Hur von Willebrands sjukdom ärvs

1 min läsning

Hur von Willebrands sjukdom är ärvt

Minus

De flesta människor som har von Willebrands sjukdom (VWD) föds med det. Det är nästan alltid ärvt, eller vidare, från en förälder till ett barn. VWD kan överföras från antingen mamman eller fadern, eller båda, till barnet.

Barnet till en förälder med VWD har 50% chans att få genen för tillståndet och därmed få VWD. I typerna 1 och 2, om även en förälder har genen för sjukdomen och skickar den till ett barn, kommer barnet att få sjukdomen. I typ 3 får barnet vanligtvis genen för sjukdomen från båda föräldrarna. Om båda föräldrarna har VWD kan barnet få antingen en mild (50% chans) eller svår (25% chans) form av sjukdomen. Om ingen av föräldrarna visar sjukdomen (recessiv VWD) kan barnet få den svåra formen (25%). VWD typ 2N ärvs också som en recessiv egenskap. ändra storlek ikonVisa störrenedladdningsikonHämtabildbildikon[JPG, NAN]

Senaste av Blog