Förkalkning i basala ganglier (anhoppningar av hjärnceller)

2022-12-23
10 min läsning

Allt om förkalkning i basala ganglier

Idiopatisk förkalkning i basala ganglier (IBGC) är en neurologisk sjukdom som orsakar gradvis förlust av kognitiva funktioner och motoriska förmågor. Sjukdomen är sällsynt och har ingen känd orsak, men det finns vissa teorier om att den kan vara relaterad till åldrandet eller till miljöfaktorer. IBGC drabbar främst äldre människor, men det har rapporterats att det också kan drabba unga vuxna.

Symptomen på IBGC inkluderar följande:

 • minskad mental skärpa
 • minskad koncentration
 • minskad koordination
 • minskad rörelseförmåga
 • balansproblem
 • muskelsvaghet

Kort om diagnostisering, behandling och riskfaktorer

IBGC diagnostiseras vanligtvis genom en kombination av anamnes, neurologisk undersökning och bilddiagnostik som MR-skanning eller datortomografi (skiktröntgen). Ibland kan man också behöva göra en lumbalpunktion för att utesluta andra sjukdomar som kan ge liknande symptom.

Behandlingen av IBGC är ofta symptomatisk och syftar till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Det finns inget botemedel mot IBGC, men det finns olika mediciner som kan hjälpa till att lindra symtomen.

Forskning har visat att det finns vissa riskfaktorer som ökar risken för att utveckla IBGC. Dessa inkluderar ålder, rökning, diabetes, högt blodtryck och höga halter av homocystein i blodet. För att minska risken för att utveckla IBGC rekommenderas det att man undviker rökning, håller blodtrycket under kontroll och regelbundet testar homocysteinnivåerna i blodet.

Det är också viktigt att man tar hand om sin allmänna hälsa genom att motionera regelbundet och äta en balanserad kost.

IBGC är en sjukdom som fortfarande inte har något botemedel, men forskning har gjorts för att försöka hitta effektiva behandlingsmetoder. Det finns olika mediciner som kan hjälpa till att lindra symtomen, men det är viktigt att man tar dem under medicinsk övervakning. Det finns också olika stödgrupper som erbjuder stöd och information till personer som lever med IBGC.

Symtom och tecken på förkalkning i basala ganglier

 • Försämrad balans och koordination: Detta är ett vanligt symptom på förkalkning i basala ganglier, som kan leda till att personen har svårt att hålla balansen och styrningen av sina rörelser.
 • Muskelstelhet: Personer med förkalkning i basala ganglier kan uppleva muskelstelhet, vilket gör det svårt att röra sig och utföra vardagliga aktiviteter.
 • Försämrad tal: Personer med förkalkning i basala ganglier kan uppleva försämrad tal, inklusive slurring, stamning eller problem med att formulera ord.
 • Försämrad minne: Personer med förkalkning i basala ganglier kan uppleva minnesproblem, inklusive svårigheter att komma ihåg nyligen lästa eller hörda saker.
 • Förändringar i humör och beteende: Personer med förkalkning i basala ganglier kan uppleva förändringar i humör och beteende, inklusive depression, ångest eller irritabilitet.
 • Försämrad syn: Personer med förkalkning i basala ganglier kan uppleva försämrad syn, inklusive dubbelseende eller svårigheter att se tydligt på natten.

Orsaker till förkalkning i basala ganglier

Det är en ovanlig sjukdom som vanligtvis drabbar personer över 50 år. Orsakerna till denna sjukdom är fortfarande oklara, men det finns vissa teorier som försöker förklara varför detta händer.

Genetik och miljöfaktorer

Den mest accepterade teorin är att förkalkning i basala ganglier orsakas av en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer. Genetiska faktorer innebär att vissa personer har en ärftlig predisposition för sjukdomen, medan miljöfaktorer kan inkludera exponering för toxiner eller infektioner.

Autoimmun reaktion

En annan teori är att förkalkning i basala ganglier orsakas av en autoimmun reaktion. Denna teori hävdar att immunsystemet börjar angripa de basala ganglierna, vilket leder till skador på hjärnan.
En tredje teori är att förkalkning i basala ganglier orsakas av en metabolt problem. Detta skulle innebära att något fel med kroppens metabolism, som kan leda till att kalcium ackumuleras i de basala ganglierna.

Även om orsakerna till förkalkning i basala ganglier fortfarande inte är helt klara, finns det vissa behandlingsmetoder som kan hjälpa till att lindra symtomen. Behandlingen inkluderar vanligen läkemedel som minskar inflammation och smärtstillande medel, samt rehabiliteringsterapi för att stödja neurologiska funktioner. Fysisk aktivitet och balansövningar kan också hjälpa till att minska symtomen.

Hur förkalkning i basala ganglier diagnostiseras

Diagnos av IBGC kräver en omfattande undersökning som inkluderar bilddiagnostik, neurologiska tester och blodprov.

Fysisk undersökning

För att diagnostisera IBGC börjar läkaren med att ställa frågor om patientens medicinska historia och göra en fysisk undersökning. Läkaren kommer att leta efter tecken på neurologiska skador, såsom minskad muskelstyrka, koordinationsproblem och balansproblem. Läkaren kan också ta blodprov för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka liknande symtom.

Magnetkameraundersökning

Nästa steg är att utföra bilddiagnostik. Magnetkameraundersökning (MRI) är den vanligaste typen av bilddiagnostik som används för att diagnostisera IBGC. MRI-skanningen visar detaljerade bilder av hjärnan och kan identifiera förändringar i basala ganglier som är typiska för IBGC.

Neurologiska tester

Neurologiska tester kan också användas för att diagnostisera IBGC. Dessa tester mäter patientens motoriska funktioner, balans och koordination. De kan också användas för att bedöma patientens mentala status och kognitiva funktioner.

Biopsi och spinalpunktion

Om läkaren misstänker att patienten har IBGC kommer de att rekommendera ytterligare undersökningar för att bekräfta diagnosen. Ibland kan läkaren behöva göra en biopsi av basala ganglierna för att bekräfta diagnosen. I vissa fall kan läkaren också behöva göra en spinalpunktion för att ta ett prov av cerebrospinalvätskan som finns runt hjärnan och ryggmärgen.

IBGC är en svår sjukdom att diagnostisera eftersom det inte finns några specifika blodprov eller bilddiagnostiska tekniker som kan användas för att bekräfta diagnosen. Det är viktigt att läkaren tar hänsyn till alla symtom som patienten har och utför omfattande undersökningar innan de fastställer diagnosen. Om du misstänker att du har IBGC, diskutera dina symptom med din läkare så snart som möjligt, så att du kan få riktig behandling.

Hur förkalkning i basala ganglier behandlas

Behandling av IBGC är ofta svårt eftersom det inte finns några specifika läkemedel som är effektiva mot sjukdomen. Det finns dock vissa behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten.

Läkemedel

En vanlig behandling för IBGC är att använda läkemedel som minskar inflammation och smärta. Dessa läkemedel kan hjälpa till att minska symtomen på sjukdomen, men de har också biverkningar som måste beaktas. Andra typer av läkemedel som används för att behandla IBGC inkluderar antikonvulsiva läkemedel, antidepressiva läkemedel och antipsykotiska läkemedel.

Kirurgi

Kirurgi är också ett alternativ för att behandla IBGC. Kirurgi kan användas för att ta bort de kalkavlagringar som orsakar symtomen. Det finns dock risker med kirurgi, så det är viktigt att diskutera dessa med din läkare innan du bestämmer dig för att genomgå en operation.

Rehabilitering

Rehabilitering är också en viktig del av behandlingen av IBGC. Rehabilitering kan hjälpa till att stödja patienter med IBGC genom att ge dem verktyg för att hantera symtomen på sjukdomen. Rehabilitering kan innefatta träning, rörelseövningar, talterapi och kognitiv terapi.

I slutet av dagen är det viktigaste steget i behandlingen av IBGC att identifiera vilka behandlingsalternativ som fungerar bäst för varje enskild patient. Det är viktigt att diskutera alla behandlingsalternativ med din läkare innan du bestämmer dig för vilken typ av behandling som ska användas.

Genom att ta reda på vilka behandlingsalternativ som fungerar bäst för dig, kan du få den bästa möjliga behandlingen för din sjukdom och leva ett så normalt liv som möjligt.

Hur förkalkning i basala ganglier kan förebyggas

Det är viktigt att försöka förebygga denna sjukdom eftersom det inte finns någon botande behandling.
För att förebygga förkalkning i basala ganglier bör du följa en hälsosam livsstil. Det innebär att äta en balanserad kost som är rik på frukt och grönsaker, samt att undvika fet och salt mat. Det är också viktigt att regelbundet träna och motionera, och att undvika tobak och alkohol.

Det är också viktigt att ta regelbundna läkarbesök för att uppmärksamma eventuella tecken på sjukdom. Om du upplever symtom som yrsel, svårigheter att tala, eller minnesförlust bör du genast kontakta din läkare.

Forskning har visat att vissa läkemedel kan minska risken för förkalkning i basala ganglier. Dessa inkluderar statiner som sänker kolesterolet, ACE-hämmare som minskar blodtrycket, och antikoagulantia som minskar risken för blodproppar.

Din läkare kan hjälpa dig att avgöra om dessa läkemedel är lämpliga för dig. Det finns också naturliga alternativ som kan hjälpa till att förebygga förkalkning i basala ganglier. Det rekommenderas att ta tillskott av omega-3-fettsyror, vitamin B12, folsyra, magnesium och zink. Dessa tillskott har visat sig ha positiva effekter på hjärnans funktioner och kan minska risken för sjukdomen. Det finns däremot väldigt få välgenomförda studier inom området.

Slutligen bör du vara medveten om de riskfaktorer som ökar chansen att drabbas av förkalkning i basala ganglier. Dessa inkluderar hög ålder, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol och rökning. Om du har någon av dessa riskfaktorer bör du diskutera det med din läkare så att du kan ta de nödvändiga stegen för att minska risken. Genom att följa dessa tips kan du minska risken för förkalkning i basala ganglier och skydda din hälsa.

Komplikationer till förkalkning i basala ganglier

Sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer som kan påverka patientens livskvalitet.
De vanligaste symtomen vid förkalkning i basala ganglier är följande:

 • försämrad motorisk funktion
 • inklusive muskelsvaghet
 • balansproblem
 • koordinationssvårigheter
 • minnesförlust
 • depression
 • ångest
 • problem med tal och språk

Komplikationer till förkalkning i basala ganglier kan vara allvarliga och omfattande. De vanligaste komplikationerna är följande:

 1. Försämrad motorisk funktion: Muskelsvaghet, balansproblem och koordinationssvårigheter kan leda till att patienten har svårt att utföra dagliga aktiviteter som att gå, stå upp eller ta sig fram.
 2. Försämrad kognitiv funktion: Minnesförlust, problem med språk och tal samt andra kognitiva problem kan leda till att patienten har svårt att utföra dagliga aktiviteter som att läsa, skriva eller lösa matematiska problem.
 3. Psykisk ohälsa: Depression, ångest och andra psykiska störningar kan uppstå som en följd av sjukdomen. Dessa kan leda till att patienten har svårt att fungera normalt i sociala situationer eller att de inte klarar av vardagliga aktiviteter.
 4. Fysisk funktionsnedsättning: Försämrad motorisk funktion kan leda till att patienten har svårt att utföra dagliga aktiviteter som att klä på sig eller ta sig fram.

Det finns dock behandlingar som kan hjälpa patienter med förkalkning i basala ganglier. Behandlingarna syftar till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten. Det finns olika typer av mediciner som kan användas för att behandla symtomen, liksom rehabilitering och träning som kan hjälpa patienten att återfå sin motoriska funktion. Det finns även stödgrupper där patienter med samma sjukdom kan träffas och diskutera sina erfarenheter.

Prognosen vid förkalkning i basala ganglier

Sjukdomen kan leda till störningar i rörelse, tal och kognitiva funktioner. Prognosen för denna sjukdom är ofta beroende av hur tidigt den upptäcks och behandlas.

Sjukdomen är vanligast hos personer över 50 år, men det finns rapporter om att den kan drabba personer i alla åldrar. Symtom på förkalkning i basala ganglier inkluderar tremor, muskelsvaghet, balansstörningar, minnesförlust och problem med tal och kommunikation. Dessa symtom kan vara milda eller svåra beroende på hur mycket skada som har uppstått i hjärnans basala ganglier.

Behandling av förkalkning i basala ganglier innefattar medicinering för att lindra symtom och förbättra funktionen. Det kan också inkludera rehabilitering, såsom fysioterapi, ergoterapi och talterapi. I vissa fall kan kirurgi vara nödvändigt för att minska symptom och förbättra funktionen.

Prognosen för förkalkning i basala ganglier beror på hur tidigt sjukdomen upptäcks och behandlas. Om sjukdomen upptäcks tidigt och behandlas effektivt kan många patienter uppleva goda resultat. Förbättringar i symtom och funktion kan uppnås med lämplig medicinering, rehabilitering och ibland kirurgi.

Om sjukdomen inte behandlas eller diagnostiseras sent kan dock prognosen vara mer osäker.
Idiopatisk förkalkning i basala ganglier är en sällsynt neurologisk sjukdom som kan leda till stora funktionsnedsättningar om den inte behandlas tidigt och effektivt.

Det är viktigt att veta att prognosen beror på hur tidigt sjukdomen upptäcks och behandlas, vilket gör det viktigare än någonsin att ta reda på mer om denna sjukdom och se till att du tar hand om dig själv om du misstänker att du har den.

Differentialdiagnoser till förkalkning i basala ganglier

Det finns ett antal differentialdiagnoser som måste beaktas när man diagnostiserar förkalkning i basala ganglier. En av de vanligaste differentialdiagnoserna är Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en neurologisk störning som orsakar muskelstelhet, rörelseproblem och balansstörningar.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är ofta liknande dem som uppträder vid förkalkning i basala ganglier, men det finns vissa skillnader mellan de två tillstånden. Till exempel har patienter med Parkinsons sjukdom ofta en långsam, skakande rörelse som kallas tremor, vilket inte är ett symptom på förkalkning i basala ganglier.

Progressiv supranukleär pares (PSP)

En annan differentialdiagnos till förkalkning i basala ganglier är progressiv supranukleär pares (PSP). PSP är en neurologisk störning som orsakar problem med balans, koordination och rörelse. Patienter med PSP har ofta stelhet i ansiktet och armarna, samt problem med att gå och svälja.

Symptomen på PSP är dock annorlunda från dem som uppträder vid förkalkning i basala ganglier, eftersom PSP-patienter ofta har problem med att tala och svälja, vilket inte är ett symptom på förkalkning i basala ganglier.

Multisystematrofi (MSA)

En annan differentialdiagnos till förkalkning i basala ganglier är multisystematrofi (MSA). MSA är en neurologisk störning som orsakar muskelstelhet, balansproblem och rörelseproblem. Patienter med MSA har ofta problem med att gå och svälja, samt andra symtom som inte uppträder vid förkalkning i basala ganglier.

Wilson-Konovalovs syndrom (WKS)

En annan differentialdiagnos är Wilson-Konovalovs syndrom (WKS) som innebär förkalkning i basala ganglier. WKS är en neurologisk störning som orsakar muskelstelhet, balansproblem och rörelseproblem. Patienter med WKS har ofta problem med att tala och svälja, samt andra symtom som inte uppträder vid förkalkning i basala ganglier.

Att diagnostisera förkalkning i basala ganglier kräver att man tar hänsyn till ett antal differentialdiagnoser. De vanligaste differentialdiagnoserna inkluderar Parkinsons sjukdom, progressiv supranukleär pares, multisystematrofi och Wilson-Konovalovs syndrom. För att ställa en korrekt diagnos måste läkaren ta hänsyn till alla dessa olika differentialdiagnoser och fastställa vilket tillstånd patienten har.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk