Foton av Rotavirus

1 min läsning

Bilder av Rotavirus

Minusrelateradesidor

Ultrastrukturen av virus kan undersökas med elektronmikroskopi. Med hjälp av denna metod kan de strukturella komponenterna av virus och deras inklusioner observeras i detalj.

Klicka på en bild för att förstora den.

Följande bilder är från Public Health Image Library

3D grafisk representation av Rotavirus virioner (virala partiklar). Rotavirus är känt och namngivet för det hjulliknande utseende som syns under ett elektronmikroskop.

Källa: PHIL Foto ID# 21351

Transmission elektronmikrograf av rotavirusvirioner.

Källa: PHIL Foto ID# 197

Transmission elektronmikrograf av intakta rotaviruspartiklar. Denna digitalt färgade bild avslöjar mer av strukturen hos rotavirusvirioner.

Källa: PHIL Foto ID# 178

Elektronmikrograf som avslöjar ett antal RNA (ribonukleinsyra) rotavirusvirioner (virala partiklar) och ett antal okända 29 nm virionpartiklar.

Källa: PHIL Photo ID # 5620

Ytterligare bilder och föreskrifter

  • Public Health Image Library (PHIL)
    • Instruktioner för sökning efter PHIL bilder
    • Regler för användning av PHIL-bilder

Senaste av Blog