Hur diagnostiseras rabies?

Hur diagnostiseras rabies?

Minusrelateradesidor

Hos djur diagnostiseras rabies med hjälp av direktfluorescerande antikroppstest (DFA), som letar efter närvaron av rabiesvirusantigener i hjärnvävnaden. Hos människor krävs flera test. En

snabb och korrekt laboratoriediagnos av rabies hos människor och andra djur är avgörande för att profylax efter exponering ska kunna ges i tid. Inom några timmar kan ett diagnoslaboratorium avgöra om ett djur är rabiat eller inte och informera den ansvariga medicinska personalen. Laboratorieresultaten kan rädda en patient från onödigt fysiskt och psykiskt trauma och ekonomiska bördor, om djuret inte är rabiat.

Dessutom kan laboratorieidentifiering av positiva rabiesfall bidra till att fastställa aktuella epidemiologiska sjukdomsmönster och tillhandahålla lämplig information för utvecklingen av program för bekämpning av rabies.

Karaktären av rabiessjukdom dikterar att laboratorietester är standardiserade, snabba, känsliga, specifika, ekonomiska och tillförlitliga. Diagnos hos djur och humanSelecTron mikroscopyDirekt fluorescerande antikroppstestFörstärkning metodShistoLogic undersökningNoggrannhet av testSimmunohistochemistrReglering av diagnostiska testkitsDiagnos hos djur och människor