Hjärtklaffsjukdom – orsakar, utredning, behandling och prognos

Introduktion om hjärtklaffsjukdom

Vad är hjärtklaffar?

I hjärtat finns det fyra klaffar som separerar de olika hjärtrummen. Hjärtklaffar består av olika celler som skapar ett tunt membran som hindrar blodet från att färdas i fel riktning. Klaffarna fungerar lite som dörrar mellan olika stationer i hjärtat.

Hjärtklaffar kan skadas på olika sätt, det vanligaste är att klaffringen försvagas (klaffinsufficiens), vilket leder till backflöde eller att förträngningar bildas ovanpå klaffen (klaffstenos) som gör att klaffarna blir stela och rör sig sämre.

Hjärtklaffsjukdom

Hjärtklaffsjukdom är en allvarlig sjukdom som orsakar problem med hjärtats klaffar. Klaffarna är små ventiler som reglerar blodflödet genom hjärtat. Om de inte fungerar som de ska, kan det leda till att blodet inte når viktiga organ och vävnader.

Det vanligaste klaffsjukdomar:

Kort om symtom

Hjärtklaffsjukdom kan orsaka följande symtom:

 • Andfåddhet
 • Trötthet
 • Bröstsmärtor
 • Yrsel
 • Svimning
 • Svullnad över anklar och fötter
 • Vätskeansamling och svullnad i buken
 • Hjärtklappningar och oregelbunden hjärtrytm

Olika varianter av hjärtklaffsjukdom

Det finns olika typer av hjärtklaffsjukdom. De vanligaste är aortastenos, aortainsufficiens, mitralisstenos och mitralisinsufficiens. Aortastenos innebär att aortaklaffen är för trång, vilket gör att den inte kan öppna sig helt och släppa ut tillräckligt med blod från hjärtat. Detta beror på pålagringar av förträngningar och förkalkningar som utvecklas ovanpå klaffen.

Mitralisinsufficiens eller läckage i mitralisklaffen innebär att klaffen inte kan stänga ordentligt, vilket gör att blod flödar bakåt in i hjärtat. Mitralisstenos innebär precis som vid aortastenos att mitralisklaffen är för trång, vilket gör att den inte kan öppna sig helt och släppa ut tillräckligt med blod från hjärtat.

Kort om riskfaktorer

Riskfaktorer för hjärtklaffsjukdom inkluderar följande:

 • Ålder
 • Rökning
 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Fetma och övervikt
 • Familjehistoria av hjärtproblem
 • Infektioner
 • Förhöjda blodfetter
 • Dålig njurfunktion
 • Genetiska medfödda sjukdomar

Kort om diagnos

Diagnos av hjärtklaffsjukdom baseras vanligen på en fysisk undersökning, EKG och ekokardiogram (ultraljud av hjärtat). För att bekräfta diagnosen kan andra tester som magnetkameraundersökningar krävas.

Kort om behandling

Behandling av hjärtklaffsproblem beror på typen av sjukdom och svårighetsgraden. Livsstilsförändringar som att sluta röka, motionera regelbundet och äta en balanserad kost rekommenderas ofta för att förbättra symptom och minska risken för komplikationer.

Läkemedel som ACE-hämmare, betablockerare och diuretika kan ibland användas för att minska trycket i hjärtat och lindra symtom. I vissa fall kan kirurgi behövas för att reparera eller ersätta skadade klaffar.

Symtom och tecken på hjärtklaffsjukdom

 1. Bröstsmärta: Smärta i bröstet som kan vara skarp, tryckande eller värkande och som ofta strålar ut i armar, axlar, nacke eller käkar.
 2. Andfåddhet: En känsla av att inte kunna få tillräckligt med luft, även vid lätt ansträngning.
 3. Ödem: Svullnad i benen eller fötterna som orsakas av ansamling av vätska i vävnaden.
 4. Trötthet: En allmän känsla av trötthet och utmattning, även vid lätt ansträngning.
 5. Hjärtklappning: En obehaglig känsla av att hjärtat slår snabbare än normalt.
 6. Hosta: En hosta som inte går bort eller som blir värre när man ligger ner.
 7. Yrsel och svimning: Hjärtklaffar kan orsaka symtom som yrsel och svimning, särskilt vid plötsliga kroppslägesändringar eller fysisk ansträngning.

Orsaker till hjärtklaffsjukdom

Hjärtklaffsjukdom är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga hälsoproblem. Det är ett vanligt problem som drabbar många människor, och det finns flera orsaker till att man kan få den.

Hög ålder

En av de vanligaste orsakerna till hjärtklaffsjukdom är åldrande. När du blir äldre, kan dina hjärtklaffar börja slitage och bli skadade. Detta kan leda till att de inte fungerar som de ska, vilket kan leda till att blodet inte riktigt passerar genom hjärtat som det ska.

Även om åldrande är en vanlig orsak till hjärtklaffsjukdom, finns det andra faktorer som kan bidra till att man får den.

Följande saker kan öka risken för att utveckla hjärtklaffsjukdom:

 1. Rökning: Rökning ökar risken för hjärtklaffsjukdom eftersom det innebär att kroppen utsätts för giftiga ämnen som skadar hjärtat.
 2. Högt blodtryck: Ett högt blodtryck kan skada hjärtat och leda till att hjärtklaffarna inte fungerar som de ska.
 3. Höga blodfetter: Blodfetter är inte lika kopplat till klaffsjukdomar som högt blodtryck, diabetes och rökning men blodfetter kan bidra till utvecklingen av stenos över klaffarna.
 4. Diabetes: Diabetes kan leda till att kroppens vävnader blir skadade, vilket kan påverka hjärtats funktion och leda till hjärtklaffsjukdom.
 5. Njurfunktion: Även dålig njurfunktion kan påverka utvecklingen av förträngningar över hjärtat.
 6. Fetma och övervikt: En ny riskfaktor är fetma och övervikt som bidrar till stenos på klaffarna.
 7. Genetiska faktorer: Vissa personer har en ökad risk för att utveckla hjärtklaffsjukdom på grund av genetiska faktorer.

Om du misstänker att du har hjärtklaffsjukdom, bör du kontakta din läkare så snart som möjligt. Din läkare kan göra tester för att avgöra om du har sjukdomen och vilken behandling som passar dig bäst.

Hur hjärtklaffsjukdom diagnostiseras

Hjärtultraljud (ekokardiografi)

En av de vanligaste metoderna för att diagnostisera hjärtklaffsjukdom är ekokardiografi. Denna undersökning använder ultraljudsvågor för att skapa bilder av hjärtat och dess klaffar. Genom att titta på bilderna kan läkaren se om det finns några tecken på skada eller förträngningar i klaffarna.

Magnetisk resonansavbildning (MR-hjärta)

En annan undersökning som används för att diagnostisera hjärtklaffsjukdom är röntgenundersökning. Denna undersökning använder röntgenstrålar för att skapa bilder av hjärtat och dess klaffar. Genom att titta på bilderna kan läkaren se om det finns några tecken på skada eller förträngningar i klaffarna.

Om läkaren misstänker att du har hjärtklaffsjukdom kan de också ordinera andra tester, såsom blodprov eller en magnetisk resonansavbildning (MRI). Blodprovet kan visa om du har några infektioner som kan orsaka problem med hjärtklaffarna, medan MRI-skanningen ger en mer detaljerad bild av hjärtat och dess klaffar.

Om du misstänker att du har hjärtklaffsjukdom, bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Din läkare kan utföra en serie undersökningar för att bestämma om du har sjukdomen och vilken behandling som är bäst för dig.

Hur hjärtklaffsjukdom behandlas

Konservativ behandling

Konservativ behandling är den vanligaste formen av behandling för hjärtklaffsjukdom. Det innebär att patienten får läkemedel som antingen minskar belastningen på hjärtat eller förbättrar blodflödet. Dessa läkemedel inkluderar ACE-hämmare, betablockerare, diuretika och kalciumantagonister. Ibland kan patienter också behöva ta antikoagulantia för att förhindra blodproppar.

Kirurgisk behandling

I vissa fall kan kirurgisk behandling vara nödvändig. Det finns olika typer av kirurgiska ingrepp som kan utföras för att reparera skadade hjärtklaffar eller ersätta dem helt med proteser.

Minimalt invasiva metoder

Om det är möjligt, kan kirurgiska ingrepp utföras med minimalt invasiva metoder som endovaskulär teknik, vilket innebär att kirurgen gör små snitt i bröstet för att reparera eller ersätta hjärtklaffarna.

I vissa fall kan patienter med hjärtklaffsjukdom också behöva ha en pacemaker eller en defibrillator implanterad. En pacemaker är en liten enhet som används för att reglera hjärtfrekvensen och säkerställa att hjärtat slår regelbundet. En defibrillator är en maskin som används för att upptäcka oregelbundna hjärtslag och leverera stötar till hjärtat för att starta det igen.

Oavsett vilken typ av behandling som väljs, är det viktigt att patienter med hjärtklaffsjukdom följer sin läkares instruktioner noggrant. Det är också viktigt att de fortsätter att ta sina mediciner regelbundet och undviker situationer som kan orsaka stress eller andra problem som kan påverka deras hjärtfunktion.

Hur hjärtklaffsjukdom kan förebyggas

En hälsosam livsstil

Först och främst är det viktigt att ha en hälsosam livsstil. Det innebär att man ska äta en balanserad kost, motionera regelbundet och undvika tobak och alkohol. Det är också viktigt att begränsa intaget av salt och kolesterolhöjande livsmedel.

Kontrollera dina riskfaktorer

Det är också viktigt att regelbundet få läkarundersökningar. Om du har riskfaktorer för hjärtklaffsjukdom, till exempel diabetes, högt blodtryck eller familjehistoria av hjärtproblem, bör du se din läkare minst en gång per år för att få en fullständig undersökning.

Om du har symtom som bröstsmärtor, andfåddhet eller yrsel bör du också kontakta din läkare så snart som möjligt. Dessa symptom kan vara tecken på hjärtklaffsjukdom och bör undersökas noggrant.
Det finns också mediciner som kan användas för att behandla hjärtklaffsjukdom.

Komplikationer till hjärtklaffsjukdom

Komplikationer till hjärtklaffsjukdom kan variera beroende på typen av sjukdom, men de vanligaste komplikationerna är hjärtsvikt, stroke, hjärtinfarkt och arytmier.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte längre kan pumpa ut tillräckligt med blod för att möta kroppens behov. Stroke är ett tillstånd där en del av hjärnan inte får tillräckligt med syre och näring, vilket leder till skador på nervceller. Hjärtinfarkt innebär att en del av hjärtmuskeln dör på grund av bristande blodflöde.

Arytmier

Arytmier är störningar i hjärtats rytm som kan leda till bröstsmärtor, andfåddhet och yrsel.
Förutom de vanliga komplikationerna finns det också risk för andra allvarliga problem som trombos, endokardit och ventrikulära arytmier.

Blodproppar (trombos)

Trombos innebär att blodproppar bildas i blodkärl som leder till hjärtat, vilket kan leda till stroke eller hjärtinfarkt. Endokardit är en infektion av hjärtklaffarna som kan leda till allvarliga skador på hjärtat. Ventrikulära arytmier är störningar i hjärtats rytm som kan leda till plötslig hjärtdöd.

Det är viktigt att ta hand om sig själv om man har hjärtklaffsjukdom och att följa läkarens instruktioner noggrant. Det är också viktigt att regelbundet göra tester för att upptäcka eventuella komplikationer tidigt och att ta mediciner som rekommenderas av läkaren. Genom att ta hand om sig själv kan man minska risken för allvarliga komplikationer orsakade av hjärtklaffsjukdom.

Prognosen vid hjärtklaffsjukdom

Prognosen för Hjärtklaffsjukdom beror på många olika faktorer, inklusive typen av sjukdom, svårighetsgraden av sjukdomen och hur tidigt den upptäcks. I allmänhet är prognosen bättre för personer som har mildare former av sjukdomen och som upptäcker den tidigt.

Behandling kan förändra prognos avsevärt

Behandling är den viktigaste faktorn när det gäller att förbättra prognosen för Hjärtklaffsjukdom. Läkare kan ordinera läkemedel som hjälper till att minska risken för komplikationer och att förbättra hjärtfunktionen. Ibland kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga för att ersätta eller reparera skadade hjärtklaffar.

Livsstilsfaktorer som rökning, övervikt och inaktivitet kan också ha stor inverkan på prognosen. Att sluta röka, upprätthålla en hälsosam vikt och regelbundet träna kan bidra till att minska risken för komplikationer och förbättra hjärtfunktionen.

För personer med Hjärtklaffsjukdom är det viktigt att diskutera prognosen med sin läkare. Genom att ta reda på vilken typ av sjukdom man har, hur allvarlig den är och vilka behandlingsalternativ som finns, kan man göra bättre beslut om hur man ska hantera sin sjukdom.

Differentialdiagnoser till hjärtklaffsjukdom

Differentialdiagnoser till hjärtklaffsjukdom inkluderar andra typer av hjärt- och kärlsjukdomar som kan ha liknande symtom. Dessa inkluderar kranskärlssjukdom, högt blodtryck, hjärtsvikt och arytmier. Det är viktigt att utesluta dessa andra sjukdomar innan man ställer en diagnos av hjärtklaffsjukdom.

För att ställa en differentialdiagnos för hjärtklaffsjukdom måste läkaren göra en noggrann medicinsk historia och fysisk undersökning. Man kan också behöva göra ytterligare tester som EKG, röntgenbilder, ekokardiografi och andra laboratorietester för att bekräfta diagnosen.

Differentialdiagnoser till hjärtklaffsjukdom är viktiga för att korrekt diagnostisera och behandla sjukdomen. Genom att utesluta andra orsaker till symtom kan läkaren börja arbeta mot att ställa rätt diagnos och ge patienten den bästa möjliga behandlingen.