Gula febern: symtom, orsaker, utredning, behandling

Vad är gula febern?

Gula febern är en allvarlig infektion som sprids av myggor. Infektionen förekommer i olika delar av Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Karibien.

Det finns ett vaccin som kan hindra dig från att drabbas av infektionen om du reser till områden där infektionen förekommer i större utsträckning.

Vaccination

Flera länder kräver att personer vaccinerar sig före inresa, särskilt om man kommer från områden där sjukdomen förekommer. I vissa länder måste man visa upp intyg på giltig vaccination. Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt att en dos ger livslångt skydd. Om du tänkt resa till tropiska områden i Sydamerika eller Afrika och till vissa storstäder i Sydamerika bör du vaccinera dig.

Vem ska inte vaccineras?

Vaccinet skall inte ges till personer som är gravida eller har nedsatt immunförsvar. Vacciner består av ett levande men försvagat virus, vissa personer är allergiska mot någon beståndsdel i vaccinet och kan uppleva allergiska symptom såsom klåda, rodnad, andningssvårigheter kort efter att de fått vaccinet. Flera av de länder som är utsatta kräver att du har ett intyg som styrker att du har vaccinerats mot gula febern. Du måste ha vaccinerats 10 dagar innan du reser till ett utsatt område, ditt certifikat kommer endast att vara giltigt efter denna tid.

Områden där gula febern förekommer

Gula febern förekommer i följande områden:

 • De flesta Afrikanska länder söder om Sahara
 • De flesta Sydamerikanska länder
 • Delar av Centralamerika
 • Delar av Karibien

Gula febern finns inte i Sverige, Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland eller Stillahavsöarna. Vissa länder i närheten av områden där gula febern förekommer kan kräva bevis på vaccinationsintyg.

Hur sprider sig gula febern?

Gula febern är ett virus som sprids via myggbett. Myggorna som sprider infektionen finns i städer och landsbygdsområden. De biter huvudsakligen under dagen. Om du reser till ett område där gula febern påträffas, försök att undvika att bli biten, även om du har vaccinerats.

Myggor kan också sprida andra allvarliga sjukdomar, såsom malaria och dengue. Du kan göra detta genom att använda myggnät, bära kläder som täcker dina armar och ben, och använda insektsmedel som innehåller 30% till 50% av ett ämne som kallas DEET.

Symptom på gula febern

De första symptomen på gula febern utvecklas vanligtvis 3 till 6 dagar efter att du smittats.

Symptomen är följande:

 • En hög temperatur (feber) på 38C eller över
 • Huvudvärk
 • Sjukdomskänsla eller kräkningar
 • Muskelsmärta och ryggvärk
 • Dina ögon är känsliga för ljus
 • Aptitlöshet

De flesta människor återhämtar sig fullständigt efter 3 eller 4 dagar.

Vissa personer utvecklare allvarligare symtom, såsom:

 • Gulfärgad hud och ögonvita (gulsot)
 • Blödning från mun, näsa eller ögon eller blodiga kräkningar
 • Blod i avföringen

Upp till hälften av dem som utvecklar allvarliga symtom dör.

Sök medicinsk hjälp

Kontakta läkare omedelbart om du får symtom på gula febern när du reser i ett område där infektionen påträffas.

Om du får symtom efter att nyligen ha återvänt från något av dessa områden, kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen 1177 för att få råd så snart som möjligt.

Berätta exakt vart du har rest, om du tror att du har blivit biten av en mygga och vilka symptom du har. Du kan behöva ett blodprov för att diagnostisera infektionen.

Behandlingar mot gula febern

Det finns inget botemedel mot gula febern, men symtomen kan behandlas medan kroppen bekämpar infektionen.

Smärtstillande medel som paracetamol eller ibuprofen kan hjälpa till att sänka din temperatur och lindra värk eller smärta under tiden.

Drick också mycket vätskor för att undvika uttorkning. Om du har allvarligare symtom kan du behöva läggas in på sjukhus för noggrann övervakning och behandling av dina symtom tills du mår bättre.

Skyddseffekt

Vaccin mot gula febern skyddar 95 procent av de vaccinerade inom en vecka.

Biverkningar

Allvarliga biverkningar från de som vaccinerats är extremt ovanliga. Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället hos upp till 25% av de vaccinerade under några dagar.