Nytt

Hur kan jag komma före sepsis?

Hur kan jag komma före sepsis?

Minusrelateradesidor

1 Förhindra infektioner

Tala med din läkare eller sjuksköterska om åtgärder du kan vidta för att förhindra infektioner som kan leda till sepsis.

Ta väl hand om kroniska tillstånd

Få rekommenderade vacciner

2 Practice god hygien

Kom ihåg att tvätta händerna

Håll skärningarna rena och täckta tills de läkt

3 Känn tecken och symtom

Tecken

på sepsis som din läkare eller sjuksköterska kan mäta inkluderar något av följande:

Hög hjärtfrekvens

Feber, frossa eller mycket kall

Symtom

Symtom på sepsis som du kan kan inkludera en kombination av något av följande:

Förvirring eller desorientering

Andnöd

Extrem smärta eller obehag

Klammy eller svettig hud

4 Agera snabbt

Få sjukvård omedelbart om du misstänker sepsis eller har en infektion som inte blir bättre eller blir värre .

faktablad

Fyra sätt att komma före Sepsis (Endast tryck) pdf-ikon [PDF — 1 sida]

Upptäck de fyra sätt du kan komma före sepsis.

Innehåll