Könsherpes (Genital herpes) – symtom, orsaker, diagnos, behandling och utredning

2022-12-15
9 min läsning
Könsherpes

Introduktion om könsherpes (genital herpes)

En permanent virussjukdom

Könsherpes eller genital herpes är en vanlig könssjukdom som orsakas av ett virus. Det är en mycket smittsam sjukdom som kan överföras genom könskontakt.

Det finns två typer av herpesvirus som orsakar könsherpes:

Båda dessa virus kan orsaka utbrott av blåsor och sår på och runt könsorganen.

Kort om symtom

Symtom på könsherpes inkluderar smärtsamma blåsor eller sår runt könsorganen, blygdläpparna, anus eller ljumskar. Blåsorna kan vara stora eller små, runda eller ovala, och de kan fyllas med vätska. De kan brista och lämna smärtsamma sår som kan ta upp till flera veckor att läka. Ibland kan det finnas andra symtom som feber, huvudvärk, illamående och trötthet.

Kort om diagnos

Genital herpes är inte alltid lätt att diagnostisera eftersom symptom inte alltid är tydliga. Om du misstänker att du har könsherpes ska du kontakta din läkare för att få en diagnos. Din läkare kan göra en fysisk undersökning och ta prov från blåsor eller sår för att bekräfta diagnosen.

Kort om behandling

Behandling av könsherpes innebär att man tar antivirala läkemedel för att minska symtom och förhindra spridning av viruset. Dessa läkemedel måste tas regelbundet för att vara effektiva. Det finns också olika naturläkemedel som används för att lindra symtom, men de har inte bevisats vara lika effektiva som antivirala läkemedel.

För att undvika att smitta andra med könsherpes bör man undvika sexuell aktivitet när man har ett utbrott. Man bör också använda kondom under hela samlaget för att minska risken för överföring av viruset. Om du har könsherpes bör du informera din partner om detta innan ni har sexuell aktivitet.

Om du har könsherpes bör du informera din partner om detta innan ni har sexuell aktivitet.

Symtom och tecken på könsherpes

  1. Blåsor eller sår: Dessa är de vanligaste symptom på könsherpes. De kan vara små, runda, vätskefyllda blåsor som bildas på huden runt könsorganen. När blåsorna brister kan de lämna små sår som är svåra att läka.
  2. Klåda och brännande: Personer med könsherpes kan uppleva klåda och brännande i området runt könsorganen.
  3. Smärta: Personer med könsherpes kan uppleva smärta i området runt könsorganen, särskilt när blåsorna bryter ut.
  4. Urinvägsbesvär: Personer med könsherpes kan uppleva urinvägsbesvär, inklusive smärta vid urinering, ofta urinering och en konstant känsla av att behöva gå på toaletten.
  5. Lymfkörtelinflammation: Personer med könsherpes kan uppleva inflammation i lymfkörtlar i ljumsken, vilket kan leda till svullnad och smärta.

Orsaker till könsherpes

Herpes simplexvirus (HSV)

Genital herpes är en vanlig sexuellt överförd infektion som orsakas av herpes simplexvirus (HSV). Det finns två typer av HSV, HSV-1 och HSV-2. Båda typerna kan orsaka könsherpes, men HSV-2 är den vanligaste orsaken till könsherpes. Genital herpes är mycket smittsamt och kan spridas via direkt hudkontakt eller via saliv.

De flesta människor som har könsherpes inte vet att de har det eftersom de inte har några symtom. Men när symtomen väl visas, kan de inkludera sår eller blåsor runt könsorganen, smärta vid urinering och förstoppning.

Överförs vid samlag även vid latent sjukdom

Det finns flera olika faktorer som kan leda till genital herpes. Den vanligaste orsaken är att ha sexuell kontakt med någon som redan har infektionen. Genital herpes kan också sprida sig från en person till en annan genom direkt hudkontakt, såsom kyssar eller samlag. Det är också möjligt att få genital herpes genom att använda samma toalettartiklar som en person som har infektionen.

Påverkat immunförsvar

En annan vanlig orsak till genital herpes är immunbrist. Om en persons immunförsvar är svag, är de mer benägna att utveckla infektioner, inklusive genital herpes. Immunbrist kan vara resultatet av HIV/AIDS eller andra sjukdomar som påverkar immunsystemet.

Stress

Stress är också en vanlig orsak till genital herpes. När en person är stressad, minskar deras immunförsvar vilket gör dem mer benägna att utveckla infektioner. Stress kan också leda till att symtomen på genital herpes förvärras.

Slutligen kan exponering för solen leda till genital herpes. Ultraviolett strålning från solen kan skada huden och göra den mer benägen för infektioner, inklusive genital herpes. Det är därför viktigt att skydda huden från solens strålar när man vistas utomhus.

Hur könsherpes diagnostiseras

Fysisk undersökning

För att diagnostisera könsherpes måste läkaren göra en fysisk undersökning och ta en historia om patientens symtom. Läkaren kommer att titta efter tecken på blåsor eller sår på könsorganen. Om det finns några sådana tecken, kommer läkaren att ta ett prov från dem för att testa för HSV.

Provtagning

Provtagningen kan göras genom att skrapa bort vävnad från blåsan eller såret och sedan skicka det till laboratoriet för analys. Laboratoriet kommer att använda polymeraskedjereaktion (PCR) för att leta efter HSV-DNA i provet. PCR-testet är mycket exakt och kan identifiera HSV-viruset inom några timmar.

Om PCR-testet inte är tillgängligt, kan läkaren också använda en serologisk test för att leta efter antikroppar mot HSV i blodet. Serologiska tester tar längre tid att ge resultat, men de är fortfarande effektiva för att diagnostisera könsherpes.

Vävnadsprov (biopsi)

Det finns också andra tester som läkare kan använda för att diagnostisera könsherpes, inklusive vävnadsbiopsi och immunfluorescensassay (IFA). Vävnadsbiopsi innebär att ta ett litet stycke vävnad från blåsan eller såret och skicka det till laboratoriet för analys. IFA involverar att applicera specifika antikroppar mot HSV på ett prov av vävnad från blåsan eller såret.

Hur könsherpes behandlas

Symtomatisk behandling

Behandling för könsherpes är oftast symptomatisk och syftar till att lindra symtomen. Det finns olika typer av läkemedel som kan användas för att behandla könsherpes. Läkemedel som används för att behandla könsherpes inkluderar antivirala läkemedel som aciklovir, valaciklovir och famciclovir. Dessa läkemedel hjälper till att minska smärtan och hastigheten på sårläkningen.

Antiinflammatorisk behandling

Det finns också andra behandlingsalternativ som kan användas för att lindra symtomen vid genital herpes. Dessa inkluderar antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen och naproxen, samt topiska salvor som kan appliceras direkt på det drabbade området. Dessutom kan vissa naturläkemedel, såsom aloe vera, tea tree olja och lavendelolja, hjälpa till att lindra symtomen vid könsherpes.

För att förhindra spridning av könsherpes bör man undvika sexuell aktivitet när man har sår eller blåsor i könsorganen. Man bör också använda skydd vid samlag och regelbundet testa sig för sexuellt överförbara infektioner.

Genital herpes är en vanlig sexuellt överförd infektion som kan vara mycket smärtsam och obehaglig. Genom att ta hand om symtomen med rätt behandlingar kan man dock hjälpa till att lindra symtomen och minska risken för att sprida infektionen till andra människor.

Hur könsherpes kan förebyggas

Oskyddat sex

Först och främst, är det viktigt att undvika att ha oskyddat sex. Använd kondom eller annan skydd när du har sex, eftersom detta kan minska risken för att få könsherpes. Om du har en partner som har könsherpes bör du använda skydd varje gång du har sex, eftersom det kan hjälpa till att skydda dig mot infektionen.

Även latent sjukdom är smittsam

Det är en allmän uppfattning att herpes endast sprider sig när individen har en aktiv och pågående infektion med sår, blåsor eller andra symtom. Detta är dock inte sant, herpes kan även smitta om personen har en latent sjukdom, dvs när man inte uppvisar några symtom alls. Det innebär att herpes kan smitta hela tiden och risken är endast förhöjd när man har en aktiv sjukdom.

Direkt kontakt med skadad hud

Du bör också ta hand om din hud och undvika att skada den. Genital herpes kan spridas genom direktkontakt med hud som är infekterad, så det är viktigt att undvika att skada huden i det området och ha samlag om din partner är smittad av herpes. Undvik också att raka eller skrapa huden i det berörda området.

Genital herpes kan inte helt förebyggas, men genom att ta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna kan man minska risken för att få infektionen. Om du tror att du har blivit smittad bör du se en läkare så snart som möjligt för att få testad och behandlad om det behövs.

Komplikationer till könsherpes

Genital herpes är en vanlig sexuellt överförbar infektion som orsakas av herpes simplex-viruset (HSV). Det kan orsaka smärtsamma sår på könsorganen, ljumskar och bäckenområdet. Genital herpes är en allvarlig sjukdom som kan leda till komplikationer om den inte behandlas ordentligt.

De vanligaste komplikationerna till genital herpes inkluderar:

  1. Ökad risk för HIV-infektion: Personer med könsherpes har en ökad risk att få HIV-infektion. Detta beror på att de sår som orsakas av HSV-viruset gör det lättare för HIV-viruset att tränga in i kroppen.
  2. Infertilitet: Genital herpes kan orsaka infertilitet hos både män och kvinnor. Hos män kan det leda till inflammation i testiklarna, vilket kan leda till nedsatt spermieproduktion och infertilitet. Hos kvinnor kan det leda till inflammation i äggledarna, vilket kan leda till infertilitet.
  3. Försämrad immunförsvar: Genital herpes kan leda till att immunförsvaret försämras, vilket gör att personen blir mer benägen för andra infektioner och sjukdomar.
  4. Neurologiska problem: Genital herpes kan leda till neurologiska problem som huvudvärk, yrsel, minnesförlust och problem med balansen.
  5. Leverproblem: Genital herpes kan orsaka leversjukdomar som hepatit B och C. Dessa sjukdomar kan leda till leversvikt om de inte behandlas ordentligt.

Genital herpes är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas ordentligt. Det är viktigt att du tar dig tid att lära dig om sjukdomen och se till att du följer din läkares råd om behandling och livsstilsförändringar för att minska risken för komplikationer.

Prognosen vid könsherpes

Kronisk sjukdom

Om personen aldrig har haft könsherpes tidigare, är det svårare att förutsäga hur sjukdomen kommer att påverka dem. Läkare kan dock ge en prognos baserat på hur allvarliga symtomen är vid första utbrottet. De flesta människor som har ett första utbrott av könsherpes upplever milda symtom som klåda, brännande eller smärta vid urinering, sveda eller rodnad runt könsorganen, och blåsor eller sår. Dessa symtom brukar försvinna inom några veckor.

I de flesta fall kommer personer som har haft ett första utbrott av könsherpes att ha fler utbrott i framtiden. Utbrotten kan vara mildare eller mer allvarliga beroende på hur allvarliga symtomen var vid första utbrottet. Utbrotten kan också bli mindre frekventa med tiden.

Det finns också risk för allvarliga komplikationer om könsherpes inte behandlas ordentligt. Komplikationer kan inkludera infektioner i urinvägarna, infertilitet och leverskador. Det är därför viktigt att personer som har diagnostiserats med könsherpes tar sin medicin regelbundet och följer läkarens råd om hur man ska hantera sjukdomen.

Differentialdiagnoser till könsherpes

Andra könssjukdomar

Differentialdiagnoser är olika diagnoser som måste uteslutas för att ställa en slutgiltig diagnos. De kan användas för att utesluta andra sjukdomar som har liknande symtom som könsherpes. Några exempel på differentialdiagnoser till könsherpes inkluderar syfilis, gonorré, klamydia och vulvovaginal candidiasis (svampinfektion).

Syfilis

Syfilis är en sexuellt överförd infektion som orsakas av bakterien Treponema pallidum. Symtomen inkluderar små sår, utslag och klåda i genitalområdet. Gonorré är en bakteriell infektion som orsakas av Neisseria gonorrhoeae och kan leda till flytningar, smärta och svullnad i genitalområdet.

Klamydia

Klamydia är en annan bakteriell infektion som orsakas av Chlamydia trachomatis och kan leda till flytningar, smärta och irritation i genitalområdet. Vulvovaginal candidiasis (svampinfektion) orsakas av Candida-svampar och kan leda till klåda, brännande och flytningar i genitalområdet.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk