Hyalase bryter ner filler

2 min läsning

Hyalse för fillerborttagning

Hyalase är ett läkemedel som bryter ner filler som är hyaluronbaserade. Hyalase  måste finnas till handa hos din behandlare vid själva behandlingen. Din behandlare bör vara legitimerad sjuksköterska, läkare eller tandläkare för att kunna hantera hyalase men också reaktioner som kan uppstå vid injektionen.

Hyalase kan användas till två estetiska ändamål:

  1. Borttagning av oönskad filler i områden som blir ojämna, om placeringen av fillersen är felaktig eller om fillersen flyttat på sig (migrerat).
  2. Vid händelse av en propp i ett kärl, sk vaskulär ovklusion, blir det syrebrist i vävnaden som kärlet försörjer med blod. Filler kan av misstag sprutas in i kärlet som försörjer ett område med syre, då kan hyalase bryta ner fillersen om den är hyaluronbaserad, så att området återfår sin syresättning.

Allergi


Finns ett fåtal procent som är allergiska mot hyalase. Därför finns det de som rekommenderar allergitest innan behandlingen. Detta gäller endast för borttagning av oönskad filler, då tid finns för att genomföra ett allergitest. Vid akuta händelser av eventuell propp i ett kärl med filler bör allergitest ej göras då detta behöver handläggas skyndsamt. I och med att det finns en allergirisk, bör din behandlare ha tillgång till mediciner för eventuell hantering av sådan biverkan. Detta är ännu en anledning till att du skall välja din behandlare varsamt. Se till att ställa relevanta frågor innan din behandling för att försäkra dig om att din behandlare är legitimerad sjuksköterska, läkare eller tandläkare med rätt kompetens.

Blindhet vid fillerinjektion


Vid injektion av ett fyllmedel så som filler kan man få en propp som sätter sig i ett kärl som försörjer ögats eller synnerven. Om detta händer kan en del av synfält eller hela synfältet bli påverkat. Synpåverkan vid fillers injektion är mycket sällsynt. Strax över hundra fall över hela världen finns sammanställda i litteraturen. Med andra ord är detta en sällsynt men allvarlig biverkan. I de fall som detta sker får det förödande konsekvenser. Det kan även finnas ett mörkertal som aldrig registreras eller upptäcks om de är i en liten påverkan.

Vävnadsdöd vid fillerinjektion


När du imiterar i ansiktet eller på andra ställen i kroppen kan fyller ha ut ur att hamna i ett kärl. Området som försörjs av kärlet kan då bli delvis eller helt påverkat i sin självförsörjning. Detta kan leda till att Cellerna tar skada och i värsta fall dör. Det viktigaste är att din behandlare noterar symtom på syrebrist i vävnaden och kan han lägga detta skyndsamt. I de få fall då man får påverkan på synnerven till full utav fyller injektion bör man även i samråd med ögonläkare hanterar detta.

Råd till dig som kund innan du väljer en behandlare för fyller injektion

  1. Till att börja med Välj din behandlare varsamt. Detta innebär att att din behandlare ska vara legitimerad läkare tandläkare till att börja med. Detta trots att det fortfarande inte ställs krav på legitimation i Sverige i dagsläget. Det finns på lagförslag att detta ska endast utföras utav legitimerade. För mer om lagförslaget se länk.
  2. Förutom legitimation Ska du också ställa krav på att din behandlare har tillgång till läkemedel som är nödvändiga vid eventuell komplikation samt har goda kunskaper om komplikationer och hantering av dessa.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog