Hemofili B – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om hemofili B

Hemofili B är en sällsynt, ärftlig blödarsjukdom som orsakar att blodet inte koagulerar ordentligt. Det är den vanligaste formen av hemofili och drabbar cirka 1 av 25 000 människor världen över.

Hemofili B är en X-bunden recessiv genetisk sjukdom som orsakas av en mutation i F9-genen. Det innebär att det är en defekt gen i X-kromosomen. F9-genen kodar för ett protein som kallas faktor IX (FIX), som är nödvändigt för att blodet ska koagulera. Koagulation innebär att blodet levrar sig för att stoppa en blödning. När FIX-nivåerna är låga, kan det leda till att blödningar uppstår och kan vara svåra att stoppa.

Kort om symtom

Symptom på hemofili B inkluderar ofta långvariga eller svåra blödningar, särskilt i leder och muskler. Blödningarna kan börja spontant eller efter trauma eller operationer. De kan också orsaka smärta, svullnad och stelhet i lederna. Andra symtom inkluderar blödning från näsan, tandköttet eller urinblåsan, samt blödningar som inte slutar när de borde.

Diagnos och behandling

Diagnos av hemofili B baseras vanligtvis på 1. familjehistoria, 2. symptom och 3. laboratorietester som mäter FIX-nivåer. Behandling av hemofili B består vanligtvis av regelbundna injektioner med FIX-ersättningsprodukter för att hjälpa till att kontrollera blödningarna. I vissa fall kan andra behandlingar såsom fysioterapi och antiinflammatoriska läkemedel användas för att lindra symtom.

Genetisk rådgivning rekommenderas för personer med hemofili B eftersom det är en ärftlig sjukdom. Personer med familjehistoria av hemofili bör ta reda på om de har risk att utveckla sjukdomen och ta riktade genetiska tester om det behövs.

Genom tidig diagnos och adekvat behandling kan personer med hemofili B leva ett normalt liv och undvika allvarliga komplikationer. Det är viktigt att personer med hemofili B genomgår regelbundna medicinska kontroller för att se till att deras behandling fungerar som den ska. De bör också undvika aktiviteter som kan leda till skador som kan orsaka allvarliga blödningar.

Symtom och tecken på Hemofili B

 1. Blödningar: Personer med hemofili B har en tendens att blöda längre än andra, eftersom de inte har tillräckligt med koagulationsfaktor IX för att stödja blodkoagulation.
 2. Blåmärken: Personer med hemofili B kan också uppleva att de får blåmärken ofta och lätt.
 3. Svullnad: Personer med hemofili B kan uppleva svullnad i leder och muskler.
 4. Smärta: Personer med hemofili B kan uppleva smärta i leder och muskler.
 5. Muskelstyrka: Personer med hemofili B kan uppleva minskad muskelstyrka.
 6. Förlamning: Personer med hemofili B kan uppleva förlamning eller bristande rörlighet i leder och muskler, om en blödning uppstår och inte behandlas kan det orsaka vävnadsskada i kroppsdelar och påverka rörligheten framöver.

Orsaker till hemofili B

 • Den primära orsaken till hemofili B är en mutation i F9-genen som kodar för ett protein som kallas faktor IX. Faktor IX är ett koagulationsfaktor som hjälper till att stödja normal blodkoagulering. När detta protein är muterat, kan det inte fungera normalt vilket leder till att blodet inte koagulerar ordentligt.
 • En annan orsak till hemofili B är en autosomal recessiv genetisk sjukdom som kallas X-bunden hemofili. Denna sjukdom påverkar bara män och det beror på att F9-genen finns på X-kromosomen. Om båda föräldrarna har en mutation i F9-genen, kan deras barn få X-bunden hemofili.
 • Slutligen kan hemofili B också vara en följd av andra medicinska tillstånd, såsom lymfom eller leukemi. I dessa fall kan det finnas en minskning av antalet normala koagulationsfaktorer i blodet, vilket leder till att blodet inte koagulerar ordentligt.

Oavsett orsaken till hemofili B, är det viktigt att personer med denna sjukdom får den medicinska vård de behöver för att undvika allvarliga komplikationer. Det finns olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att kontrollera symtomen och minska risken för allvarliga blödningar.

Hur diagnostiseras hemofili B

För att diagnostisera hemofili B måste läkare göra olika typer av undersökningar. Först och främst måste läkaren ställa en noggrann medicinsk historia och göra en fysisk undersökning. Läkaren kan också ta ett antal tester för att avgöra om patienten har hemofili B. Dessa tester inkluderar blodprov för att mäta nivåerna av faktor IX, genetiska tester för att identifiera mutationer i genen som kontrollerar produktionen av faktor IX, och andra tester för att utvärdera hur väl blodet koagulerar.

Om resultaten från dessa tester visar att patienten har hemofili B, kan läkaren ordinera behandling. Behandlingen kan innebära att man tar läkemedel som innehåller faktor IX, vilket hjälper till att återställa normal blodkoagulation. Om patienten har allvarliga blödningar kan läkaren också ordinera transfusioner med riktade proteiner eller andra läkemedel som hjälper till att stoppa blödningarna.

Blodprover och utredning

 • APTT
 • Faktor Vlll
 • Faktor lX
 • Von Willebrands faktor
 • Antikroppar mot FVlll/FlX
 • Mutationsanalys

Genom att göra noggranna undersökningar och ta de rätta testerna kan läkare diagnostisera hemofili B och ordinera den bästa behandlingen för att hjälpa patienten att leva ett normalt liv.

Hur behandlas hemofili B

Hemofili B kan leda till allvarliga blödningar som kan vara livshotande. Lyckligtvis finns det behandlingar som kan hjälpa till att kontrollera symtomen och förhindra allvarliga blödningar.

Faktorkoncentrat

Behandlingarna för hemofili B innefattar läkemedel som heter faktor IX-koncentrat. Faktor IX-koncentrat ersätter den nivå av faktor IX som saknas i blodet och hjälper i blodkoagulering. Det kan ges via injektioner eller infusionsbehandling, beroende på patientens behov.

För vissa patienter med hemofili B kan långtidsbehandling med faktor IX-koncentrat vara nödvändig. Detta kallas profylaxbehandling och syftar till att minska antalet allvarliga blödningar. Profylaxbehandling kan även hjälpa till att minska risken för skador och komplikationer som kan uppstå från allvarliga blödningar.

Inhibitorer och icke-FVlll baserad profylax

Förutom faktor IX-koncentrat finns det andra behandlingsalternativ som har visat sig vara effektiva vid behandling av hemofili B. Dessa inkluderar läkemedel som kallas inhibitorer (hämmare), som hjälper till att blockera enzymer som hindrar blodkoagulering. Inhibitorhämmare kan användas tillsammans med faktor IX-koncentrat för att maximera effekten av behandlingen. Det finns ett alternativ vid behandling av svår hemofili där man ger patienten antikroppar (Hemlibra) som utövar en liknande funktion som aktiverad faktor Vlll.

Genetisk terapi

Vissa patienter med hemofili B kan också dra nytta av genetisk terapi. Genetisk terapi involverar att man injicerar en genetiskt modifierad version av faktor IX i patientens kropp, vilket hjälper till att återställa nivåerna av faktor IX i blodet. Genetisk terapi är dock fortfarande under utveckling.

Akut behandling

Vid akut kraftig blödning behöver man söka akutsjukvård omedelbart och ta kontakt med kirurg samt medicinläkare för att påbörja behandling. Generellt ges faktorkoncentrat med fibrinolyshämmare (tranexamsyra). Detta läkemedel rekommenderas inte vid kraftiga blödningar i njurar och urinvägar.

Oavsett vilken typ av behandling som väljs, är det viktigt att patienter med hemofili B tar sina mediciner regelbundet och exakt enligt instruktionerna från sin läkare. Det är också viktigt att de tar del av regelbundna medicinska undersökningar för att säkerställa att behandlingen fungerar som den ska.

Hur kan hemofili B förebyggas

Det finns ett antal sätt att förebygga hemofili B. Först och främst bör familjer som har en historia av hemofili B undersöka deras genetiska riskfaktorer. Genetisk testning kan hjälpa till att identifiera om någon i familjen har hemofili B och vad risken är för att andra familjemedlemmar ska drabbas. Om man vet att man har en hög risk för att utveckla sjukdomen, kan man ta extra försiktighetsåtgärder för att minska risken.

En annan viktig metod för att förebygga hemofili B är att se till att barn som är i riskzonen får regelbundna medicinska undersökningar. Läkare kan kontrollera blodkoagulationen och se till att den fungerar normalt. Om det finns tecken på att blodkoagulationen inte fungerar som den ska, kan läkaren ge råd om hur man kan minska risken för hemofili B.

Familjer som har en historia av hemofili B bör också vara medvetna om de vanligare symptom som sjukdomen orsakar. Symtom inkluderar 1. långvariga blödningar, 2. svullnad, 3. smärta och 4. stelhet i leder och muskler.

Livsstilsfaktorer

Det finns vissa livsstilsfaktorer som kan hjälpa till att minska risken för hemofili B. Att undvika alkohol och droger, träna regelbundet, äta en balanserad kost och undvika stressiga situationer.

Slutligen bör familjer som har en historia av hemofili B ta reda på vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Behandlingar som infusionsbehandlingar, läkemedel och terapier kan hjälpa till att kontrollera symtom och minska risken för allvarliga blödningar.

Komplikationer

Komplikationer till Hemofili B inkluderar:

 • Blödningar i leder: Personer med hemofili B kan uppleva långvariga och ofta smärtsamma blödningar i leder som knän, axlar och anklar. Dessa blödningar kan leda till skador på lederna och ibland tillfällig eller permanent funktionsnedsättning.
 • Blödningar i huvudet: Personer med hemofili B kan uppleva spontana blödningar inuti huvudet, vilket kan leda till allvarliga neurologiska skador. Dessa blödningar är mycket farliga och kan vara livshotande om de inte behandlas omedelbart.
 • Infektioner: Personer med hemofili B är mer benägna att utveckla infektioner eftersom deras immunsystem är svagare. Om en person med hemofili B får en infektion, kan den vara svårare att behandla än hos en person utan hemofili.
 • Allergisk reaktion: Personer med hemofili B är mer benägna att ha allergiska reaktioner på mediciner eller andra substanser som de tar in i kroppen. Dessa reaktioner kan variera från mild till livshotande.

För att förhindra komplikationer till hemofili B bör personer med sjukdomen ta regelbundna mediciner för att ersätta det faktor IX-protein som saknas. De bör också undvika aktiviteter som ökar risken för skador och infektioner, samt se till att de tar god hand om sig själva genom att få regelbunden vård och uppmärksamma eventuella tecken på infektion eller allergisk reaktion.

Prognosen vid Hemofili B

Prognosen för patienter med hemofili B beror på många faktorer, inklusive graden av sjukdomen, behandling och patientens allmänna hälsa. Generellt sett har prognosen förbättrats betydligt under de senaste decennierna tack vare bättre diagnostik och behandling.

Normalt livslängd

Patienter med mild hemofili B kan ha en mycket god prognos, eftersom de inte vanligtvis upplever allvarliga blödningar. De kan ha en normal livslängd och kunna leva ett ganska normalt liv. Dock kan de fortfarande uppleva mindre blödningar som kräver behandling.

Patienter med moderat till svår hemofili B har en mer osäker prognos. Dessa patienter kan uppleva allvarliga blödningar som kan leda till permanent skada eller dödsfall om de inte behandlas snabbt och effektivt. Det är viktigt att patienter med moderat till svår hemofili B får regelbunden medicinsk vård och läkemedelsbehandling för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Faktorer som påverkar prognos

Det finns också andra riskfaktorer som kan påverka prognosen för patienter med hemofili B. Dessa inkluderar infektioner, leversjukdomar, njursjukdomar, högt blodtryck och andra kroniska sjukdomar. Dessa faktorer kan öka risken för allvarliga blödningar och komplikationer hos patienter med hemofili B.

Sammanfattningsvis har prognosen för patienter med hemofili B förbättrats betydligt under de senaste decennierna tack vare bättre diagnostik och behandling.

Beror på graden av sjukdomen

Prognosen beror dock fortfarande på graden av sjukdomen, behandling och patientens allmänna hälsa. Det är viktigt att patienter med hemofili B regelbundet undersöks av en läkare och får rätt medicinsk vård och läkemedelsbehandling för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Differentialdiagnoser till Hemofili B

Differentialdiagnoser till hemofili B inkluderar andra koagulationsstörningar, såsom von Willebrands sjukdom och trombocytopeni. Dessa sjukdomar är karakteriserade av en minskad produktion av koagulationsfaktorer som leder till blödningsproblem.

Andra differentialdiagnoser inkluderar autoimmuna sjukdomar, infektioner och tumörer som kan orsaka blödningar. För att ställa en diagnos av hemofili B måste läkaren utföra en serie tester för att utesluta andra möjliga orsaker till blödningsproblem.

Dessa tester inkluderar blodprover, genetiska tester och andra laboratorietester. Läkaren kan också använda ultraljud eller röntgenundersökningar för att utesluta andra orsaker till blödningar

Att känna till de olika differentialdiagnoserna till hemofili B är viktigt för att hjälpa läkare att ställa rätt diagnos och välja rätt behandling. Genom att utföra noggranna tester kan läkaren utesluta andra möjliga orsaker till blödningsproblem och ställa en korrekt diagnos av hemofili B.