Henoch-Schonlein Purpura

2022-12-23
10 min läsning

Allt om Henoch-Schonlein Purpura

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation i kärl och leder till att huden blir röd och svullen. Det är en autoimmun sjukdom som vanligtvis drabbar barn, men det kan också drabba vuxna. Sjukdomen är inte livshotande, men den kan orsaka obehagliga symptom.
Symtom på HSP är vanligtvis röda, svullna utslag på benen, armarna och magen. Utslagen kan vara smärtsamma och ibland kliande. Andra symtom inkluderar ledvärk, huvudvärk, feber och trötthet. Några personer med HSP kan också uppleva njurproblem som proteinuri (protein i urinen) eller hematuri (blod i urinen).
HSP orsakas av en autoimmun reaktion som skadar kärlens väggar. Detta leder till inflammation och vätskeansamling som orsakar utslag. Orsaken till autoimmun reaktionen är ofta oklar, men det finns några faktorer som kan bidra till att utlösa sjukdomen. Dessa inkluderar infektioner, mediciner, allergier och stress.
Diagnos av HSP baseras vanligtvis på patientens symtom och resultat från laboratorietester. Blodprov kan användas för att identifiera antikroppar som är associerade med sjukdomen. Urinprov kan också tas för att leta efter tecken på njurskada. Ibland kan läkaren göra en biopsi för att bekräfta diagnosen.
Behandling av HSP syftar till att lindra symtomen och förhindra komplikationer. Läkemedel som ibuprofen eller naproxen kan användas för att lindra smärta och inflammation. Om njurskador misstänks, kan läkaren ordinera mediciner som ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare för att skydda njurarna. I allvarliga fall kan kortisonbehandling behövas för att minska inflammationen.
Förutom medicinsk behandling bör patienter med HSP undvika aktiviteter som kan öka risken för skador eller infektioner. De bör också undvika stressiga situationer eftersom detta kan utlösa eller förvärra symtomen. Personer med HSP bör se sin läkare regelbundet för att se till att deras symtom inte blir värre.
I de flesta fall lindras symtomen av HSP inom några veckor efter insjuknandet och sjukdomen går sedan bort helt inom några månader. I vissa fall kan dock symtomen vara mer bestående, så det är viktigt att se sin läkare regelbundet för att se till att sjukdomen inte blir värre.

Symtom och tecken på Henoch-Schonlein Purpura

1. Hudutslag: Utslag som är små, röda eller purpurfärgade knölar som kan visas på extremiteter, buk, rygg och ansikte.
2. Smärta i leder: En person med Henoch-Schonlein Purpura kan uppleva smärta, svullnad och stelhet i leder som knän, anklar och höfter.
3. Njurproblem: Personer med Henoch-Schonlein Purpura kan uppleva njursymtom som proteinuri (protein i urinen), hematuri (blod i urinen) och njursvikt.
4. Magsmärtor: Personer med Henoch-Schonlein Purpura kan uppleva magsmärtor, diarré och kräkningar.
5. Ömhet i buken: Personer med Henoch-Schonlein Purpura kan uppleva ömhet och svullnad i buken som orsakas av inflammation i njurarna.

Orsaker till Henoch-Schonlein Purpura

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation och blödning i huden, leder, njurar och tarmar. Det är en sällsynt autoimmun sjukdom som drabbar barn från 2 till 15 års ålder. Orsakerna till HSP är inte helt klara, men det finns vissa faktorer som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen.
En av de vanligaste orsakerna till HSP är infektioner. Infektioner som orsakar inflammation i kroppen, som till exempel tonsillit eller urinvägsinfektioner, kan leda till att kroppens immunförsvar börjar angripa sig själv. Detta kan resultera i att antikroppar bildas mot vävnader som finns i huden, leder, njurar och tarmar.
Stress är också en möjlig orsak till HSP. Stresshormoner kan påverka immunförsvaret och göra det mer benäget att angripa kroppens egna vävnader. Detta kan leda till att antikroppar bildas mot vävnaderna och orsaka inflammation och blödning.
Även allergier kan vara en bidragande faktor till utvecklingen av HSP. Allergisk reaktion mot mat eller andra miljöfaktorer kan leda till att kroppens immunförsvar börjar angripa sig själv. Detta kan resultera i att antikroppar bildas mot vävnaderna som finns i huden, leder, njurar och tarmar.
Slutligen kan genetiska faktorer vara en bidragande orsak till utvecklingen av HSP. Personer med en familjehistoria av autoimmuna sjukdomar har större risk att utveckla HSP jämfört med personer utan familjehistoria av autoimmuna sjukdomar.
Oavsett vilken orsak som ligger bakom utvecklingen av Henoch-Schonlein Purpura, är det viktigt att snabbt diagnostisera och behandla sjukdomen för att förhindra allvarliga komplikationer. Om du misstänker att ditt barn har HSP, bör du kontakta din läkare så snart som möjligt för att få rätt diagnos och behandling.

Hur Henoch-Schonlein Purpura diagnostiseras

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation i blodkärl. Det kan leda till att huden, leder, njurar och mag-tarmkanalen påverkas. Det är vanligast hos barn men kan också förekomma hos vuxna.
Diagnosen HSP ställs vanligtvis efter att läkaren har granskat patientens symtom och gjort en fysisk undersökning. Läkaren kommer att ställa frågor om patientens historia och symtom, och de kan också ta blodprov för att utesluta andra sjukdomar som har liknande symtom.
För att diagnostisera HSP kommer läkaren att utföra en serie tester som inkluderar:
• Urinprov: Läkaren kommer att ta ett urinprov för att se om det finns tecken på njurskador eller infektioner.
• Blodprov: Läkaren kommer att ta ett blodprov för att se om det finns tecken på inflammation eller anemi.
• Röntgen: Läkaren kan ordinera röntgenundersökningar för att se om det finns tecken på inflammation i leder eller andra organ.
• Biopsi: Om läkaren misstänker att det finns skador på njurarna, kan de ta en biopsi för att undersöka njurvävnaden närmare.
• Ultraljud: Läkaren kan ordinera ultraljud för att se om det finns tecken på inflammation i njurarna eller andra organ.
Om läkaren misstänker HSP baserat på patientens symtom och resultaten av dessa tester, kan de bekräfta diagnosen genom att undersöka patientens hud under ett mikroskop. Detta kallas en hudbiopsi och är den enda sättet att bekräfta diagnosen HSP.
Om du misstänker att du eller ditt barn har HSP, bör du kontakta din läkare så snart som möjligt för att få en diagnos och riktlinjer för behandling.

Hur Henoch-Schonlein Purpura behandlas

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation i kärl och leder till utslag, smärta och andra symptom. Det är vanligast hos barn, men kan förekomma hos vuxna också. Behandlingen av HSP är beroende av symptomen och kan innebära både medicinering och livsstilsförändringar.
Livsstilsförändringar är ett viktigt steg i behandlingen av HSP. Det är viktigt att undvika aktiviteter som kan leda till skador, såsom idrott och fysisk ansträngning. Det är också viktigt att undvika stora temperaturförändringar, såsom att bada eller simma i kallt vatten. För att minska risken för infektioner rekommenderas det att man tvättar händerna ofta och undviker att gå ut när det är kallt ute.
Medicinering är den vanligaste behandlingen för HSP. Ibuprofen eller paracetamol kan användas för att lindra smärtan och inflammationen. Om det finns tecken på infektion kan antibiotika ordineras. Kortikosteroider kan användas för att lindra allvarliga symptom, men de bör inte användas under lång tid eftersom de kan leda till biverkningar.
I allvarliga fall kan plasmaferes eller immunglobulinbehandling ordineras. Plasmaferes innebär att blodplasma tas från patienten och ersätts med saltlösning för att minska antalet autoantikroppar som orsakar inflammation. Immunglobulinbehandling innebär att antikroppar som finns i friska människors blod injiceras i patientens blod för att hjälpa immunsystemet att bekämpa sjukdomen.
Behandlingen av HSP är individuell och beroende av symtomens svårighetsgrad. Det är viktigt att patienten följer sin läkares råd och tar medicinen som ordinerats för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Hur Henoch-Schonlein Purpura kan förebyggas

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation i blodkärl och leder till utslag, smärta och svullnad. Det är vanligast hos barn, men kan också förekomma hos vuxna. Trots att det inte finns någon specifik behandling för HSP, finns det ett antal sätt att förebygga sjukdomen.
Först och främst är det viktigt att undvika infektioner. Om du har en infektion, se till att du tar mediciner som din läkare har ordinerat. Försök också att undvika att komma i kontakt med personer som har infektioner eller andra sjukdomar.
Det är också viktigt att ha en bra immunförsvar. Ät en balanserad kost som innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver. Se till att du får tillräckligt med motion och vila, och undvik stressande situationer så mycket som möjligt.
Om du har en familjehistoria av HSP eller andra autoimmuna sjukdomar, är det viktigt att diskutera detta med din läkare. Din läkare kan ge dig råd om hur man kan minska risken för att utveckla sjukdomen.
Slutligen, om du misstänker att du har HSP, se till att du söker medicinsk hjälp så snart som möjligt. Tidig diagnos och behandling kan hjälpa till att förhindra allvarliga komplikationer som kan uppstå från sjukdomen.

Komplikationer till Henoch-Schonlein Purpura

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation i blodkärl och leder till hudutslag, smärta i leder, mag-tarmbesvär och njurproblem. Det är vanligast hos barn, men kan förekomma hos vuxna också. Komplikationer till HSP kan vara allvarliga och kan inkludera njursvikt, centrala nervsystemet problem, blödningar och infektioner.
Njursvikt är den vanligaste komplikationen till HSP. Njurarna kan inte längre filtrera avfall från blodet och detta leder till att avfallet ackumuleras i kroppen. Symptom på njursvikt inkluderar trötthet, svullnad, högt blodtryck, proteinuri (protein i urinen) och hematuri (blod i urinen). Om njursvikt inte behandlas kan det leda till allvarliga konsekvenser som njursvikt eller dialys.
Centrala nervsystemet problem är en annan allvarlig komplikation till HSP. Dessa problem inkluderar huvudvärk, yrsel, förvirring, synstörningar och muskelsvaghet. De kan uppstå plötsligt eller gradvis under lång tid. Om de inte behandlas kan de leda till permanent skada på centrala nervsystemet.
Blödningar är en annan allvarlig komplikation till HSP. Blödningar kan uppstå i mag-tarmkanalen, vilket leder till blodbrist och anemi. Blödningar kan även uppstå i huden eller inre organ som njurarna eller levern. Om de inte behandlas kan de leda till allvarliga konsekvenser som chock eller död.
Infektioner är den sista allvarliga komplikationen till HSP. Infektioner kan uppstå i olika delar av kroppen som lungorna, urinvägarna eller huden. De kan orsaka feber, andningssvårigheter, hosta och smärta. Om infektionerna inte behandlas kan de leda till allvarliga konsekvenser som sepsis eller död.
Att ha HSP innebär att man måste vara extra försiktig med sin hälsa för att undvika allvarliga komplikationer. Det är viktigt att man tar sina mediciner som ordinerats av läkaren och att man regelbundet gör tester för att se om det finns tecken på komplikationer. Om du misstänker att du har HSP bör du rådfråga din läkare så snart som möjligt för att undvika allvarliga komplikationer.

Prognosen vid Henoch-Schonlein Purpura

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation och blödning i huden, njurarna, lederna och tarmarna. Det är vanligast hos barn, men kan drabba personer i alla åldrar. Prognosen för HSP är generellt god, med fullständig läkning efter några veckor.
I de flesta fall löser sig HSP av sig själv inom några veckor. Symtomen kan dock vara smärtsamma och obehagliga under denna period. De vanligaste symtomen inkluderar utslag på huden, ledvärk, buksmärtor och urinvägsinfektioner. Om symtomen inte förbättras inom några veckor eller om de försämras bör du kontakta din läkare.
Behandlingen av HSP är symptomatisk och syftar till att lindra symtomen. Ibland kan antiinflammatoriska läkemedel ordineras för att lindra ledvärk och andra smärtor. Ibland kan det också rekommenderas att ta ett kort kurs av kortikosteroider för att minska inflammationen. I allvarliga fall kan dialys eller stödjande behandlingar erbjudas för att hjälpa till att reglera blodtrycket och förhindra skador på njurarna.
Det finns inget specifikt botemedel mot HSP, men prognosen är generellt god. I de flesta fall löser sig sjukdomen av sig själv inom några veckor. Om symtomen inte förbättras eller om de försämras bör du kontakta din läkare för rådgivning och behandling.

Differentialdiagnoser till Henoch-Schonlein Purpura

Henoch-Schonlein Purpura (HSP) är en sjukdom som orsakar inflammation och blödningar i huden, leder och njurar. Det är en autoimmun sjukdom som ofta drabbar barn och ungdomar. Symtomen på HSP inkluderar hudutslag, smärta och svullnad i leder, buksmärtor och njursvikt.
Differentialdiagnoser är andra sjukdomar eller tillstånd som har liknande symptom som HSP. Differentialdiagnoser för HSP inkluderar systemisk lupus erythematosus (SLE), polyarterit nodosa, IgA-nefropati, reumatoid artrit, infektioner, allergiska reaktioner och andra autoimmuna sjukdomar.
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i flera organ och vävnader. Symtomen på SLE är mycket lika de som uppträder vid HSP, inklusive hudutslag, ledvärk och njursvikt. Dock kan SLE orsaka andra symtom som inte är typiska för HSP, som trötthet, feber och anemi.
Polyarterit nodosa (PAN) är en annan autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i blodkärl. Symtomen på PAN är mycket lika de som uppträder vid HSP, inklusive hudutslag, ledvärk och njursvikt. Dock kan PAN orsaka andra symtom som inte är typiska för HSP, som muskelsvaghet, bröstsmärtor och huvudvärk.
IgA-nefropati är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i njurarna. Symtomen på IgA-nefropati är mycket lika de som uppträder vid HSP, inklusive hudutslag, ledvärk och njursvikt. Dock kan IgA-nefropati orsaka andra symtom som inte är typiska för HSP, såsom proteinuri (protein i urinen) och hematuri (blod i urinen).
Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i lederna. Symtomen på RA är mycket lika de som uppträder vid HSP, inklusive hudutslag, ledvärk och njursvikt. Dock kan RA orsaka andra symtom som inte är typiska för HSP, såsom stelhet i lederna och försämrad rörelseförmåga.
Infektioner kan också ha symptom som liknar dem av HSP. Infektioner kan orsaka hudutslag, ledvärk och njursvikt. Dock kan infektioner orsaka andra symtom som inte är typiska för HSP, såsom feber och hosta.
Allergiska reaktioner kan också ha symptom som liknar dem av HSP. Allergiska reaktioner kan orsaka hudutslag, ledvärk och njursvikt. Dock kan allergiska reaktioner orsaka andra symtom som inte är typiska för HSP, såsom klåda och andningssvårigheter.
Andra autoimmuna sjukdomar kan också ha symptom som liknar dem av HSP. Dessa inkluderar juvenil idiopatisk artrit (JIA), sklerodermi och dermatomyositis. Symtomen på dessa autoimmuna sjukdomar är mycket lika de som uppträder vid HSP, inklusive hudutslag, ledvärk och njursvikt. Dock kan dessa autoimmuna sjukdomar orsaka andra symtom som inte är typiska för HSP, beroende på vilken typ av sjukdom det handlar om.
Att diagnostisera Henoch-Schonlein Purpura korrekt kräver att man tar hänsyn till alla möjliga differentialdiagnoser innan man gör en slutgiltig diagnos. Det är viktigt att ta reda på vilka symtom patienten har samt att genomföra tester för att utesluta andra möjliga diagnoser innan man ställer en slutgiltig diagnos av HSP.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Vaskulit (en autoimmun reaktion mot kroppens blodkärl) – orsaker, symtom och behandling

Allt om vaskulit Inflammation Vaskulit är en sjukdom som orsakar