Högt blodtryck (hypertoni) – orsaker, symtom, behandling och uppföljning

2022-12-23
10 min läsning

Denna sida är granskad av en specialistläkare. Var noggrann med hälsoinformation som du hittar online eftersom informationen kan vara felaktig eller sakna viktig fakta. På Medliv får du veta vilket innehåll som granskats av en specialistläkare.

Introduktion om högt blodtryck

En folksjukdom

Högt blodtryck eller hypertoni som det kallas på medicinskt språk är ett vanligt tillstånd som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om det inte behandlas. Det är viktigt att förstå vad hypertoni är och hur man kan förebygga och behandla det.

Högt blodtryck är en av vår tids största folksjukdomar som drabbar nästan 2 miljoner svenskar och drygt 1.5 miljarder människor globalt. Det är förmodligen bara fetma/övervikt som är en större folksjukdom är högt blodtryck.

Definitionen av högt blodtryck

Hypertoni är en medicinsk term som används för att beskriva ett tillstånd där blodtrycket är högre än normalt. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och vid alla blodtrycksmätningar registreras ett övertryck (systoliskt blodtryck) och ett undertryck (diastoliskt blodtryck).

 • Normalt övertryck (systoliskt): 90–120 mmHg
 • Normalt undertryck (diastoliskt): 60–90 mmHg
 • Om blodtrycket överstiger 130/80 mmHg klassad det som högt blodtryck

Det är en oerhört vanlig företeelse att sjukvården fortfarande tillämpar gamla kriterier för högt blodtryck. För några år sedan sänktes nämligen kriterierna för vad som definieras som högt blodtryck, tidigare var det 140/90 mmHg som ansågs vara hypertoni.

Det finns flera olika typer av hypertoni

Primär hypertoni (essentiell hypertoni)

Primär hypertoni är den vanligaste typen och beror på livsstilsfaktorer som fetma, rökning, stress, stillasittande livsstil och högt saltintag.

Sekundär hypertoni

Sekundär hypertoni beror på andra underliggande sjukdomar som njursjukdomar, sköldkörtelsjukdomar och endokrina störningar.

Kronisk hypertoni

Kronisk hypertoni kan leda till allvarliga hälsoproblem som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt, retinopati och ateroskleros. Därför är det viktigt att förebygga och behandla hypertoni.

Förebygga högt blodtryck

För att förebygga hypertoni bör man undvika riskfaktorer som fetma, rökning, stress och stillasittande livsstil. Man bör även se till att ha en balanserad kost med lågt saltintag samt regelbunden motion. För att upprätthålla ett normalt blodtryck bör man ha regelbundna läkarbesök för att kontrollera blodtrycket.

Kort om behandling

Behandling av hypertoni innebär oftast läkemedelssbehandling tillsammans med livsstilsförändringar som att minska saltintaget, gå ner i vikt och regelbunden motion. Läkemedelssbehandlingen består vanligen av diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare och betablockerare. Ibland kan läkaren ordinera andra typer av läkemedel som kalciumantagonister eller alfa-blockerare.

Det finns också naturläkemedel som kan användas för att behandla hypertoni. Naturläkemedel inkluderar olika typer av vitaminer och mineraler, örter och homeopatiska preparat. De flesta naturläkemedel har dock inte bevisats vara effektiva mot hypertoni men de kan ibland användas som komplement till läkemedelsbehandlingen.

Att ha högt blodtryck kan vara farligt om det inte behandlas ordentligt. Det är därför viktigt att ta hand om sin hälsa genom att undvika riskfaktorerna för hypertoni och ha regelbundna läkarbesök för att kontrollera blodtrycket. Om du misstänker att du har hypertoni bör du rådfråga din läkare för råd om hur du ska gå vidare med diagnos och behandling.

Symtom och tecken på hypertoni

Det är oerhört vanligt att individer med högt blodtryck aldrig upplever några besvär eller symtom. Det kallas då för ett asymtomatiskt tillstånd, på engelska kallas det för “silent killer”, eftersom individen kan först få diagnosen i samband med en allvarlig komplikation till följd av hypertoni såsom hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt.

 1. Huvudvärk: Huvudvärk är en vanlig biverkning av hypertoni och kan vara lindrig till svår.
 2. Andnöd: Andnöd är ett symptom på att hjärtat måste arbeta hårdare för att driva blod genom kroppen, vilket kan leda till andfåddhet och andningssvårigheter.
 3. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symptom på hypertoni och kan bero på att hjärtat måste arbeta hårdare för att driva blod genom kroppen.
 4. Öronringning: Öronringning är ett annat symptom på hypertoni och kan bero på att blodflödet till öronen har minskat.
 5. Nedsatt syn: Nedsatt syn är ett vanligt symptom på hypertoni och kan bero på att blodflödet till ögonen har minskat.
 6. Yrsel och svimningskänsla: Högt blodtryck kan påverka genomflödet av blod till hjärnan, vilket kan resultera i yrsel och svimningskänsla, särskilt vid plötslig kroppslägesändring.
 7. Bröstsmärtor: Bröstsmärtor kan vara ett tecken på att hjärtat måste arbeta hårdare för att driva blod genom kroppen, vilket kan leda till bröstsmärtor.
 8. Hjärtklappningar: Det är inte ovanligt att uppleva hjärtklappningar eller oregelbunden hjärtrytm till följd av högt blodtryck, vanligtvis beror det på att blodtrycket resulterat i sekundära förändringar i hjärtat.

Orsaker till högt blodtryck

Hypertoni, även känd som högt blodtryck, är ett vanligt medicinskt tillstånd som kan leda till allvarliga hälsoproblem. Det är viktigt att veta orsakerna till hypertoni för att förebygga och behandla det effektivt.

Här är några vanliga orsaker till hypertoni:

 1. Övervikt och fetma: Övervikt och fetma ökar risken för att utveckla högt blodtryck. Fettvävnad i kroppen producerar hormoner som kan öka blodtrycket.
 2. Stress: Stress kan leda till en ökning av blodtrycket. Stresshormoner som adrenalin och kortisol kan öka blodtrycket.
 3. Rökning: Rökning är en av de största orsakerna till högt blodtryck. Nikotin och andra kemikalier i tobaken ökar blodtrycket.
 4. Dålig kost: En dålig kost med mycket salt, socker, transfetter och raffinerade livsmedel kan leda till högt blodtryck. För mycket salt i maten kan leda till vätskeretention och högt blodtryck.
 5. Alkohol: För mycket alkohol kan leda till en ökning av blodtrycket. Alkohol har också negativa effekter på hjärt- och kärlhälsan.
 6. Inaktivitet: Brist på motion och inaktivitet kan leda till en ökning av blodtrycket. Motion hjälper till att minska stressnivåer, förbättra cirkulationen och sänka blodtrycket.
 7. Genetiska faktorer: Vissa människor har en genetisk benägenhet för att utveckla högt blodtryck, vilket gör dem mer benägna att utveckla detta medicinska problem.

Sekundär hypertoni kan bero på andra orsaker såsom hormonproducerande tumörer, njurpåverkan, högt intag av lakrits eller andra sjukdomar och tillstånd.

Om du misstänker att du lider av hypertoni bör du kontakta din läkare för att få en diagnos och råd om hur du ska behandla detta medicinska problem. Det finns många olika behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att sänka ditt blodtryck och undvika allvarliga komplikationer som stroke, hjärtinfarkt och njursvikt.

Nyupptäckt hypertoni

Patienter som nyligen blivit diagnostiserad med högt blodtryck bör genomgå följande undersökningar och utredningar:

 • Blodprov för njurfunktion (kreatinin, natrium, kalium och kalcium)
 • Elektrokardiogram (EKG) för att identifiera sekundära förändringar
 • Hjärtauskultation (läkare lyssnar på hjärtat)
 • Undersök blodfetter
 • Avgör behov av ögonbottenundersökning
 • Urinsticka – för att avgöra om det finns njurpåverkan
 • Blodsockermätning – för att utesluta prediabetes eller diabetes
 • Kontrollera andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar
 • Känna på buken och den stora kroppspulsådern (aorta)

Hur högt blodtryck diagnostiseras

Definitionen av högt blodtryck

Grad 1 / Mild hypertoni140-159 mmHg för övertrycket

90-99 mmHg för undertrycket
Grad 2 / Moderat hypertoni160-179 mmHg för övertrycket

100-109 mmHg för undertrycket
Grad 3 / Svår hypertoni180/110 mmHg
Äldre (> 80 år)160/90 mmHg
Isolerad hypertoniSystoliskt hypertoni > 140 mmHg
Diastolisk hypertoni > 90 mmHg
Hemblodtryck> 130/80 mmHg
Vid diabetes> 140/80 mmHg
(vissa riktlinjer menar att blodtryck hos diabetiker ska ligga < 140/90)

Fysisk undersökning

Först och främst kommer läkaren att mäta ditt blodtryck med en manuell eller automatisk blodtrycksmätare. Om ditt blodtryck är högre än 140/90 mmHg (millimeter kvicksilver) kommer läkaren att fortsätta undersöka dig.

Läkaren kommer också att ställa frågor om din medicinering, din familjehistoria, din livsstil och eventuella andra hälsoproblem som du har. Detta är för att avgöra om det finns några underliggande orsaker till ditt höga blodtryck.

Urinprov, blodprov, EKG och eventuellt ultraljud

Om läkaren misstänker att du har hypertoni kan de också rekommendera ytterligare tester för att bekräfta diagnosen. Dessa tester kan inkludera urinprov, blodprov, EKG (elektrokardiogram) och ultraljud av hjärtat. Ibland kan läkaren också rekommendera en 24-timmars ambulant blodtrycksmätning för att se hur ditt blodtryck varierar under dygnet.

Efter att ha genomfört alla tester och undersökningar kommer läkaren att diskutera resultaten med dig och ge dig en diagnos. Om du har hypertoni kommer läkaren att rekommendera en behandlingsplan som kan inkludera livsstilsförändringar, mediciner eller båda.

Om du misstänker att du har hypertoni bör du rådfråga din läkare så snart som möjligt. Genom att diagnostisera och behandla hypertoni tidigt kan du minska risken för allvarliga hälsoproblem i framtiden.

Hur högt blodtryck behandlas

Hypertoni, eller högt blodtryck, är ett vanligt tillstånd som kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas. Det är viktigt att ta hand om högt blodtryck för att undvika skador på hjärtat och andra organ. Det finns olika typer av behandlingar som kan användas för att sänka blodtrycket och minska risken för komplikationer.

Läkemedelsbehandling

Den vanligaste behandlingen för hypertoni är läkemedel. Läkare kan förskriva en rad olika mediciner, beroende på patientens unika situation. De vanligaste läkemedlen är följande:

 • ACE-hämmare (Enalapril, Ramipril, Captopril, Perindopril, Lisinopril)
 • ARB-hämmare (Losartan, Valsartan, Irbesartan)
 • Diuretika eller vätskedrivande (Furosemid, Loperamid, Furix)
 • Beta-blockerare (Metoprolol, Bisoprolol)
 • Kalciumantagoniser (Amlodipin, Felodipin, Verapamil)

Alla dessa läkemedel fungerar på olika sätt för att minska blodtrycket.

Livsstilsförändringar

Förutom medicinering kan livsstilsförändringar också vara nödvändiga för att sänka blodtrycket. Detta inkluderar att äta en hälsosam kost, regelbunden motion, undvika tobak och alkohol, och att begränsa saltintaget. För vissa patienter kan det även vara nödvändigt att minska stressnivåerna.

Minimalinvasiva ingrepp

I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att behandla hypertoni. Det finns två typer av kirurgiska ingrepp som kan användas: endovaskulär stentning och renal denervation. Endovaskulär stentning används för att öppna upp blockerade artärer som orsakar högt blodtryck. Renal denervation innebär att nerver som styr blodtrycket i njurarna skadas för att sänka blodtrycket.

Oavsett vilken typ av behandling som används är det viktigt att patienten följer läkarens råd och tar sin medicin regelbundet. Det är också viktigt att se en läkare regelbundet för att se till att blodtrycket hålls under kontroll. Genom att göra detta kan man minska risken för allvarliga komplikationer som orsakas av hypertoni.

Hur högt blodtryck kan förebyggas

En hälsosam livsstil

Först och främst bör du följa en hälsosam livsstil. Det innebär att äta en balanserad kost med låg mängd salt, fetter och socker.

Du bör även undvika tobak och alkohol. Motion är också viktigt för att hålla blodtrycket under kontroll. Försök att träna minst 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan. Bibehålla en normal kroppsvikt och midjeomfång är oerhört viktigt för att motverka högt blodtryck.

Du bör också se till att du får tillräckligt med sömn varje natt. Forskning har visat att personer som sover mindre än sju timmar per natt har en större risk att utveckla hypertoni.

Om du tar mediciner som kan orsaka högt blodtryck, bör du tala med din läkare om detta. Din läkare kan justera dina mediciner eller ge dig andra alternativ som inte orsakar högt blodtryck.

Det finns också naturliga metoder som kan hjälpa till att förebygga hypertoni. Några av de mest effektiva är att dricka mycket vatten, äta mat rik på magnesium och kalium, undvika stress och ta regelbundna promenader.

Komplikationer till högt blodtryck

Hjärt-kärlsjukdomar

En av de vanligaste komplikationerna till hypertoni är hjärt-kärlsjukdomar. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och flera andra sjukdomar. Det ökar också risken för att utveckla perifer arteriell sjukdom (PAD), vilket är en sjukdom som orsakar nedsatt blodflöde till benen.

Njurskador

En annan allvarlig komplikation till hypertoni är njurskador. Högt blodtryck kan skada njurarna och leda till att de inte fungerar som de ska. Detta kan leda till att patienten utvecklar njursvikt, vilket kan vara livshotande.

Skador på näthinnan (retinopati)

En annan vanlig komplikation till hypertoni är retinopati, eller skador på näthinnan. Det kan orsaka synförlust och andra synproblem. Det kan också orsaka blindhet om det inte behandlas i tid.

Nervpåverkan (neuropati)

Hypertoni kan också leda till problem med det autonoma nervsystemet, som styr vissa automatiska funktioner i kroppen som andning, hjärtfrekvens och matsmältning. Det kan orsaka yrsel, svimningar och andra symtom.

Det finns många andra komplikationer till hypertoni som kan vara allvarliga om de inte behandlas i tid. Det är därför viktigt att se en läkare regelbundet för att se till att blodtrycket hålls under kontroll. Om du har symptom på hypertoni bör du söka läkarvård så snart som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer.

Prognosen vid högt blodtryck

Prognosen för hypertoni beror på hur tidigt den upptäcks och om den behandlas effektivt. Om hypertoni upptäcks tidigt och behandlas korrekt, kan prognosen vara mycket god.

Det är viktigt att ta läkemedel regelbundet och följa läkarens råd om livsstilsförändringar som att minska saltintaget, öka fysisk aktivitet och undvika tobaksrökning.

Om hypertoni inte upptäcks eller behandlas kan det leda till allvarliga hälsoproblem som stroke, hjärtinfarkt, njursvikt och andra hjärt-kärlproblem.

Dessa problem kan ha allvarliga konsekvenser för patientens hälsa och livskvalitet. Dessutom kan det leda till permanent skada på organen som orsakas av högt blodtryck.

För att förbättra prognosen för hypertoni är det viktigt att ta läkemedel regelbundet och följa läkarens råd om livsstilsförändringar. Det är också viktigt att ha regelbundna läkarbesök för att se till att blodtrycket hålls under kontroll.

Differentialdiagnoser till högt blodtryck

Hormonella störningar

En vanlig differentialdiagnos till hypertoni är primär aldosteronism, som är en hormonell störning som orsakar en överproduktion av aldosteronhormonet. Aldosteron reglerar salt och vattenbalansen i kroppen och när det produceras för mycket leder det till att blodtrycket stiger.

Symptom inkluderar trötthet, viktökning, huvudvärk och yrsel. Behandlingen består vanligtvis av läkemedel som sänker blodtrycket och minskar produktionen av aldosteron.

En annan differentialdiagnos till hypertoni är Cushings syndrom, som orsakas av en överproduktion av kortisolhormonet. Kortisol reglerar stressresponsen i kroppen och när det produceras för mycket leder det till att blodtrycket stiger.

Symptom inkluderar trötthet, viktökning, huvudvärk och yrsel. Behandlingen består vanligtvis av läkemedel som sänker blodtrycket och minskar produktionen av kortisol.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk