Bältros (herpes zoster) – orsaker, symtom, utredning och behandling

2022-12-23
7 min läsning

Introduktion om Herpes zoster

Herpes zoster, också känd som vattkoppor eller shingles, är en infektion som orsakas av samma virus som orsakar vattkoppor. Det är vanligare hos personer över 50 år, men kan förekomma hos alla åldrar. Herpes zoster orsakar smärta, klåda och utslag på ena sidan av kroppen. Symtomen kan vara mycket obehagliga och det finns behandlingar som kan lindra smärtan och minska risken för att infektionen ska sprida sig.

En virusinfektion

Herpes zoster uppstår när viruset som orsakar vattkoppor aktiveras igen. Viruset har legat vilande i nervsystemet sedan den första infektionen med vattkoppor. När det aktiveras igen, börjar det skapa inflammation och smärta runt nerven där det sitter.

Detta leder till att huden runt nerven blir röd och svullen och små blåsor bildas. Blåsorna innehåller ett klart vätskeinnehåll som kan brista och bli till sår.

Kort om symtom

Symtom på herpes zoster inkluderar smärta, klåda, brännande känsla eller stickningar runt nerven där infektionen sitter. Dessa symtom kan vara mycket obehagliga och ibland kan de vara så svåra att man inte kan sova eller ha normal daglig verksamhet. Ibland kan det finnas andra symtom som feber, huvudvärk eller trötthet.

Kort om behandling

Behandling av herpes zoster är oftast medicinsk och syftar till att lindra symtomen och minska risken för att infektionen ska sprida sig. Läkare kan ordinera antivirala läkemedel som minskar risken för att viruset ska sprida sig till andra delar av kroppen.

Ibland kan läkare ordinera smärtstillande läkemedel för att lindra smärtan och antihistaminer för att lindra klådan. Om infektionen har spridit sig till andra delar av kroppen, kan läkare ordinera antibiotika för att behandla bakteriella infektioner som kan uppstå.

Förutom medicinsk behandling finns det andra saker man kan göra för att lindra symtomen på herpes zoster. Man bör undvika direkt solljus på området där utslagen finns, använda mjuk bomullskläder som inte gnider mot huden och badda området med kallt vatten för att lindra klåda och smärta. Man bör också undvika starka parfymerade produkter eftersom de kan irritera huden ytterligare.

Symtom och tecken på herpes zoster

 1. Smärta: Smärta är det vanligaste symptomet på herpes zoster och kan vara både brännande och skärande. Smärtan kan vara lokaliserad till ett specifikt område eller sprida sig till hela kroppen.
 2. Klåda: Klåda är ett annat vanligt symptom på herpes zoster, som ofta förekommer tillsammans med smärta.
 3. Blåsor: Blåsor är en typisk manifestation av herpes zoster, som ofta uppträder som små, runda, vätskefyllda blåsor på huden.
 4. Feber: Feber är ett vanligt symptom på herpes zoster och kan variera från mild till svår.
 5. Huvudvärk: Huvudvärk är ett annat vanligt symptom på herpes zoster och kan vara både mild och svår.
 6. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symtom på herpes zoster som kan leda till att man känner sig trött och utmattad.
 7. Muskelsmärta: Muskelsmärta är ett annat vanligt symptom på herpes zoster som ofta upplevs som en brännande, skärande smärta i musklerna.

Orsaker till herpes zoster

Latent virus

Herpes zoster kan orsakas av flera olika faktorer. Den vanligaste orsaken till Herpes zoster är att man har haft vattkoppor tidigare i livet. När man har haft vattkoppor, ligger viruset latent i kroppen och kan aktiveras när immunförsvaret svagas av andra infektioner eller stress.

Immunsuppression

En annan vanlig orsak till Herpes zoster är immunsuppression. Immunsuppression innebär att immunförsvaret inte fungerar som det ska, vilket gör det lättare för viruset att aktiveras. Immunsuppression kan orsakas av mediciner, sjukdomar eller kemoterapi.

Ålder

Ålder är också en riskfaktor för Herpes zoster. Risken för att utveckla Herpes zoster ökar med åldern, särskilt hos personer över 60 år. Detta beror på att immunförsvaret blir svagare med tiden och att det därför blir lättare för viruset att aktiveras.

Miljögifter

Slutligen kan exponering för miljögifter också leda till Herpes zoster. Miljögifter som tobaksrök, luftföroreningar och kemikalier kan alla sänka immunförsvaret och göra det lättare för viruset att aktiveras.

Herpes zoster är en mycket smittsam virussjukdom som kan orsakas av flera olika faktorer. De vanligaste orsakerna inkluderar tidigare exponering för vattkoppor, immunsuppression, ålder och exponering för miljögifter. Om du tror att du har herpes zoster bör du rådfråga din läkare om behandling.

Hur herpes zoster diagnostiseras

Undersöka huden

För att diagnostisera herpes zoster måste läkaren först ta reda på om patienten har haft vattkoppor tidigare. Om det inte är fallet, kommer läkaren att undersöka patientens hud för att se om det finns några tecken på utslag eller andra symtom som kan tyda på herpes zoster. Läkaren kan också ta en hudprov för att se om det finns några bevis för viruset.

Om läkaren misstänker att patienten har herpes zoster, kan de ordinera antivirala läkemedel för att behandla infektionen. I vissa fall kan läkaren också rekommendera steroider för att hjälpa till att minska inflammation och smärta.

Om läkaren misstänker att patienten har en allvarligare form av herpes zoster, kan de beställa ytterligare tester för att bekräfta diagnosen.

Hur herpes zoster behandlas

Herpes zoster, även känd som vattkoppor, behandlas oftast med antivirala läkemedel, såsom aciklovir, valaciklovir och famciclovir. Dessa läkemedel kan minska längden på utbrotten och förbättra symtomen, såsom smärta, klåda och svullnad. De är mest effektiva när de tas så snart som möjligt efter utbrottet, så det är viktigt att söka läkarvård så snart som du upptäcker tecken på herpes zoster.

Det finns också vissa lindringar som kan hjälpa till att lindra symtomen på herpes zoster. Dessa kan inkludera att använda kylkompresser för att lindra smärta och svullnad, att använda hydrocortisonsalva för att lindra klåda och att ta over-the-counter smärtstillande läkemedel, såsom acetaminophen eller ibuprofen.

Det är viktigt att följa läkarens behandlingsplan noga och att ta alla mediciner som ordinerats. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta och att undvika att röra vid utbrotten, eftersom herpes zoster kan smitta andra personer

Hur herpes zoster kan förebyggas

Undvik kontakt med infekterad person

För att förebygga Herpes zoster är det viktigt att följa några grundläggande preventivåtgärder. Först och främst bör du undvika att komma i kontakt med personer som har eller har haft vattkoppor eller Herpes zoster. Om du har haft vattkoppor tidigare, bör du ta vaccin mot Herpes zoster för att skydda dig mot sjukdomen.

Det är också viktigt att hålla din hud ren och torr. Du bör tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål, särskilt efter att ha varit i kontakt med andra människor. Använd skyddskläder när du är ute och se till att du inte blir utsatt för direkt solljus under långa perioder.

Du bör också se till att du får tillräckligt med sömn och motion. Sömn bidrar till att stärka immunförsvaret och regelbunden motion hjälper till att stödja ditt immunsystem. Försök att undvika stress och överansträngning, eftersom det kan leda till immunförsvagning.

Komplikationer till Herpes zoster

Postherpetisk neuralgi (PHN)

De vanligaste komplikationerna till Herpes zoster är postherpetisk neuralgi (PHN) och herpes zoster oftalmicus. PHN är en långvarig smärta som uppstår efter att utslagen har försvunnit. Smärtan kan vara mycket intensiv och kan vara svår att behandla. Herpes zoster oftalmicus är en infektion i ögat som kan orsaka synförlust om den inte behandlas.

Andra virusinfektioner

Andra mindre vanliga komplikationer inkluderar meningit, encefalit och sepsis. Meningit är en inflammation i hjärnhinnorna som kan leda till huvudvärk, koncentrationssvårigheter och feber. Encefalit är en inflammation i hjärnan som kan leda till neurologiska störningar och sepsis är en allvarlig bakterieinfektion som kan leda till organfunktionsfel.

Om du misstänker att du har Herpes zoster bör du söka vård så snart som möjligt för att förhindra komplikationer. Behandlingen består vanligtvis av antivirala läkemedel för att lindra symtom och minska risken för komplikationer. Om du har PHN eller andra komplikationer till Herpes zoster kan din läkare ordinera smärtstillande läkemedel eller andra behandlingar för att lindra symtomen.

Prognosen vid Herpes zoster

Om Herpes zoster upptäcks tidigt, finns det goda möjligheter till fullständig läkning. Behandlingen innefattar ofta antivirala läkemedel som minskar risken för komplikationer och förbättrar symtom. Ibland kan läkare rekommendera lokalbedövning eller smärtstillande medel för att lindra smärtan. Om Herpes zoster inte behandlas, kan det leda till allvarliga komplikationer som infektioner, hudförändringar och skador på nerverna.

För att minska risken för Herpes zoster bör personer som har haft vattkoppor vaccineras mot sjukdomen. Vaccinet är särskilt viktigt för personer över 50 år eftersom de har större risk att utveckla sjukdomen. Personer som har haft Herpes zoster bör undvika att träffa andra personer tills utslagen har läkt helt för att förhindra spridning av viruset.

Differentialdiagnoser till Herpes zoster

Differentialdiagnoser till Herpes zoster är andra sjukdomar som har liknande symptom och tecken som Herpes zoster.

Dessa differentialdiagnoser inkluderar:

 1. Cellulit är en bakteriell infektion i huden som orsakar rodnad, svullnad och smärta. Det kan också orsaka feber och klåda.
 2. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som orsakar torr, skalig hud som ibland kan blöda. Det kan också orsaka klåda och smärta.
 3. Impetigo är en bakteriell infektion som orsakar blåsor och skorpor på huden. Det kan också orsaka klåda och smärta.
 4. Ringorm är en svampinfektion som orsakar ringformade utslag på huden. Det kan också orsaka klåda och smärta.

Senaste av Blog

Don't Miss

Yersinia tarminfektion – Symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Yersinia-infektion i mage och tarmar En bakteriell tarminfektion Yersinia infektion