Indikationer för botox

2019-11-30
2 min läsning

Botox är indicerat vid följande sjukdomstillstånd

Neurologiska störningar

 • Fokal spasticitet (juvenil cerebral pares)  Ett tillstånd som orsakar överaktivering hos muskler i olika kroppsdelar, oftast uppstår detta till följd av andra sjukdomstillstånd. Botox är indicerat för behandling av ett sjukdomstillstånd som kallas dynamisk spetsfot orsakad av spasticitet. Juvenil cerebral pares är ett tillstånd som drabbar barn och kan orsaka spasticitet i olika kroppsdelar, botox är en lämplig behandling vid muskelryckningar av den här sorten.
 • Fokal spasticitet (handled eller hand) – Personer som drabbas av stroke kan få livslånga komplikationer till följd av stroke. En vanlig komplikation är fokal spasticitet i hand eller handleden. Botox kan användas för behandling av fokal spasticitet i hand och handled efter stroke.
 • Fokal spasticitet (fotled och fot) – Precis som vid fokal spasticitet i handled eller hand efter en allvarlig stroke så kan även fotleden och foten utveckla spasticitet efter stroke.
 • Blefarospasm och hemifacial spasm  Muskelryckningar eller fokala dystonier i ansiktet eller ögonlock kan behandlas med botox.
 • Cervikal dystoni  Ett tillstånd som leder till tvångsmässiga vridningar i huvudet (spastisk torticollis).
 • Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel

Urologiska besvär

Neurologiska störningar hos urinblåsa

 • Idiopatisk överaktiv urinblåsa är ett sjukdomstillstånd som leder till symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar. Botox är indicerat för behandling av vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Antikolinerga läkemedel används för behandling av överaktiv urinblåsa men när dessa mediciner inte längre fungerar så kan personer behandlas effektivt med botox.
 • Urininkontinens är ett tillstånd som leder till försämrad förmåga att kontrollera urinblåsa. Personer med ryggmärgsskada (subcervikal nivå) och multipel skleros (MS) kan utveckla ett tillstånd som kallas neurogen överaktiv detrusor på medicinskt språk. Botox är en effektiv behandling av urininkontinens som beror på nervstörningar i urinblåsans muskel.

Axillär hyperhidros (extensiva svettningar i armhåla)

 • Axillär hyperhidros är ett medicinskt uttryck för överdriven svettproduktion i armhåla. En uttalad hyperhidros i axillerna som försvårar dagliga aktiviteter, och som inte förbättras av lokal behandling (deodorant) kan erbjudas lokal behandling med botox.

Kontraindikationer

Botox är kontraindicerat vid följande

 • Individer med känd överkänslighet mot verkningsmedlet botulinumtoxin typ A eller mot något hjälpämne som finns i botox, bör inte erbjudas behandling med botoxinjektioner.
 • Personer som har en pågående infektion bör inte genomgå en behandling med botox, särskilt inte injicera botox i kroppsdelar som ligger nära till infektionen.

Kontraindikation för botox i urinblåsa

 • Personer som har pågående urinvägsinfektion bör inte erbjudas botoxbehandling för urinvägsbesvär.
 • Personer som har problem med urinblåsan kan använda urinkateter rutinmässigt. Ibland kan katetern krångla och personen kan inte göra sig av med sitt urin och utvecklar ett tillstånd som kallas akut urinretention, botox bör inte genomföras vid akut urinretention eller liknande tillstånd.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss