/

Hemofili (blödarsjuka) – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

11 min läsning

Allt om Hemofili (blödarsjuka typ A och typ B)

Hemofili eller blödarsjuka som det även heter är en sällsynt och ärftlig sjukdomar som orsakar att blodet inte koagulerar ordentligt. Koagulation innebär blodstillning och uppstår vid exempelvis kärlskada för att stoppa blödningen. Det är ett sätt för kroppen att hindra blodförluster vid skador. Det finns två typer av hemofili:

 • Hemofili typ A
 • Hemofili typ B

Den vanligaste formen är hemofili A, som beror på brist på ett protein som kallas faktor VIII. Hemofili B beror på brist på ett annat protein som kallas faktor IX.

Ärftlighet

Hemofili är en ärftlig sjukdom som överförs från föräldrar till barn genom en defekt i X-kromosomen som bärs av modern. Män som har en defekt X-kromosom kan utveckla hemofili, men de flesta fall av hemofili uppstår när båda föräldrarna har en defekt X-kromosom, vilket innebär att individen bär på den defekta genen. I de fall där endast ena föräldern är bärare av den defekta genen så finns fortfarande en risk att barnet ärver genen från just den föräldern som var bärare.

Symtom

De flesta människor med hemofili har milda symptom, men vissa kan ha allvarliga symptom som leder till livshotande blödningar. Symptomen varierar beroende på vilken typ av hemofili man har och hur allvarlig bristen på proteinet är. De vanligaste symtomen inkluderar ofrivilliga blödningar från näsan, tandköttet eller andra delar av kroppen; blödningar som inte slutar efter lämplig behandling; muskelsvullnad; och ledsmärta som uppstår spontant eller efter träning och olyckor.

Behandling

Behandlingen av hemofili består vanligtvis av att ta mediciner som innehåller faktor VIII eller IX, beroende på vilken typ av hemofili man har. Dessa mediciner kan antingen ges intravenöst (direkt i blodet) eller intramuskulärt (medicin i muskeln), beroende på patientens behov. Ibland kan patienter behöva ta dessa mediciner regelbundet för att hålla blodkoagulationen under kontroll.

Förutom medicinering finns det andra behandlingsalternativ för personer med hemofili. Dessa inkluderar blodtransfusioner (överföring av blod från friska blodgivare) med rikliga mängder röda blodkroppar, antikoagulantia (mediciner som hjälper till att hålla blodet flytande) och stödstrumpor (för att minska risken för blödning). I vissa fall kan operationer vara nödvändiga för att stoppa allvarliga blödningar.

Personer med hemofili bör undvika aktiviteter som kan orsaka skador och leda till allvarliga blödningar. Det är också viktigt att de tar sina mediciner regelbundet och följer sin läkares råd om hur man ska leva ett sunt liv med sjukdomen. Det finns också stödföreningar för personer med hemofili som kan hjälpa dem att hantera sjukdomen och ge dem information om nya behandlingsmetoder och forskningsframsteg.

Hemofili är en allvarlig sjukdom som kan ha stora effekter på patientens livskvalitet. Men tack vare modern medicinsk teknik och forskning har många personer med hemofili lyckats leva relativt normalt liv. Genom att ta medicinering regelbundet, undvika aktiviteter som kan orsaka skador och följa sin läkares råd kan personer med hemofili leva ett gott liv trots sjukdomen.

Symtom och tecken på Hemofili

 1. Blödningar: Hemofili är en sjukdom som orsakar långvariga och ofta svåra blödningar. Blödningar kan ske spontant eller efter skador, och de kan vara inom huden, musklerna, lederna eller inre organ.
 2. Svullnad: Svullnad i leder och muskler är vanligt vid hemofili. Det beror på att blodet inte stannar i leden som det ska, vilket leder till att vätska samlas upp och orsakar svullnad.
 3. Smärta: Smärta är ett vanligt symptom på hemofili. Smärtan kan variera från mild till intensiv och kan vara konstant eller periodisk.
 4. Förlamning: Förlamning är ett allvarligt symptom på hemofili som orsakas av att blodet inte stannar i leden som det ska. Förlamning kan vara total eller partiell och kan leda till förlust av funktioner som rörning, balans och styrka.
 5. Blåmärken: Blåmärken är vanliga vid hemofili, särskilt efter skador. De beror på att blodet inte stannar i kroppen som det ska, vilket gör att blodkärl brister och blod samlas upp under huden.

Orsaker till Hemofili

Blodkoagulering

Vid skador i blodkärlsväggen kommer proteiner från den skadade kärlväggens i kontakt med en liten struktur som heter blodplättar (trombocyter på medicinskt språk). De aktiverade trombocyterna binds till olika strukturer (bla kollagen med hjälp av olika proteiner). Blodkoagulationen indelas även i något som kallas för den sekundära homeostasen som i sin tur har ett externt och internt koagulationssystem.

Hemofili är en sjukdom som påverkar blodets förmåga att koagulera. Det är en ärftlig sjukdom som uppstår när en person har ett defekt gen som kontrollerar produktionen av vissa koagulationsfaktorer. Dessa koagulationsfaktorer är nödvändiga för att blodet ska kunna koagulera och stoppa blödningar. När dessa faktorer inte produceras tillräckligt kan det leda till att personen lider av hemofili.

Genetik och risken för hemofili

Orsakerna till hemofili är relaterade till den defekta genen som orsakar sjukdomen. Genen är vanligen arvbar och kan överföras från föräldrar till barn.

Om båda föräldrarna har den defekta genen, finns det en 50% chans att barnet också får den. Om endast en av föräldrarna har den defekta genen, finns det en 25% chans att barnet också får den.
I vissa fall kan hemofili orsakas av mutationer som uppstår spontant i fosterstadiet, vilket betyder att det inte finns någon familjehistoria med sjukdomen.

I andra fall kan det vara resultatet av exponering för vissa läkemedel eller miljögifter under graviditeten, vilket kan leda till att fostret utvecklar hemofili.

Behandling av hemofili innebär vanligtvis att man tar injektioner med koagulationsfaktorer för att ersätta de som saknas i blodet. Det finns också andra behandlingsalternativ som transfusioner, stamcellstransplantationer och mediciner som hjälper till att minska risken för blödningar.

Hur diagnostiseras hemofili?

Hemofili är en sjukdom som orsakar blödningar som inte slutar av sig själv. Det är en ärftlig sjukdom som beror på att kroppen inte producerar tillräckligt med ett bestämt protein som kallas faktor VIII eller IX. Detta protein hjälper till att stanna blödningar.

Diagnos av hemofili görs genom att ta ett blodprov och undersöka nivån av faktor VIII eller IX i blodet. Om nivån är låg, kan detta indikera att personen har hemofili. För att bekräfta diagnosen kommer läkaren att utföra ytterligare tester för att se om patienten har en mutation i generna som ansvarar för produktionen av faktor VIII eller IX.

För att ytterligare bekräfta diagnosen, kan läkaren också utföra en funktionstest för att se hur effektivt patientens blodproteiner fungerar. I denna test injiceras en liten mängd av den specifika faktorn som saknas i patientens blod och sedan mäts hur snabbt blödningen stoppas.

Om du misstänker att du eller någon annan i din familj har hemofili, bör du kontakta din läkare för att diskutera dina symptom och få råd om vilka tester som ska göras. Diagnos av hemofili är viktig för att hjälpa till att styra behandlingen och minska risken för allvarliga komplikationer.

Hur behandlas hemofili?

Hemofili är en sjukdom som orsakar att blodet inte koagulerar som det ska. Det kan leda till allvarliga problem, som blödningar som inte slutar och kan vara livshotande. För att behandla hemofili finns det olika typer av läkemedel som används för att hjälpa till att kontrollera blödningar och förhindra att de uppstår.

Den vanligaste formen av behandling för hemofili är infusionsbehandling. Detta innebär att man injicerar ett läkemedel som heter faktor VIII eller IX i patientens blod. Faktorn är ansvarig för att hjälpa till att bilda blodproppar och stoppa blödningar. Behandlingen ges vanligtvis en gång i veckan eller vid behov, beroende på hur allvarlig sjukdomen är.

Genetisk behandling mot hemofili

En annan typ av behandling som används för hemofili är genetisk terapi. Genetisk terapi är en ny typ av behandling som involverar att man injicerar DNA-molekyler i patientens kropp för att ersätta de defekta gener som orsakar sjukdomen. Genetisk terapi har visat sig vara mycket effektiv för många typer av sjukdomar, inklusive hemofili, men det är fortfarande ett relativt nytt område inom medicin.

Antikoagulantia

En annan typ av behandling som används för hemofili är antikoagulantia. Antikoagulantia är läkemedel som hjälper till att hålla blodet flytande och förhindra blodproppar. De kan ges både oralt och via injektioner, beroende på vilken typ av antikoagulantia som används. Läkare kan också ordinera andra läkemedel, såsom aspirin eller heparin, för att hjälpa till att minska risken för blodproppar.

Behandlingen av hemofili varierar beroende på hur allvarlig sjukdomen är och vilka symptom som patienten har. Det är viktigt att patienter med hemofili tar sin medicin regelbundet och följer instruktionerna från sin läkare noggrant för att undvika allvarliga komplikationer. Det är också viktigt att patienter med hemofili träffar sin läkare regelbundet för att se till att deras behandling fungerar optimalt och att de inte utvecklar nya symptom.

Hur kan hemofili förebyggas?

Hemofili är en sjukdom som orsakar blödningar som inte kan stanna av sig själv. Det är en ärftlig sjukdom som beror på att kroppen inte producerar tillräckligt med vissa koaguleringsfaktorer, vilket gör att blodet inte kan stelna som det ska. Sjukdomen är vanligast hos män, men det finns också fall där kvinnor drabbas.

Trots att det inte finns någon bot för hemofili, finns det vissa sätt att förebygga sjukdomen. Först och främst bör man försöka undvika att utsätta sig för risker som kan leda till allvarliga blödningar. Detta innebär att man ska undvika sport som involverar hög risk för skador, samt att man ska undvika andra aktiviteter som kan leda till allvarliga blödningar.

Det finns också vissa läkemedel som kan användas för att behandla hemofili. Läkemedel som innehåller koaguleringsfaktorer kan administreras intravenöst eller genom injektioner för att hjälpa till att stoppa blödningar och minska risken för allvarliga komplikationer.

Familjer med en historia av hemofili bör också ta reda på om deras barn har den genetiska mutationen som orsakar sjukdomen. Genom att testa barnet tidigt kan man identifiera problemet och börja behandlingen innan det leder till allvarliga komplikationer.

Genom att ta de här åtgärderna kan man minska risken för att utveckla hemofili eller lindra symtomen om man redan har sjukdomen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns någon bot mot hemofili, men det finns många sätt att hantera sjukdomen och minimera riskerna.

Komplikationer av hemofili

Komplikationerna kan variera beroende på vilken typ av hemofili personen har, men de vanligaste är inre blödningar, infektioner och ledskador.

 • Inre blödningar är den vanligaste komplikationen vid hemofili. Det innebär att blodet börjar rinna från ett område inuti kroppen, som till exempel i muskler eller organ. Blödningarna kan vara smärtsamma och orsaka svullnad och hematom (blåmärken). Om de inte behandlas kan de leda till allvarliga skador på organ och muskler.
 • Infektioner är en annan vanlig komplikation vid hemofili. Personer med hemofili har ofta ett nedsatt immunförsvar, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner. Infektioner kan orsaka feber, illamående, trötthet och andra symtom. Om de inte behandlas kan de leda till allvarliga komplikationer som lunginflammation eller sepsis.
 • Ledskador är den tredje vanligaste komplikationen vid hemofili. Blödningar i lederna kan leda till att ledvätskan blir inflammerad och svullen. Detta kan orsaka smärta, stelhet och begränsad rörlighet i leden. Om det inte behandlas kan det leda till artrit och permanent skada på leden.

Att ha hemofili innebär att man måste ta extra hänsyn till sin hälsa för att undvika dessa komplikationer. Det är viktigt att ta regelbundna mediciner för att hålla blodkoagulationen under kontroll och undvika blödningar. Det är också viktigt att skydda sig mot infektioner genom att tvätta händerna ofta och undvika att träffa personer som är sjuka. Genom att ta dessa försiktighetsåtgärder kan man minska risken för allvarliga komplikationer vid hemofili.

Prognosen vid hemofili

Hemofili är en sällsynt, ärftlig blödarsjukdom som orsakar att blodet inte koagulerar normalt. Det finns två typer av hemofili, A och B, som båda beror på en mutation i ett gen som kontrollerar produktionen av vissa koagulationsfaktorer. När dessa faktorer saknas eller är defekta, kan blödningar uppstå.
Prognosen för personer med hemofili varierar beroende på typen av sjukdomen och hur allvarlig den är.

 • Individer med mild hemofili A eller B har vanligtvis en god prognos och kan leva ett fullt liv. De kan dock behöva regelbundna medicinska undersökningar för att hålla koll på deras tillstånd.
 • Individer med mer allvarliga former av hemofili A eller B kan ha en mer osäker prognos. De kan behöva regelbunden medicinsk behandling för att hålla blödningarna under kontroll och undvika allvarliga komplikationer. Detta inkluderar att ta läkemedel som ersätter de koagulationsfaktorer som saknas och att ta preventivmedicin för att förhindra infektioner.
 • Individer med svåra former av hemofili A eller B kan ha en mer osäker prognos. De kan ha stora problem med blödningar och infektioner, vilket kan leda till allvarliga skador och funktionsnedsättningar. I vissa fall kan detta leda till döden.

Det finns dock många nya behandlingsmetoder som har utvecklats för att hjälpa personer med hemofili att leva ett aktivt liv. Genom att ta regelbundna mediciner och följa läkarens råd om livsstilsförändringar, kan personer med hemofili ofta hantera sin sjukdom effektivt och leva ett gott liv.

Differentialdiagnoser till hemofili

Differentialdiagnoser är ett viktigt verktyg för att diagnostisera olika sjukdomar. Det används för att utesluta andra möjliga orsaker till symtom som kan likna dem som uppstår vid en viss sjukdom. När det gäller hemofili, är differentialdiagnoser avgörande för att korrekt diagnostisera denna sjukdom.

Differentialdiagnoserna till hemofili inkluderar andra ärftliga blödningsstörningar som von Willebrands sjukdom, Bernard-Soulier syndrom och Glanzmann-Thrombasteni. Dessa sjukdomar har liknande symptom som hemofili, men de har också unika egenskaper som skiljer dem från varandra. För att korrekt diagnostisera en av dessa sjukdomar måste läkaren ta hänsyn till de specifika symtom som patienten har och genomföra tester för att utesluta andra möjliga orsaker.

Von Willebrands sjukdom

Von Willebrands sjukdom är den vanligaste ärftliga blödningsstörningen och det är karakteriserat av en brist på von Willebrand-faktorn, ett protein som hjälper till att binder blodplättar samman och bilda ett plugg som stoppar blödningen. Symptomen på von Willebrands sjukdom inkluderar långsam blödning, näsblödningar, blödning från tandköttet och menstruationsproblem.

Bernard-Soulier syndrom

Bernard-Soulier syndrom är en annan ärftlig blödningsstörning som orsakas av en brist på glykoproteiner på ytan av blodplättarna. Det leder till att blodplättarna inte kan binda sig ordentligt och bilda ett plugg för att stoppa blödningen. Symtom på Bernard-Soulier syndrom inkluderar långsamma eller svåra blödningar, näsblödningar och blödning från tandköttet.

Glanzmann-Thrombasteni

Glanzmann-Thrombasteni är en annan ärftlig blödningsstörning som orsakas av en brist på glykoproteiner på ytan av blodplättarna. Det leder till att blodplättarna inte kan binda sig ordentligt och bilda ett plugg för att stoppa blödningen. Symtom på Glanzmann-Thrombasteni inkluderar långsamma eller svåra blödningar, näsblödningar och blödning från tandköttet.

Differentialdiagnoser till hemofili är viktiga för att korrekt diagnostisera denna sjukdom. Genom att ta hänsyn till de specifika symtom som patienten har och genomföra tester för att utesluta andra möjliga orsaker kan läkaren korrekt diagnostisera hemofili eller någon av de andra ärftliga blödningsstörningarna.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog