Hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga – orsaker, utredning och behandling

8 min läsning
Tiny people repairing vulnerable broken heart. Heart of sensitive person breaking after failure in relationship flat vector illustration. Love, emotions concept for banner or landing web page

Introduktion om hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga (ejektionsfraktion)

Den vanligaste varianten av hjärtsvikt

Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (EF) är en allvarlig hjärtsjukdom som orsakar att hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod för att uppfylla kroppens behov. Det är den vanligaste formen av hjärtsvikt och drabbar miljontals människor världen över.

Ejektionsfraktion

Ejektionsfraktion innebär den mängd blod som vänsterkammare i hjärtat pumpar ut i förhållande till den mängd som kammaren fylls med under hjärtats vilofas. Denna kvot beskrivs som en procentuell kvot och vanligtvis brukar ejektionsfraktionen ligga mellan 55-70%, det betyder att allt blod som kommaren fylls med pumpas inte ut i varje slag.

Vänsterkammare i hjärtat

Hjärtat består av fyra kamrar, två övre och två nedre. När hjärtat slår, pumpar det blod från de övre kamrarna till de nedre och sedan ut i kroppen. Ejektionsfraktionen (EF) är ett mått på hur mycket blod som pumpas ut från hjärtats övre kamrar. EF-värdet brukar vara mellan 55 och 70 procent. Om EF-värdet sjunker under 40 procent, betyder det att hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod för att uppfylla kroppens behov. Detta kallas hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

Skador på vänsterkammare

Vanligaste orsakerna till hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion:

Hjärtinfarkt, ischemisk hjärtsjukdom och högt blodtryck är de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion, men andra faktorer som rökning, övervikt och inaktivitet kan också bidra till problemet.

Kort om symtom

Symtom på hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion inkluderar trötthet, andfåddhet, svullnad i benen och fötterna, bröstsmärtor och yrsel. Symtom kan variera beroende på hur allvarlig sjukdomen är och vilka andra medicinska villkor som finns.

Kort om behandling

Behandling av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion syftar till att minska symtom och förbättra livskvaliteten. Behandlingen kan omfatta läkemedel som ACE-hämmare, beta-blockerare och diuretika samt livsstilsförändringar som att sluta röka, regelbunden motion och viktminskning. I vissa fall kan operationer som bypass-operationer eller stentplacering vara nödvändiga för att lindra symtom.

Genom att ta itu med riskfaktorerna, ta dina mediciner som ordinerats av din läkare och regelbundet besöka din läkare kan du minska risken för att utveckla sjukdomen eller minska symtom om du redan har den.

Symtom och tecken på hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga

 1. Trötthet: Patienter med hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion känner sig ofta trötta och utmattade, även efter vila.
 2. Andningssvårigheter: Patienter kan uppleva andningssvårigheter, särskilt när de ligger ner, går i trappor eller uppförsbacke.
 3. Ödem: Patienter kan uppleva svullnad i ben och fötter som ett resultat av vätskeansamlingar i kroppen.
 4. Bröstsmärtor: Patienter kan uppleva bröstsmärtor som ett resultat av överbelastning på hjärtat.
 5. Hjärtklappning: Patienter kan uppleva hjärtklappning som ett resultat av att hjärtat inte pumpar effektivt.
 6. Förvirring och minneproblematik: Patienter kan uppleva minnesförlust som ett resultat av syrebrist till hjärnan.
 7. Försämrad aptit: Patienter kan ha en försämrad aptit som ett resultat av trötthet och andningssvårigheter.
 8. Hjärtklappning: Individer med nedsatt pumpförmåga kan ofta uppleva hjärtklappningar eller oregelbunden hjärtrytm.

Orsaker till hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga

Högt blodtryck

En vanlig orsak till hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga är kronisk högt blodtryck. När blodtrycket stiger, ökar belastningen på hjärtat och kan leda till skador på hjärtmuskeln. Detta kan minska hjärtats förmåga att pumpa ut blod effektivt, vilket resulterar i nedsatt ejektionsfraktion.

Hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom

Den absolut vanligaste orsaken till hjärtsvikt och särskilt hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga är sådant som skador hjärtmuskeln och inget är lika skadande som en hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom som successivt leder till syrebrist och skador på hjärtmuskeln.

Andra faktorer som bidrar till hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga:

 • Diabetes
 • Rökning
 • Övervikt och fetma
 • Droger och alkohol

Att kontrollera blodtrycket, blodfetter och andra riskfaktorer regelbundet och ta lämpliga mediciner för att behandla dessa är ett bra sätt att minska risken. Att undvika rökning och alkoholmissbruk samt att upprätthålla en hälsosam livsstil kan också bidra till att minska risken.

Hur hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga diagnostiseras

Hur hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga behandlas

Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) är en allvarlig hjärt-kärlsjukdom som orsakar att hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod för att möta kroppens behov. Sjukdomen är vanligast hos äldre, men kan drabba personer i alla åldrar.

Behandling av HFrEF innebär att man försöker minska belastningen på hjärtat och öka dess effektivitet. Det kan göras genom att ta mediciner, genom att ändra livsstil och genom kirurgiska ingrepp.

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar som rekommenderas för att behandla HFrEF inkluderar regelbunden motion, viktminskning, undvikande av tobak och alkohol och att äta en hälsosam kost.

Motion

Motion hjälper till att förbättra hjärtats funktion och minskar risken för andra hjärt-kärlsjukdomar. Viktminskning kan minska belastningen på hjärtat och öka dess effektivitet.

Tobaks- och alkoholbruk

Tobaks- och alkoholbruk bör undvikas eftersom de kan skada hjärtat ytterligare. Att äta en balanserad kost med lågt saltinnehåll kan också bidra till att minska belastningen på hjärtat.

Läkemedelsbehandling

Mediciner som används för att behandla HFrEF inkluderar ACE-hämmare, beta-blockerare, diuretika (vätskedrivande) och vissa typer av kärlvidgande läkemedel. ACE-hämmare minskar blodtrycket och lindrar stress på hjärtat, beta-blockerare minskar hjärtfrekvensen och diuretika tar bort överskottsvatten från kroppen. Vasodilatorer slappnar av blodkärlens väggar, vilket minskar belastningen på hjärtat.

Andra läkemedel inkluderar sådant som behandlar riskfaktorer som orsakat hjärtsvikten. Detta brukar oftast inkludera blodfettssänkande läkemedel och preparat som minskar risken för blodproppar i hjärtats kranskärl.

Kirurgi

Kirurgiska ingrepp som används för att behandla HFrEF inkluderar koronar bypass-operationer, stentplacering och implantation av pacemakers eller defibrillatorer. Koronar bypass-operationer syftar till att omvandla blodflödet runt blockeringarna i kranskärlen så att blodet kan cirkulera fritt igen.

Stentplacering innebär att man infogar små metallstavar i kranskärlen för att öppna upp dem och låta blodet flöda fritt igen. Pacemakers eller defibrillatorer används för att reglera hjärtfrekvensen och förhindra arytmier.

Behandling av HFrEF är mycket viktigt för att förhindra framtida komplikationer och förbättra livskvaliteten. Det är viktigt att personer med HFrEF tar mediciner som ordinerats av sin läkare, följer livsstilsförändringar som rekommenderas och tar sig tid till regelbunden motion. Om det behövs kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga för att lindra symtom och förbättra livskvaliteten.

Hur hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion kan förebyggas

En hälsosam livsstil

För att förebygga hjärtsvikt med nedsatt EF bör man följa en hälsosam livsstil. Det innebär att man ska äta en balanserad kost, regelbundet träna, undvika tobak och alkohol och ha ett regelbundet sovschema. Dessutom bör man undvika stress och se till att ha tillräckligt med vila.

Kontrollera riskfaktorer regelbundet

Man bör också regelbundet kontrollera sina blodtryck, blodsocker- och kolesterolvärden samt ta mediciner som rekommenderas av läkaren. Om man har diabetes eller högt blodtryck bör man också se till att ta mediciner som rekommenderas av läkaren för att hålla dem under kontroll.

Det är också viktigt att ta hand om eventuella andra sjukdomar som kan leda till hjärtsvikt med nedsatt EF, som exempelvis högt blodtryck, diabetes eller hypertoni. Det är viktigt att ta mediciner som rekommenderas av läkaren för att behandla dessa sjukdomar.

Om man misstänker att man har hjärtsvikt med nedsatt EF bör man uppsöka läkare så snart som möjligt för att få rådgivning och behandling. Läkaren kan ge råd om hur man kan förbättra sin livsstil och vilka mediciner som bör tas för att behandla sjukdomen.

Komplikationer till hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga

Arytmier (retledningsstörningar)

En av de vanligaste komplikationerna till hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga är plötsliga störningar i hjärtats elektriska retledningssystem. Detta kan orsaka hjärtklappningar och oregelbunden hjärtrytm.

Det kan även ge upphov till akuta och allvarliga störningar som kan vara livshotande såsom ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer. Idag finns relativt effektiva behandlingar som minskar risken för dessa komplikationer (beta-blockerare och ICD-pacemaker)

Organsvikt

En av de vanligaste komplikationerna till hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga är att andra organ sviktar pga försämrat blodgenomflöde. När hjärtat inte kan pumpa ut blod effektivt, minskar genomflödet av blod till andra organ. Vanliga organ som påverkas är mag-tarmkanalen, njurarna och levern.

Stroke

En annan vanlig komplikation till HFrEF är stroke. När hjärtat inte kan pumpa ut blod effektivt, kan det bildas blodproppar som kan löpa iväg och fastna i hjärnans kärl. Om detta inträffar, kan det leda till en stroke som kan orsaka permanent neurologisk skada eller död.

Om du har HFrEF är det viktigt att du tar hand om din hälsa och följer din läkares råd för att minimera risken för allvarliga komplikationer. Du bör undvika stressiga situationer och se till att du får tillräcklig vila och motion. Det är också viktigt att du tar de mediciner som din läkare har ordinerat dig för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Prognosen vid hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion

En prognos för HFrEF baseras på patientens historia, symptom och laboratorietester. För att bedöma prognosen används olika system som New York Heart Association (NYHA) funktionella klassificering och EuroSCORE-systemet.

NYHA-klassificeringen delar in patienter i fyra klasser beroende på hur mycket deras symtom begränsar deras dagliga aktiviteter. EuroSCORE-systemet använder en poängskala för att bestämma risken för död eller hjärtkirurgi.

Livsstilsförändringar kan omfatta att äta en balanserad kost, regelbunden träning och undvika stressande situationer. Ibland kan kirurgi som koronar bypass eller vänsterkammarpump vara nödvändig.

I allmänhet har patienter med mild till måttlig sjukdom goda chanser att leva ett långt och friskt liv med riktig behandling.

Patienter med svårare former av sjukdomen har dock en mer osäker prognos, men de kan fortfarande ha god livskvalitet om de följer sin behandling och tar hand om sig själva.

Differentialdiagnoser till hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga

Differentialdiagnoser av HFrEF inkluderar andra typer av hjärtsvikt, som högerkammarhjärtsvikt och vänstersidig hjärtsvikt som beror på diastoliskt dysfunktion.

Andra differentialdiagnoser inkluderar kardiovaskulära sjukdomar som ischemisk hjärtsjukdom, hypertensiv hjärtsjukdom och perifer arteriell sjukdom. Andra medicinska tillstånd som kan orsaka symtom som liknar HFrEF inkluderar anemi, diabetes, leversjukdomar och njursvikt.

För att diagnostisera HFrEF måste läkaren göra en omfattande medicinsk historia och fysisk undersökning för att utesluta andra möjliga orsaker till symtom. Läkaren kan också ordinera tester som EKG, röntgenbilder, ekokardiografi och blodprov för att stödja diagnosen.

Om läkaren misstänker att patienten har HFrEF kan ytterligare tester som koronarangiografi och myokardbiopsi utföras för att bekräfta diagnosen.

Att identifiera differentialdiagnoser till HFrEF är avgörande för att fastställa riktig behandling. Genom att utesluta andra möjliga orsaker till symtom kan läkaren bestämma den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten och vidta lämpliga åtgärder för att behandla det.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog