Hantera högt blodtryck

2020-02-28
2 min läsning

Hantera högt blodtryck

Du kan mäta ditt blodtryck med en blodtrycksmätare i hemmet, eller så kan du besöka din läkare eller sjuksköterska för att få ditt blodtryck kontrollerat. Det är oerhört viktigt att du kontrollera ditt blodtryck regelbundet för att minska risken för allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke. Högt blodtryck (hypertoni) är en av de viktigaste riskfaktorerna för hälsan överlag och idag finns många effektiva behandlingsmetoder för att sänka blodtrycket. Blodtryck stiger när vi blir äldre eftersom blodkärlen blir stelare. Däremot kan yttre faktorer såsom rökning, blodfetter och blodsocker påverka blodkärlen negativt och orsaka förträngningar och styvhet i blodkärlen som gör att blodtrycket oftast stiger.

Högt blodtryck kan även uppstå hos personer med andra sjukdomstillstånd, till exempel:

 • Rökning
 • Övervikt och fetma
 • Låg fysisk aktivitet
 • Högt saltintag i kosten
 • Förhöjd alkoholkonsumtion
 • Stress
 • Genetik
 • Njursjukdom
 • Hormonrubbningar
 • Sömnapné

Mät ditt blodtryck regelbundet

Att mäta ditt blodtryck är ett viktigt steg mot ett hälsosamt liv och bra blodtryck. Högt blodtryck ger sällan upphov till några symtom, därför är det viktigt att du kontrollerar ditt blodtryck eftersom det är enda sättet att säkert veta om blodtrycket är förhöjt. Om du får veta att du har högt blodtryck bör du vidta åtgärder för att kontrollera ditt blodtryck, behandla det och minska risken för hjärtsjukdomar. Förr brukade man endast mäta blodtrycket hos sjukvården men idag finns goda möjligheter att kontrollera sitt blodtryck i hemmet. Många blodtrycksmanschetter som används för hemmabruk är precis lika effektiva och säkra som blodtrycksmätningar inom sjukvården.

Diabetes och högt blodtryck

Diabetes är en av vår tids största folksjukdomar. I Sverige uppskattar man att ungefär 600.000 individer har diabetes och många av dessa har även högt blodtryck. Diabetes är en sjukdom som framför allt påverkar sockernivåerna i blodet (blodsocker) och förhöjda blodsockernivåer verkar bidra till utvecklingen av högt blodtryck. Det är troligtvis därför som så många med diabetes har högt blodtryck, cirka 6 av 10 personer med diabetes har högt blodtryck. Om din sjukvårdspersonal tror att du har symtom på diabetes, kan han eller hon rekommendera dig att kontrollera ditt blodsocker.

Om du har diabetes, kontrollera blodsockernivån noggrant och prata med din sjukvårdspersonal om behandlingsalternativ. Din läkare eller sjukvårdspersonal kan rekommendera vissa livsstilsförändringar för att hålla blodsockernivåerna under god kontroll. Dessa åtgärder hjälper också till att minska risken för högt blodtryck.

Ta din medicin

Om du tar läkemedel för att behandla högt blodtryck eller andra hälsotillstånd, följ noga instruktionerna från din läkare eller sjukvårdspersonal. Ställ alltid frågor om du inte förstår något och sluta aldrig att ta ditt läkemedel utan att först tala med din läkare eller apotekspersonal. Att stoppa din blodtrycksmedicin utan att först prata med ditt vårdteam kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser.

Livsstilsförändringar

Om du har högt blodtryck kan du hjälpa till att sänka det genom att vara fysiskt aktiv, äta en hälsosam kost och göra andra livsstilsförändringar. Forskning visar att livsstilsförändringar är minst lika effektivt som läkemedelsbehandling mot högt blodtryck. Det finns flera saker du kan göra för att sänka ditt blodtryck på ett naturligt sätt.

Tala med ditt vårdteam

Du och ditt vårdteam kan samarbeta för att förebygga eller behandla de medicinska tillstånd som leder till högt blodtryck. Diskutera din behandlingsplan regelbundet och ta med en lista med frågor till dina möten.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Hantera högt blodtryck

2020-02-25
2 min läsning

Hantera högt blodtryck

minusrelaterade sidor

Du kan mäta ditt blodtryck hemma med en blodtrycksmätare i hemmet, eller så kan du besöka din läkare eller sjuksköterska för att få ditt blodtryck kontrollerat.

Lär dig hur du kan vidta för att minska risken för hälsoproblem från högt blodtryck (även kallat högt blodtryck), såsom hjärtsjukdomar och stroke.

Mät ditt blodtryck regelbundet

Mäta ditt blodtryck är ett viktigt steg mot att hålla ett hälsosamt blodtryck. Eftersom högt blodtryck och förhöjt blodtryck ofta inte har några symptom, kontrollera ditt blodtryck är det enda sättet att säkert veta om det är för högt.

Du kan mäta ditt blodtryck hemma med en blodtrycksmätare i hemmet, eller du kan besöka din läkare eller sjuksköterska för att få ditt blodtryck kontrollerat.

Om du får veta att du har högt blodtryck, bör du vidta åtgärder för att kontrollera ditt blodtryck för att minska risken för hjärtsjukdomar och stroke.

Hantera Diabetes

De flesta personer med diabetes-cirka 6 av 10—har också högt blodtryck. 1 Om din sjukvårdspersonal tror att du har symtom på diabetes, kan han eller hon rekommendera att du testas.

Om du har diabetes, kontrollera blodsockernivån noggrant och prata med din sjukvårdspersonal om behandlingsalternativ. Din läkare eller sjukvårdspersonal kan rekommendera vissa livsstilsförändringar för att hålla blodsockernivåerna under god kontroll. Dessa åtgärder hjälper också till att minska risken för högt blodtryck.

Ta din medicin

Om du tar läkemedel för att behandla högt blodtryck eller andra hälsotillstånd, följ noga instruktionerna från din läkare eller sjukvårdspersonal. Ställ alltid frågor om du inte förstår något och sluta aldrig att ta ditt läkemedel utan att först tala med din läkare eller apotekspersonal. Att stoppa din blodtrycksmedicin utan att först prata med ditt vårdteam kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser. Läs mer om blodtrycksmedicin.

Gör livsstilsförändringar

Om du har högt blodtryck kan du hjälpa till att sänka det genom att vara fysiskt aktiv, äta en hälsosam kost och göra andra livsstilsförändringar. Läs mer om sätt att förebygga och hantera högt blodtryck.

Tala med ditt hälsovårdsteam

Du och ditt vårdteam kan samarbeta för att förebygga eller behandla de medicinska tillstånd som leder till högt blodtryck. Diskutera din behandlingsplan regelbundet och ta med en lista med frågor till dina möten.

Referens

 1. nationellt högtrycksutbildningsprogram. Den sjunde rapporten från den gemensamma nationella kommittén för förebyggande, upptäckt, utvärdering och behandling av högt blodtryckpdf-ikon[PDF — 223K]extern ikon. Bethesda, VD: National Heart, Lung och Blood Institute; 2003.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Diabetes och influensa

Diabetes och influensa Personer med diabetes kan, liksom alla andra,