Hjärnskakning: orsaker, risker, symtom, behandling och uppföljning

2020-03-02
4 min läsning

Allvarlig huvudskada

Illustrationen visar hjärnan inuti skallbenet. Hjärnan omges av vätska (cerebrospinalvätska) som cirkulerar kring olika delar av hjärnan (röda pilar). Denna vätska håller hjärnan flytandes inuti skallbenet men vid allvarlig huvudskada kan hjärnan studsa mot skallbenet vilket ofta leder till hjärnskakning.

Om du slår i huvudet kan du drabbas av flera komplikationer. Vanligtvis får personen en ytlig sårskada, blåmärken och i vissa fall ådrar man sig en skelettskada i ansiktet eller skallbenet. Skalltrauma kan även orsaka diffus hjärnskada, inre hjärnblödning och hjärnskakning. Vid skalltrauma som följt av kortvarig medvetslöshet och/eller minneslucka bör man alltid misstänka hjärnskakning. Vid ankomst till akutmottagning har patienter med hjärnskakning oftast återfått fullt medvetande och mår ganska bra. Ibland förekommer huvudvärk, illamående och kräkningar. Vid allvarlig hjärnskakning finns enstaka fall där en inre hjärnblödning uppstått innanför skallbenet. Det är viktigt att upptäcka dessa fall i tid eftersom snabb handläggning är förknippat med bättre återhämtning.

Hjärnskakning uppstår om du slår i huvudet så att hjärnan kommer i rörelse. Nervcellerna i hjärnan påverkas kortvarigt och delar av hjärnan funktioner kopplas tillfälligt bort. Människans hjärna omges av en tunn genomskinlig vätska (cerebrospinalvätska) som håller hjärnan flytandes inuti skallbenet. Vid en kraftig smäll så studsar hjärnan mot skallbenet vilket kan orsaka en hjärnskakning.

Det är vanligt att barn slår i huvudet och för det mesta är det inte något allvarligt men om barnet förlorar medvetandet så kan det röra sig om en hjärnskakning. Ett barn som har slagit i huvudet ska alltid hållas under uppsikt och vid misstanke om hjärnskakning ska en läkare uppsökas.

Symtom

Vid hjärnskakning kan man uppleva följande symtom:

 • Kräkningar
 • Yrsel
 • Illamående
 • Förvirring
 • Minnesförlust
 • Trötthet
 • Balansrubbningar
 • Ljuskänslighet
 • Dubbelseende förekommer
 • Medvetandeförlust

Allvarliga symtom vid hjärnskakning

 • Medvetandeförlust – en person som förlorat medvetandet och inte svarar på tilltal eller beröring. Om någon har slagit i huvudet och är avsvimmad längre än en minut.
 • Kramper
 • Svårigheter att tala, röra på kroppsdelar eller hålla sig vaken
 • Kraftiga och upprepade kräkningar
 • Blod som rinner från öron eller näsa
 • En klar flytande tunn vätska som rinner från öron eller näsa
 • Svullnad och rodnad kring ögonen

Ring ambulans omedelbart om du är med någon som upplever någon av dessa symtom efter en huvudskada.

Diagnostisera en allvarlig huvudskada

Om du har haft en allvarlig huvudskada och det finns risk för att du kan få hjärnskada, kommer du att behöva genomföra en röntgenundersökning på akutmottagning, denna undersökning kallas för datortomografi och kan bedöma skadans allvar. Röntgen kan visa om det finns en blödning inuti hjärnan, skelettskada eller om hjärnan svullnat upp.

På akutmottagning och vårdavdelning använder man en internationell skala för medvetandegrad för att avgöra hur allvarlig skadan är. Denna skala kallas för Glasgow Coma Scale (GCS), skalan är från 3 till 15 och identifiera hur allvarlig din huvudskada är. Detta baseras på dina symtom och om hjärnan har skadats. GCS poäng på 13 eller högre indikerar en mindre huvudskada och poäng på 9 till 12 skulle vara måttlig huvudskada. Om en person har en allvarlig huvudskada, kommer de att ha 8 poäng eller mindre.

Om du har en allvarlig huvudskada kommer du att övervakas noggrant för att kontrollera ditt tillstånd. Det krävs ofta ett hårt slag för att orsaka hjärnblödning men även ett lindrigare slag kan orsaka blödning om det träffar fel. Vissa människor har en ökad risk för blödningar om de exempelvis använder blodförtunnande läkemedel eller har underliggande sjukdomar som påverkar blodet. Om röntgenundersökningen inte visar någon skelettskada, blödning eller kraftig svullnad har man nog drabbats av en hjärnskakning och kan få åka hem.

Behandling av allvarlig huvudskada

Det finns ingen behandling mot hjärnskakning men hjärnan behöver tid att återhämta sig. Personen bör därför undvika fysisk ansträngning under den första veckan samt avstå från alkohol. Det är också bra att begränsa sådana aktiviteter som kräver mycket koncentration såsom datorspel, läsning, TV-tittande och liknande. De flesta människor kan åka hem inom 48 timmar. Men ett litet antal av dem som tas in på sjukhus kräver skall- eller hjärnkirurgi. Det kan ta allt mellan några dagar och ett par veckor innan du känner dig helt återställd.

Allvarliga huvudskador kräver alltid sjukhusvård

 • För att observera eventuella förändringar i medvetandegrad eller andra symtom
 • Sjukvården behöver upprepa sina kontrollera och undersöka om det finns ytterligare skador

Innan du får åka hem från sjukhuset, kommer din läkare att ge dig råd om det bästa sättet att återhämta dig när du kommer hem. En person som drabbats av hjärnskakning får patienten inte lämnas ensam. Patienten måste sova med någon som kan väcka patienten ett par gånger den följande natten. Vi rekommenderar inte att en person använder väckarklocka för att väcka honom eller henne under natten. I vissa fall kan symtomen förvärras under natten och personen kanske inte vaknar och klarar att söka hjälp.

Komplikationer

En allvarlig huvudskada kan resultera i tryck på hjärnan på grund av blödning, blodproppar eller en ansamling av vätska. Detta kan ibland leda till hjärnskador, som kan vara tillfälliga eller permanenta.

En allvarlig huvudskada kan också orsaka andra potentiellt allvarliga komplikationer, inklusive:

 • Infektion efter en skallfraktur
 • Nedsatt medvetande
 • Hjärnskada

Riskfaktorer för utveckling av svår blödning innanför skallbenet

 • Ålder > 65 år
 • Alkohol eller drogmissbruk
 • Blodförtunnande behandling
 • Personer som tidigare genomgått hjärnkirurgi
 • Personer med sjukdomar i blodbildningen (koagulationsrubbning)
 • Epilepsi
 • Högenergivåld

Förhindra huvudskador

Det kan vara svårt att förutsäga eller undvika huvudskada, men det finns några saker du kan göra för att minska risken för allvarliga skador.

Dessa inkluderar:

 • Se till att ditt hem (eller anhörigas) är fria från risker som kan orsaka ett fall, till exempel lösa mattor eller onödiga föremål på golvet
 • Barnsäkra ditt hem, till exempel genom att se till att små barn inte kan nå fönster eller balkonger

Att bära hjälm under vissa aktiviteter, såsom skidåkning eller cykling, kan också bidra till att förhindra allvarlig skallskada.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Erythema migrans, det röda hudutslaget som orsakas av fästingbett.

Vad är borrelia och fästingar?

Vad är borrelia och fästingar? Borrelia är en sjukdom som