Låg muskeltonus (hypotoni) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

2022-12-23
4 min läsning

Denna sida är granskad av en specialistläkare. Var noggrann med hälsoinformation som du hittar online eftersom informationen kan vara felaktig eller sakna viktig fakta. På Medliv får du veta vilket innehåll som granskats av en specialistläkare.

Introduktion om låg muskeltonus

Hypotoni är en medicinsk term som beskriver en låg muskeltonus. Det är ett tillstånd där musklerna är slappa och inte har normal styrka. Det kan vara ett tecken på olika sjukdomar eller skador.

Hypotoni kan leda till att personer har svårt att hålla upp sin kroppshaltning, och det kan också orsaka problem med balans och koordination. Symtomen kan variera beroende på orsaken till hypotonin.
Hypotoni är vanligast hos barn, men det kan också förekomma hos vuxna.

Det finns flera olika orsaker till hypotoni, inklusive neurologiska sjukdomar, muskelsjukdomar, skador, infektioner och mediciner. I vissa fall kan det vara ett tecken på en allvarligare sjukdom eller skada.
För att diagnostisera hypotoni måste läkaren först göra en omfattande medicinsk historia och fysisk undersökning.

Läkaren kommer att leta efter tecken på muskelsvaghet, samt andra symtom som kan tyda på en underliggande sjukdom eller skada. De kan också ta blodprov och röntgenbilder för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka hypotoni.

Behandling av hypotoni beror på orsaken till tillståndet. Om det beror på en neurologisk sjukdom eller skada, kommer läkaren att behandla den underliggande orsaken. Om det beror på en muskelsjukdom eller infektion, kommer läkaren att ordinera lämpliga läkemedel för att behandla den underliggande orsaken.

Fysioterapi är ofta nödvändigt för att hjälpa patienter med hypotoni att återvinna styrka och flexibilitet i musklerna. Fysioterapeuten kommer att arbeta med patienten för att hjälpa dem att utveckla styrka och koordination genom olika övningar och aktiviteter. Fysioterapi kan också användas för att hjälpa patienten att lära sig hur man hanterar dagliga aktiviteter som att gå, stå upp från en stol eller trappa, etc.

I vissa fall kan läkaren ordinera mediciner som hjälper till att öka muskeltonus. Dessa mediciner är dock inte alltid effektiva, och de kan ha biverkningar som muntorrhet, trötthet och yrsel.
Hypotoni är ett vanligt problem som kan leda till problem med balans och koordination.

Det är viktigt att diagnostisera orsaken till hypotonin så tidigt som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer. Behandlingen beror på orsaken till hypotonin, men det vanligaste sättet att behandla detta tillstånd är genom fysioterapi och ibland mediciner.

Symtom och tecken på låg muskeltonus

 1. Trötthet: En person med hypotoni kan uppleva trötthet och utmattning, även efter lätt fysisk aktivitet.
 2. Muskelsvaghet: Personer med hypotoni kan ha svårt att hålla sina muskler spända, vilket leder till muskelsvaghet.
 3. Förlust av koordination: Personer med hypotoni kan ha svårt att koordinera rörelser, som att gå, balansera eller kasta.
 4. Lågt blodtryck: Hypotoni orsakar ofta lågt blodtryck, vilket kan leda till yrsel och svimning.
 5. Huvudvärk: Personer med hypotoni kan uppleva huvudvärk som ett resultat av lågt blodtryck.
 6. Andfåddhet: Personer med hypotoni kan uppleva andfåddhet när de anstränger sig fysiskt, vilket kan leda till att de inte kan prestera som vanligt.

Orsaker till låg muskeltonus

Hypotoni är en medicinsk term som används för att beskriva ett tillstånd där musklerna har låg tonus, vilket kan leda till att personen känner sig trött och slö. Det är vanligtvis ett resultat av en underliggande medicinsk tillstånd eller sjukdom, men det kan också bero på andra orsaker.

Här är några vanliga orsaker till hypotoni.

 1. Neurologiska skador: Skador på hjärnans nervsystem kan leda till att musklerna inte fungerar som de ska. Detta kan vara ett resultat av stroke, hjärntumör eller traumatisk hjärnskada.
 2. Muskelsjukdomar: Muskelsjukdomar som myasthenia gravis, Duchenne muskeldystrofi och spinal muskelatrofi kan leda till att musklerna inte fungerar som de ska.
 3. Endokrina störningar: Endokrina störningar som diabetes, hypothyroidism och hyperparatyreoidism kan leda till att musklerna inte fungerar som de ska.
 4. Nervskador: Nervskador som brännskador, kirurgi eller trauma kan leda till att nerverna inte fungerar som de ska.
 5. Fysisk inaktivitet: Om du inte rör dig regelbundet kan detta leda till att musklerna inte får den motion de behöver för att fungera normalt.
 6. Läkemedel: Vissa läkemedel som antidepressiva läkemedel, blodtrycksmediciner och diuretika kan leda till hypotoni.
 7. Alkoholmissbruk: Om du missbrukar alkohol kan detta leda till att musklernas funktioner försämras, vilket i sin tur kan leda till hypotoni.

Om du misstänker att du har hypotoni bör du tala med din läkare om detta så att du kan få en diagnos och rätt behandling. Din läkare kommer att göra en grundlig undersökning och ta reda på orsaken till ditt tillstånd för att ge dig den bästa behandlingen för dina symptom.

Hur låg muskeltonus diagnostiseras

Fysisk undersökning

För att diagnostisera hypotoni måste läkaren först göra en fysisk undersökning. Läkaren kommer att kontrollera ditt allmänna tillstånd och undersöka din muskelstyrka och genomföra neurologisk undersökning.

Hur låg muskeltonus kan förebyggas

Fysisk ansträngning

Det är viktigt att du tränar regelbundet och utför de övningar som din sjukgymnast planerat för din del. I de flesta fallen är det svårt att förebygga hypotoni, dvs låg muskeltonus men med träning och behandling av grundsjukdomen är det möjligt att förbättra tillståndet.

I vissa fall är behandlingen av grundsjukdomen svår pga tillståndet och då är betydelsen av fysisk aktivitet ännu viktigare.

Fysisk aktivitet är också viktig för att förebygga hypotoni. Genom regelbunden motion hjälper du kroppen att hålla ett normalt muskeltonus. Det är dock viktigt att inte överdriva det – träna inte för hårt eller för länge.
En annan sak som du kan göra för att förebygga hypotoni är att se till att du äter rätt mat.

Försök att inkludera mycket fiber, protein, kött, fullkorn, vitaminer och mineraler. Undvik fet mat och sockerhaltiga livsmedel som kan orsaka påverkan på muskeltonus.

Du bör också se till att du får tillräckligt med vila. Försök att sova minst 8 timmar per natt och undvik stressande situationer som kan leda till låg muskeltonus.

Slutligen bör du se till att du tar dina mediciner regelbundet om du har någon medicin som ordinerats av din läkare för att behandla hypotoni.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk