Allt om HbA1c

För den som har diabetes är HbA1c en av de viktigaste parametrarna att följa för att utvärdera behandlingen. HbA1c är ett mått på den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste 2 till 3 månaderna. HbA1c-nivån korrelerar starkt med risken för komplikationer. Ett lågt HbA1c är att föredra eftersom det innebär att man har lägre genomsnittligt blodsocker och därmed lägre risk för komplikationer. För varje person med diabetes ska ett HbA1c-mål (sk målvärde) sättas och du och ditt vårdteam ska därefter kämpa för att du ska nå målvärdet och bibehålla det över lång tid.
2020-02-28
5 min läsning

Vad, hur och varför mäter vi HbA1c?

Vad är blodsocker (glukos, blodglukos)?

Blodsocker är koncentrationen av glukos (socker) i blodet. Blodsocker kallas även blodglukos, b-glukos eller p-glukos. Skillnaden mellan dessa är liten och inom vården används de synonymt. Glukos är sannerligen en speciell substans eftersom den absoluta merparten av djuren på jorden använder glukos för att tillverka energi. Så centralt är glukos för människokroppen. Blodsocker varierar från minut till minut i blodet, vilket beror på variationer i hur mycket glukos vi får i oss via mat och dryck, hur mycket kroppen tillverkar själv (i en kemisk process som kallas glukoneogenes) och slutligen hur mycket glukos som kroppen använder för att tillverka energi. Låga nivåer glukos är farligt. Det är mycket ovanligt att friska personer får låga glukosnivåer. Personer med diabetes som behandlar med insulin har däremot hög risk för att få låga nivåer. Höga nivåer glukos (blodsocker) indikerar att man har diabetes.

Vad är HbA1c?

I blodet finns ett oerhört viktigt protein som heter hemoglobin, vilket förkortas Hb. Hemoglobin är det protein i blodet som bär syre och levererar syre till alla kroppens celler. Detta protein kan binda glukos, vilket innebär att socker (glukos) fäster till proteinet. Ju högre koncentration socker man har i blodet, desto mer socker fäster till hemoglobinet. HbA1c är ett mått på hur mycket av allt hemoglobin som är “sockrat” och denna mängden stiger om blodsockret är högt. Höga nivåer HbA1c betyder att man har högt blodsocker. HbA1c kan därför användas för att diagnostisera diabetes.

Fördelen med HbA1c, jämfört med att mäta blodsocker direkt, är att HbA1c ger en genomsnittligt bild av blodsockret under de senaste 2 månaderna. Ett vanligt blodsocker ger istället en bild av blodsockret under de senaste 2 minuterna. För att få en uppfattning om hur blodsockret legat de senaste veckorna/månaderna är därför HbA1c ett klart bättre prov.

Idag finns HbA1c-gränsvärden som klassas som “normalt”, “pre-diabetes” och “diabetes”. Man kan alltså utifrån HbA1c klargöra om man inte har diabetes, nästan har diabetes (pre-diabetes), eller faktiskt har diabetes. Höga nivåer HbA1c är dessutom en stark riskfaktor för komplikationer av diabetes (neuropati, retinopati, nefropati, gastropati, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, m fl).

Hur mäts HbA1c?

HbA1c är ett enkelt blodprov som mäter genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste 2 till 3 månaderna. Det är ett av de vanligaste testerna för att diagnostisera pre-diabetes och diabetes. När man fått diagnosen diabetes eller pre-diabetes så är faktiskt HbA1c det viktigaste testet att följa för att justera och utvärdera behandlingen. Eftersom höga nivåer Hba1c medför högre risk för diabeteskomplikationer, så bör du försöka ha så låga nivåer som möjligt.

Vem ska få ett HbA1c-test, och när?

Testför diabetes eller prediabetes:
Få ett baseline HbA1c-test om du är vuxen över 45 år – eller om du är under 45 år, är överviktig och har en eller flera riskfaktorer för prediabetes eller typ 2-diabetes:

  • Om ditt resultat är normalt men du är över 45, ha risk faktorer, eller någonsin har haft graviditetsdiabetes, upprepa HbA1c-testet vart tredje år.
  • Om ditt resultat visar att du har prediabetes, tala med din läkare om att vidta åtgärder nu för att förbättra din hälsa och minska risken för typ 2- diabetes. Upprepa HbA1c-testet så ofta som din läkare rekommenderar, vanligtvis vart 1 till 2 år.
  • Om du inte har symtom men resultatet visar att du har prediabetes eller diabetes, får du ett andra test på en annan dag för att bekräfta resultatet.
  • Om ditt test visar att du har diabetes, be din läkare att hänvisa dig till självhanteringsutbildning och stödtjänster för diabetes så att du kan få bästa möjliga start med att hantera din diabetes.

Hanteradiabetes:
Om du har diabetes, få ett HbA1c-test minst två gånger om året, oftare om din medicin förändras eller om du har andra hälsotillstånd. Tala med din läkare om hur ofta det är rätt för dig.

Hur man förbereder sig för ditt HbA1c-test Testet

görs på en läkarmottagning eller ett labb med hjälp av ett blodprov från en fingerpinne eller från din arm. Du behöver inte göra något speciellt för att förbereda ditt HbA1c-test. Fråga dock din läkare om andra tester kommer att utföras samtidigt och om du behöver förbereda dig för dem.

Tolka HbA1c resultat

DiagnosHbA1c mätt i mmol/molHbA1c mätt i procent (%)
Normal (inte diabetes)<42 mmol/mol<5.7%
Pre-diabetes (nästan eller snart diabetes)42 – 47 mmol/mol5.7% – 6.4%
Diabetes≥48 mmol/mol≥6.5%
Normalvärden för HbA1c

Normalt är HbA1c <42 mmol/mol. Om nivån är 42–47 mmol/mol så har man pre-diabetes. Om nivån är 48 mmol/mol eller högre så har man med största sannolikhet diabetes.

Vad kan påverka mitt HbA1c förutom blodsockret?

Flera faktorer kan leda till att HbA1c underskattas eller överskattas:

  • Njursvikt, leversjukdom och svår blodbrist (anemi).
  • Thalassemi (blodsjukdom) leder till underskattning av HbA1c.
  • Sicklecellanemi (blodsjukdom) leder till underskattning av HbA1c.
  • Vissa läkemedel (opiater/opioider, HIV-läkemedel) ger falskt för lågt HbA1c (underskattning).
  • Blodförlust eller blodtransfusioner ger falskt för lågt HbA1c (underskattning).
  • Tidig eller sen graviditet.

Målvärde för Hba1c

För de flesta personer med diabetes är målet att komma under 52 mmol/mol (7%). Vilket mål du får beror dock på dina personliga och medicinska förutsättningar, din risk för komplikationer och din ambition att ta hand om din diabetes. Ibland kan det vara rimligt att sätta ännu strängare mål eller att inte ha så stränga mål. Det är tveklöst att ju lägre HbA1c man har, desto lägre risk för komplikationer. Det enda undantaget från detta är risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) som ökar ju lägre HbA1c man har.

Om du är ung och har drabbats av diabetes kan det vara rimligt att ha strängare mål för HbA1c eftersom du kommer spendera fler år med högt blodsocker och kroppen kommer därmed utsättas under längre tid för den skadliga effekten av hög blodsocker.

Även om HbA1c är ett viktigt verktyg för att hantera diabetes så behöver man fortfarande göra regelbundna kontroller av blodsocker (både hemma och på vårdcentralen/mottagningen). Blodsocker kan svänga mycket och vara svårhanterligt utan att det “syns” på HbA1c. Två personer kan alltså ha samma HbA1c-nivå trots att den ena har ett stabilt blodsocker och den andra har mycket besvärliga svängningar.

Om du når ditt HbA1c-mål men har symtom på hyperglykemi eller hypoglykemi, kontrollera då ditt blodsocker oftare och vid olika tidpunkter på dagen. Håll koll och dela resultaten med din läkare så att du kan göra ändringar i din behandlingsplan om det behövs.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Övervikt

Allt om Övervikt Övervikt är ett stort problem som påverkar