upprepade injektioner samt injektioner där redan annat främmande material placerats, tex injektion i ett område där kirurgiska trådar som vid trådlyft placerats.
 • Tidigare upprepad herpesinfektion- brukar triggas av närliggande injektion. Dessa kunder bör få behandling förebyggande innan injektion.

Vad bör du göra vid tecken på infektion?

 • Vid eventuella symtom på infektion bör du få en bedömning kliniskt av din behandlare eller läkare. Den som gör bedömningen bör ha rätt kompetens.
 • Om möjligt och vid behov bör ett prov tas som skickas för odling av de eventuella bakterierna.
 • I vissa fall blir infektionen mer avancerade och behöver hanteras av läkare med rätt kompeten för att eventuellt tömma och spola området.
 • Misstänker man en bakteriell infektion behöver antibiotika sättas in.
 • Vid misstanke om herpes bör antiviralbehandling sättas in.
 • Vid bakteriell infektion i område med filler skall man aldrig använda hyalase initialt utan antibiotika. Sedan då infektionen är under kontroll finns de dem som rekommenderar hyalase/ hyaluronidas medan andra avstår helt. De som avstår menar på att det finns risk att bakterierna sprider sig. De som rekommendera det i efterförloppet menar att det annars finns risk att man inte blir av med bakterierna helt.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss