Oslers sjukdom (ärftlig hemorragisk telangiektasi) – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

2022-12-15
7 min läsning
Oslers sjukdom
Oslers sjukdom

Allt om Oslers sjukdom (ärftlig hemorragisk telangiektasi)

Synonym: Oslers sjukdom, ärftlig hemorragisk telangiektasi, Osler-Weber-Rendu sjukdom

Oslers sjukdom (ärftlig hemorragisk telangiektasi) är en ärftlig sjukdom som orsakar blödningar från hud och slemhinnor. Sjukdomen är resultatet av en mutation i ett gen som kallas HHT1-genen, som finns i kromosom 12. Det finns också andra former av HHT, men de är mindre vanliga.

HHT-patienter har ofta blödningar från näsan, tandköttet och magen. Blodet kan också läcka från huden, vilket kan leda till röda fläckar eller blåmärken. Blödningar från näsan är den vanligaste formen av blödningar som associeras med HHT. De kan vara milda eller allvarliga, beroende på hur mycket blod som förloras.

HHT-patienter har också en ökad risk för att utveckla andra sjukdomar, såsom levercirros, lungemboli och stroke. Dessa sjukdomar är ofta relaterade till de abnormala blodkärl som finns i HHT-patienter.
Diagnos av HHT innebär att man undersöker patientens historia och gör olika tester för att se om det finns tecken på sjukdomen. Det finns olika typer av tester som används för att diagnostisera HHT, inklusive röntgenstrålar, ultraljud och CT-skanningar. Om det finns tecken på HHT kan patienten behöva genetisk testning för att bekräfta diagnosen.

Behandling av HHT innefattar medicinering för att minska blödningarna samt kirurgi för att stänga de abnormala blodkärl som orsakar blödningarna. I vissa fall kan patienter behöva regelbundna transfusioner för att ersätta det blod som har förlorats.

Forskning om HHT fortsätter att utvecklas och det finns nu flera behandlingsalternativ som kan hjälpa patienter med denna sjukdom. Det finns också stödgrupper som ger information och stöd till personer med HHT samt deras familjer. För att skydda sig mot komplikationer från HHT är det viktigt att patienter regelbundet besöker sin läkare för att upptäcka eventuella problem tidigt.

Oslers sjukdom
Oslers sjukdom. Källa.

Symtom och tecken på Oslers sjukdom (ärftlig hemorragisk telangiektasi)

  1. Blödningar: Det vanligaste symptomet på Oslers sjukdom är spontana blödningar från huden, som kan vara lokaliserade eller diffusa. Blödningarna kan vara både ytliga och djupa, och de kan orsaka smärta och svullnad.
  2. Blåmärken: Personer med sjukdomen har en tendens att få många blåmärken, även utan att ha rört vid något. Detta beror på att kapillärerna i huden är sköra och lätt skadas.
  3. Utslag: Utslag är ett annat symptom som kan uppstå vid Oslers sjukdom. Utslagen kan se ut som små röda eller lila prickar på huden, som är resultatet av blödningar under huden.
  4. Anemi (blodbrist): Anemi är en vanlig följdsjukdom vid Oslers sjukdom, eftersom det kan leda till att personen förlorar stora mängder blod. Anemi kan orsaka trötthet, svaghet och andfåddhet.
  5. Leverproblem: Personer med sjukdomen har en ökad risk för leverproblem, som hepatomegali (förstorad lever) och cirros (skrumplever). Dessa problem kan leda till buksmärtor, illamående och gulsot.

Orsaker till Oslers sjukdom

Sjukdomen är ärftlig och orsakas av mutationer i ett av tre gener som kallas HHT1, HHT2 och HHT3. Dessa gener producerar proteiner som reglerar tillväxten av blodkärl. När dessa gener muterar, leder det till att blodkärl bildas på fel ställen eller inte bildas alls. Detta kan leda till att blodet läcker ut från blodkärlen och orsaka Oslers sjukdom.

För att diagnostisera sjukdomen måste läkare ta en familjehistoria för att se om någon annan i familjen har haft samma symptom. De kan också göra tester för att se om personen har några av de genetiska mutationerna som orsakar sjukdomen.

Behandling av Oslers sjukdom innefattar vanligtvis läkemedel för att minska blödningarna och förbättra cirkulationen. I vissa fall kan kirurgi vara nödvändigt för att stoppa blödningarna. Om personen har allvarliga problem med cirkulationen kan det vara nödvändigt att ta bort de berörda blodkärlen.

Hur Oslers sjukdom diagnostiseras

Diagnostisering av Oslers sjukdom är oftast baserad på en fysisk undersökning. Läkaren kommer att leta efter tecken på blödningar från små kärl i huden eller slemhinnorna. De kan också ta blodprover för att utesluta andra sjukdomar som har liknande symptom.

Om läkaren misstänker att du har Oslers sjukdom, kan de också rekommendera ytterligare tester för att bekräfta diagnosen. Dessa tester inkluderar ultraljud, röntgen och datortomografi (CT). Ultraljud används för att se hur stora kärlen är och om det finns några blockeringar. Röntgen och CT-skanningar används för att se om det finns några andra problem med kärlen som kan leda till blödningar.

Behandling av Oslers sjukdom beror på svårighetsgraden av sjukdomen. I de flesta fall behandlas det med mediciner som minskar blödningarna. Ibland kan kirurgi vara nödvändigt för att stänga av de drabbade kärlen. Om det inte går att stänga av dem, kan läkaren rekommendera att man tar bort dem helt.

Om du misstänker att du eller ditt barn har Oslers sjukdom, bör du rådfråga din läkare så snart som möjligt. Din läkare kan hjälpa dig att bestämma den bästa behandlingen för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Hur Oslers sjukdom behandlas

Behandlingarna för Oslers sjukdom är avsedda att minska blödningar, lindra smärta och förbättra livskvaliteten. Behandlingarna inkluderar medicinering, kirurgi och laserbehandling.

Medicinering är den vanligaste behandlingen för Oslers sjukdom. Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas för att minska blödningar och lindra symtom. Dessa läkemedel kan tas som tabletter eller injiceras direkt i huden. Läkaren kan också ordinera antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och inflammation.

Kirurgi är ett annat alternativ för att behandla Oslers sjukdom. Kirurgi används oftast när andra behandlingsmetoder inte har fungerat. Det finns flera olika typer av kirurgiska ingrepp som kan användas, inklusive skleroterapi, embolisering och excision. I skleroterapi injiceras ett sklerosmedel i det berörda området för att stänga av blodkärlen och stoppa blödningen.

Embolisering involverar att en liten ballong eller stent placeras in i blodkärlet för att stänga av blodflödet till det berörda området. Excision involverar att det berörda området avlägsnas helt med en kniv eller skalpell.

Laserbehandling är den senaste utvecklingen inom behandling av Oslers sjukdom. Laserbehandling använder en stark laserstråle för att stänga av blodkärl och stoppa blödningen. Det är en minimalt invasiv metod som ofta ger bättre resultat än andra behandlingsmetoder.

Oavsett vilken behandling som väljs, är det viktigt att man fortsätter att ta mediciner regelbundet och följer upp med regelbundna besök hos läkare för att säkerställa att sjukdomen inte förvärras. Det är också viktigt att man tar hand om sin hud genom att undvika exponering för solen, använda skyddande kläder och regelbundet använda hudkrämer som innehåller solskyddsfaktor.

Oslers sjukdom är en allvarlig sjukdom som kan ha stor påverkan på livskvaliteten, men det finns flera olika behandlingsmetoder som kan hjälpa till att lindra symtom och förbättra livskvaliteten. Om du tror att du har Oslers sjukdom bör du rådfråga din läkare om de bästa behandlingsalternativen för dig.

Hur Oslers sjukdom kan förebyggas

Det finns flera sätt att förebygga komplikationer till Oslers sjukdom. Den första är att undvika skador som kan leda till blödningar. Det innebär att undvika aktiviteter som involverar hög risk för skador, såsom sport eller arbete med farliga verktyg. Det är också viktigt att skydda huden mot solen, eftersom det kan öka risken för blödningar.

En annan metod för att förebygga Oslers sjukdom är att ta mediciner som kan minska risken för blödningar. Dessa mediciner kan vara både receptbelagda och receptfria. De flesta läkemedel innehåller acetylsalicylsyra (ASA), vilket minskar risken för blodproppar och därmed minskar risken för blödningar. Det är viktigt att rådfråga en läkare innan man tar någon form av medicinering.

En tredje metod för att förebygga Oslers sjukdom är genetisk rådgivning. Genetisk rådgivning kan ge information om hur man ska hantera sjukdomen och vilka preventiva åtgärder som bör vidtas. Genetisk rådgivning kan också hjälpa till att identifiera personer som har en högre risk för att utveckla sjukdomen, så att de kan ta extra försiktighetsåtgärder.

Slutligen är det viktigt att regelbundet besöka en läkare om man har tecken på Oslers sjukdom. Läkaren kan göra tester och undersökningar för att avgöra om det finns några tecken på sjukdomen och om det behövs någon behandling. Om det finns tecken på sjukdomen, kan läkaren ordinera läkemedel eller andra behandlingar som kan minska risken för komplikationer.

Genom att ta de här stegen kan man minska risken för Oslers sjukdom och dess allvarliga komplikationer. Det är viktigt att ta hand om sig själv och se till att man har regelbundna läkarbesök om man misstänker att man har sjukdomen eller har en familjehistoria av den.

Komplikationer till Oslers sjukdom

Oslers sjukdom är en ärftlig sjukdom som orsakar blödningar från hud och slemhinnor. Det är vanligast hos personer med familjehistoria av sjukdomen, men det kan också förekomma hos personer utan familjehistoria. Sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas.

Komplikationer av Oslers sjukdom inkluderar blödningar från hud och slemhinnor, vilket kan leda till anemi eller järnbrist. Blödningarna kan också orsaka smärta, svullnad och infektioner. Andra komplikationer inkluderar blodproppar i venerna, vilket kan leda till stroke eller hjärtinfarkt.

Personer med Oslers sjukdom bör ta regelbundna medicinska tester för att identifiera eventuella komplikationer. Om blödningar upptäcks bör patienten se en läkare för att få rätt behandling. Behandlingen kan bestå av läkemedel som minskar blödningarna eller kirurgi för att stänga av de drabbade blodkärlen.

Det finns ingen bot för Oslers sjukdom, men det finns många olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att minska symtomen och förhindra allvarliga komplikationer. Det är viktigt att patienter med sjukdomen tar regelbundna medicinska tester och följer sin läkares råd noggrant för att undvika allvarliga komplikationer.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk