Hur och varför man mäter sitt blodtryck

2020-02-28
3 min läsning

Vad är högt blodtryck?

Blodtryck är trycket inuti blodkärlen. Blodtryck redovisas med två siffror som åtskiljs av ett snedstreck. Exempel på blodtryck är 135/70 mmHg. Det första talet (135) kallas för systoliskt blodtryck och visar trycket i blodkärlen när hjärtat pumpar. Det andra talet (70) kallas för diastoliskt blodtryck och visar trycket i blodkärlen när hjärtat slappnar av. Blodtryck är en mycket viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Högt blodtryck leder bland annat till följande sjukdomar:

Ett högt blodtryck (hypertoni) betyder att hjärtat måste pumpa blodet mot ett högre motstånd och blodet som transporteras genom blodkärlen får det svårare att ta sig fram.

I 90-95% av fallen vet vi inte orsaken till det höga blodtrycket. I resterande fall kan blodtrycket stiga till följd av andra sjukdomar (t ex rubbningar i ämnesomsättning).

Mät blodtrycket med en automatisk blodtrycksmätare

Den enklaste metoden för att mäta ditt blodtryck är att köpa en automatisk blodtrycksmätare. Dessa apparater har en digital tryckmätare och monitor som mäter blodtrycket och visar det på skärmen. Du kan lita på moderna blodtrycksmätare som finns att köpa i dagligvaruhandeln, särskilt de som finns på apoteken.

Varför ska jag mäta mitt blodtryck?

Att mäta blodtrycket är det enda sättet att veta om du har högt blodtryck. Högt blodtryck brukar vanligtvis inte orsaka några symtom, och många människor vet därför inte att de har högt blodtryck. Du bör mäta ditt blodtryck minst en gång per år, gärna fler gånger. Om du har högt blodtryck bör du mäta blodtrycket oftare än så för att säkerställa att din behandling fungerar bra. Dokumentera dina blodtrycksmätningar så att du kan visa de för din läkare eller sköterska vid ett vårdbesök.

Förberedelser innan du mäter ditt blodtryck

Innan du ska mäta ditt blodtryck är det bra att undvika sådant som får ditt blodtryck att stiga. Tänk därför på följande:

  • Drick inte kaffe eller te en halvtimme före mätning (kaffe och te ökar blodtrycket).
  • Vila i ungefär 5 till 10 minuter före mätning (vila sänker blodtrycket).
  • Utför inga fysiskt ansträngande uppgifter före mätning (då stiger blodtrycket).
  • Undvik cigaretter och snus en halvtimme föremätning (tobak ökar blodtrycket).
  • Försök att undvika stressiga situationer eller miljöer före mätning (stress ökar blodtrycket).
  • Mät alltid blodtrycket i samma position (sittande eller liggande).
  • Se till att blodtrycksmanschetten är i nivå med hjärtats höjdnivå.

Vart kan jag kontrollera mitt blodtryck?

Om du inte har en egen blodtrycksmätare kan du gå till din vårdcentral eller företagshälsovård för att mäta ditt blodtryck.

Hur sjukvårdspersonal mäter ditt blodtryck

Sjukvårdspersonal placerar en uppblåsbar manschett runt armen och blåser sedan upp manschetten, som försiktigt stramar åt armen. Manschetten har en mätare som visar ditt blodtryck. Läkaren eller sjuksköterskan blåser upp manschetten tills de inte längre hör din puls i armen. Därefter kommer den som undersöker att långsamt släppa ut luften ur manschetten medan de lyssnar på din puls med ett stetoskop och tittar på mätaren. Denna process är snabb och smärtfri. Om du använder en digital eller automatisk blodtrycksmanschett behöver sjukvårdspersonal inte använda ett stetoskop.

Mätaren presenterar ditt blodtryck i en enhet som kallas millimeter kvicksilver (mmHg). Om du har högt blodtryck, tala med din sjukvårdspersonal om åtgärder att vidta för att kontrollera ditt blodtryck och för att minska risken för hjärtsjukdomar och stroke.

Hur kan jag mäta mitt blodtryck hemma?

Prata med ditt vårdteam om huruvida du behöver mäta ditt blodtryck hemma. Blodtryck som mäts i hemmet är som regel pålitligt och forskning visar att personer med högt blodtryck som gör egna mätningar hemma lyckas bättre med sin blodtryckskontroll.

Hur ofta ska jag mäta mitt blodtryck?

Personer som har högt blodtryck behöver kontrollera sitt blodtryck oftare än personer som inte har högt blodtryck. Du bör mäta blodtrycket ofta om det för tillfället är förhöjt, tills blodtrycket normaliserats. Detta innebär att om du har förhöjt blodtryck så behöver du mäta mer regelbundet. Har du precis justerat dina läkemedel så bör du mäta blodtrycket mer regelbundet under en period för att se hur kroppen reagerar på den nya behandlingen.

Vad ska jag göra om mitt blodtryck är förhöjt?

Om du är orolig för ditt blodtryck så borde du kontakta din läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen för att kontrollera orsaken till det förhöjda blodtrycket och sätta upp en plan för hur du ska hantera det höga blodtrycket. Oavsett din ålder så är det viktigt att du vidtar åtgärder varje dag för att hjälpa till att hålla ditt blodtryck så lågt som möjligt utan att det ger dig biverkningar. Högt blodtryck skall som regel behandlas med läkemedel eftersom livsstilsförändringar oftast är otillräckliga.

Senaste av Blog

Don't Miss

Wolff Parkinson White syndrom (WPW) – en störning i hjärtats retledningssystem

Allt om Wolff Parkinson White syndrom Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom är