Hur Hemofili är ärvt

1 min läsning

Hur Hemofili ärvt

Minus

Följande exempel visar hur hemofili genen kan ärvas. Det är viktigt att notera att hos en tredjedel av personer med hemofili finns det ingen familjehistoria av sjukdomen.

 1. I det här exemplet är moderen en bärare av hemofili genen, och fadern har inte hemofili.
  • Det finns en 50% chans att varje son kommer att ha hemofili.
  • Det finns en 50% chans att varje dotter kommer att vara bärare av hemofili genen.
 1. I detta exempel har fadern hemofili, och moderen bär inte hemofili genen.
  • Alla döttrar kommer att bära hemofili genen.
  • Inga söner kommer att ha hemofili.
 1. I det här exemplet har fadern inte hemofili, och moderen bär inte hemofili genen.
  • Ingen av barnen (döttrar eller söner) kommer att ha hemofili eller bära genen. Relaterade sidor
 • Hemofili Treatment Center Directory
 • Community räknar
 • blodsjukdomar
 • Von Willebrands sjukdom (VWD)
 • A-Z Index av ämnen

Senaste av Blog