/

Högt blodtryck hos barn och tonåringar

3 min läsning

Högt blodtryck (hypertoni) hos barn och tonåringar

Alltför många barn och tonåringar har högt blodtryck (hypertoni) och andra riskfaktorer för hjärtsjukdomar och stroke. Högt blodtryck är vanligare hos ungdomar med fetma och övervikt. Eftersom dessa tillstånd blir alltmer vanligare hos barn och tonåringar så har även insjuknandet och förekomsten av högt blodtryck ökat i dessa åldersgrupper. Högt blodtryck hos ungdomar är kopplat till hälsoproblem senare i livet. Den goda nyheten är att du både kan hjälpa till att förhindra utvecklingen av högt blodtryck och hantera det effektivt om nödvändigt. Högt blodtryck är en progressiv sjukdom vilket innebär att blodtrycket stiger över tid och kroppens system att motverka blodtrycksstegring försämras över tid. Risken att drabbas av allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt ökar också allt eftersom.

Definitioner av högt blodtryckBlodtryck
Mild hypertoni140-159/90-99 mmHg
Moderat hypertoni160-179/100/109 mmHg
Svår hypertoni180/110 mmHg
Äldre (> 80 år)160/90 mmHg
Isolerad systolisk hypertoniSBP > 140 och DBP < 90 mmHg
Hemblodtryck> 130/80 mmHg (24-tim genomsnitt)
Vid diabetes> 140/80 mmHg
 • Studier visar att högt blodtryck hos ungdomar har minskat, men ungdomar är fortfarande i riskzonen. Internationella befolkningsstudier som pågick mellan 2001 och 2016 visade att förekomsten av högt blodtryck har minskat en aning hos ungdomar.
 • Tillstånd som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom som börjar i barndomen är mer benägna att övergå till vuxen ålder. Ungdomar som utvecklar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, såsom högt blodtryck, fetma, diabetes eller förhöjda blodfetter, är mer benägna att ha kvar dessa riskfaktorer som vuxna, vilket utsätter dem för ökad risk för hjärtsjukdomar och stroke.
 • En hälsosam kost och regelbunden motion är viktigt för att minska dessa riskfaktorer. Att se till att ungdomar äter en hälsosam kost och får tillräckligt med fysisk aktivitet är avgörande för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Definitionen för hypertoni hos unga är samma som för vuxna. Hypertoni hos barn och ungdomar bör i princip alltid utredas av sjukvården eftersom sannolikheten för sekundär hypertoni är större i dessa åldersgrupper. Sekundär hypertoni är alltså högt blodtryck som uppstår till följd av en annan grundsjukdom. Följande tillstånd kan orsaka sekundär hypertoni:

 • Diabetes mellitus
 • Artärsjukdom i njuren
 • Diabetesnefropati eller nefriter (njursjukdomar)
 • Hyperaldosteronism
 • Feochromocytom
 • Akromegali
 • Morbus Cushing
 • P-piller
 • Graviditetshypertoni

Vad kan föräldrar göra?

Be er läkare mäta ditt barns blodtryck redan vid 3 års ålder. Det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar att bibehålla en hälsosam vikt, äta näringsrika livsmedel och träna regelbundet för att sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Prova dessa tips för att hjälpa ditt barn att bibehålla en hälsosam vikt och normalt blodtryck:

Mat och dryck

 • Erbjud näringsrika livsmedelsprodukter med lågt kaloriinnehåll såsom frukt och grönsaker istället för livsmedel med högt kolhydrat/sockerinnehåll och dåliga fetter. Prova att servera mer frukt och grönsaker vid måltider och mellanmål.
 • Ät livsmedelsprodukter som innehåller låga halter av natrium (salt). Natrium höjer blodtrycket. Många barn äter mer salt än vad som rekommenderas.
 • Se till att vatten alltid finns tillgängligt som ett kalorifritt alternativ till söta drycker, och begränsa intaget av juice.

Fysisk aktivitet

 • Hjälp ditt barn att få den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje dag. Rekommendationer menar att alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan.
 • Personen bör utöva aerob träning som resulterar i en ökning av puls och andning såsom rask promenad, löpning eller cykling. Muskelstärkande aktivitet är positivt och bör utföras 1-2 gånger i veckan om möjligt.

Hälsosam vikt

 • Var medveten om ditt barns tillväxt. Lär dig hur fetma definieras hos barn och använd riktlinjer för att undersöka ditt barn för potentiella viktproblem.
 • Det är ohälsosamt att vara för mager eller överviktig. Många har en felaktig uppfattning om vad som är en ohälsosam vikt. Sjukvården bedömer din kroppsstorlek genom att ta reda på din längd och kroppsvikt för att räkna ut kroppsmasseindex (body mass index, BMI).
 • BMI är en markör som används internationellt och fungerar ganska bra för att uppskatta kroppsmassa. I vissa fall har man högt BMI trots att man har låg fettmassa, till exempel muskulösa personer.
 • Räkna ut BMI: vikten (kg) / längden i kvadrat (m2).

Definition av fetma och övervikt:

 • Undervikt: BMI mindre än 18.5
 • Idealvikt: BMI mellan 18.5 till 25
 • Övervikt: BMI mellan 25 till 30
 • Fetma: BMI mellan 30 till 40
 • Svår fetma: BMI över 40

En annan metod för att bedöma om du har en hälsosam vikt är att mäta midjan. Denna markör används ofta inom sjukvården för att avgöra om personen lider av central bukfetma, en riskfaktor som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Ett mått på över 94 cm hos män och 80 cm hos kvinnor anses vara gränsen för central bukfetma.

Bli involverad

 • Var en förebild! Ät hälsosam mat och snacks, och få rätt mängd fysisk aktivitet varje dag.
 • Hjälp till att forma en hälsosam skolmiljö.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Högt blodtryck hos barn och tonåringar

3 min läsning

Högt blodtryck hos barn och tonåringar

minusrelaterade sidor på denna sida

 • studie Hitta många unga människor har högt blodtryck
 • Vad kan föräldrar göra?
 • CDC: s folkhälsoinsatser relaterade till högt blodtryck och ungdomar
 • Mer information

Alltför många barn och tonåringar har högt blodtryck (hypertoni) och andra riskfaktorer för hjärtsjukdomar och stroke. Med hjälp av den uppdaterade 2017 American Academy of Pediatrics (AAP) Clinical Practice Guidelineextern ikon, visar CDC studie att cirka 1 av 25 ungdomar i åldrarna 12 till 19 år har högt blodtryck, och 1 av 10 har förhöjt blodtryck (tidigare kallat ”prehypertension” ). Högt blodtryck är vanligare hos ungdomar med fetma.

Högt blodtryck hos ungdomar är kopplat till hälsoproblem senare i livet. Den goda nyheten är att du både kan hjälpa till att förhindra högt blodtryck och hantera det.

Studie Finner Många unga människor har högt blodtryck

CDC analyserade data från mer än 12.000 deltagare i åldrarna 12 till 19 som svarade på National Health and Nutrition Survey (NHANES) från 2001 till 2016. CDC använde dessa data för att ta reda på hur 2017 AAP Clinical Practice Guideline påverkar hypertensionstrender hos ungdomar över tid.

Med hjälp av den nya riktlinjens kriterier fann CDC att mer än 1 av 7 U. S. ungdomar i åldrarna 12 till 19 år hade högt blodtryck eller förhöjt blodtryck under 2013-2016.

Be din läkare att mäta ditt barns blodtryck med början vid 3 års ålder.

Viktiga fynd från sjuklighet och dödlighet Weekly Report (MMWR)inkluderar:

 • Högt blodtryck hos ungdomar har minskat, men ungdomar är fortfarande i riskzonen . Mellan 2001 och 2016 minskade prevalensen av högt blodtryck enligt både de nya och tidigare riktlinjerna. Men det finns fortfarande många ungdomar med högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, såsom fetma och diabetes. Även med denna nedåtgående trend, enligt den nya riktlinjen mer ungdomar klassificeras som att ha högt blodtryck än 15 år sedan under den tidigare riktlinjen.
 • Den nya riktlinjen ändrar siffrorna och använder en lägre tröskel för högt blodtryck. Jämfört med den tidigare riktlinjen omklassificeras den uppdaterade riktlinjen 2. 6% av ungdomar i USA, eller nästan 800,000 ungdomar, som har högt blodtryck.
  • Nästan hälften av dessa nyligen omklassificerade ungdomar har fetma. Fetma hos ungdomar innebär att ha ett kroppsmasseindex (BMI) större än eller lika med 95: e percentilen. (Beräkna ditt barns BMI. )
  • Ungdomar mellan 18 och 19 år står för ungefär hälften av ökningen, och män står för mer än två tredjedelar.
 • Läs 2017 års AAP Clinical Practice Guidelineextern ikonför screening och hantering av högt blodtryck hos barn och ungdomar.

  Lyssna på CDC podcast om högt blodtryck bland ungdomar.

  Uppskattad 1. 3 miljoner ungdomar i åldrarna 12 till 19 år skulle ha högt blodtryck enligt de nya riktlinjerna, eller cirka 1 av 25 barn. I ett klassrum på 30 ungdomar skulle 1 person ha högt blodtryck, och cirka 3 fler skulle ha förhöjt blodtryck.

 • Risker för hjärt-kärlsjukdom som börjar i barndomen är mer benägna att övergå till vuxen ålder. Ungdom som har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, såsom högt blodtryck, fetma och diabetes, är mer benägna att ha dessa riskfaktorer som vuxna, vilket sätter dem i större risk för hjärtsjukdomar och stroke.
 • En hälsosam kost och regelbunden motion är viktiga för att minska dessa riskfaktorer. Att se till att ungdomar äter en hälsosam kost och får tillräckligt med fysisk aktivitet är avgörande för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad kan föräldrar göra?

Be din läkare att mäta ditt barns blodtryck med början vid 3 års ålder. Att hjälpa barn att hålla en hälsosam vikt, äta näringsrika livsmedel och få regelbunden fysisk aktivitet kan sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Prova dessa tips för att hjälpa ditt barn att hålla en hälsosam vikt och normalt blodtryck:

Mat och dryck

 • Erbjud näringsrika, lägre kalori livsmedel såsom frukt och grönsakerextern ikoni stället för livsmedel med hög i tillsatt socker och fasta fetter. Prova att servera mer frukt och grönsaker vid måltider och som mellanmål.
 • Ge livsmedel som är låga i natrium (salt). Natrium höjer blodtrycket. Nästan 9 på 10 U. S. barn äter mer natrium än vad som rekommenderas. Läs mer om natrium.
 • Se till att vatten alltid är tillgängligt som ett kalorifritt alternativ till söta drycker, och begränsa juice.

Fysisk aktivitet

 • Hjälp ditt barn att få den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje dag. Välj bland många åldersanpassade aktiviteter.

Hälsosam vikt

 • Var medveten om ditt barns tillväxt. Lär dig hur fetma mäts hos barn, och använd CDC: s barn och Teen BMI Calculator för att undersöka ditt barn för potentiella viktproblem.

Bli involverad

 • Var en förebild! Ät hälsosam mat och snacks, och få rätt mängd fysisk aktivitet varje dag.
 • Hjälp till att forma en hälsosam skolmiljö med hjälp av CDC:s föräldrar för friska skolor resurser.

CDC: s folkhälsoinsatser relaterade till högt blodtryck och ungdomsavdelningen

 • för hjärtsjukdomar och strokeförebyggande
 • avdelningen för näring, fysisk aktivitet och fetma
 • School Health Branch
 • Million Hearts®extern ikon

Mer information

CDC

 • högt blodtryck
 • natrium och barn
 • hjärtsjukdom
 • Stroke

American Heart Association

 • Kostrekommendationer för friska barnextern ikon
 • Högt blodtryck hos barn

extern ikon

 • BMI i barnextern ikon
 • Överst på sidan

  Skriv ett svar

  Your email address will not be published.

  Senaste av Blog