Förkylningsastma hos barn – symtom, orsaker, diagnos, behandling och utredning

2022-12-15
7 min läsning

Introduktion om förkylningsastma hos barn

Förkylningsastma hos barn är en allvarlig sjukdom som kan orsaka besvärliga symptom och leda till långvariga komplikationer.

Det är viktigt att förstå orsakerna till förkylningsastma, symtom och behandlingsalternativ för att hjälpa barnet att leva ett friskt liv.

Vad är förkylningsastma?

Förkylningsastma är en form av astma som uppstår när barnet blir förkylt. När barnet har en förkylning, kan det leda till inflammation i luftvägarna som kan försvåra andningen och orsaka astmasymtom. Förkylningsastma är vanligare hos barn än vuxna och kan vara svårare att behandla.

Vad orsakar förkylningsastma?

Förkylningsastma orsakas av en kombination av olika faktorer. Dessa inkluderar allergener som pollen, damm, djurhår och mögel, samt infektioner som rinovirus, influensa och parainfluensa.

Barn som har en familjehistoria av astma eller allergier har en större risk att utveckla förkylningsastma.

Vilka symtom visas med förkylningsastma?

Symtom på förkylningsastma hos barn kan variera beroende på ålder och svårighetsgraden av astman. Vanliga symtom inkluderar andfåddhet, hosta, torrhet i halsen, andningssvårigheter och andfåddhet.

Andningssvårigheter kan leda till att barnet inte kan andas normalt eller prata ordentligt. Om symtomen inte behandlas kan de leda till långvariga komplikationer som andningssvikt och lungskador.

Hur diagnostiseras förkylningsastma?

Diagnosen förkylningsastma ställs genom att läkaren undersöker barnets historia och symtom, samt genomför tester som spirometri (mätning av lungfunktion) och allergitest.

Läkaren kan också ta ett blodprov eller en röntgenundersökning för att utesluta andra sjukdomar som kan ha liknande symtom som astma.

Hur behandlas förkylningsastma?

Behandlingen av förkylningsastma beror på svårighetsgraden av astman. Läkaren kan rekommendera läkemedel som inhalatorer eller kortikosteroider, samt livsstilsförändringar som undvikande av allergener eller regelbunden motion.

Det finns också naturliga alternativ som yoga, akupunktur och homeopati som kan hjälpa till att lindra symtom på astma.

I allvarliga fall kan läkaren rekommendera syrgaserapi eller operationer för att behandla astman.

Förebyggande av förkylningsastma hos barn

Det bästa sättet att förebygga förkylningsastma hos barn är att undvika exponering för allergener och infektioner så mycket som möjligt.

Barn bör regelbundet vaccineras mot vanliga infektioner såsom influensa och parainfluensa, samt undvika miljöer där det finns mycket pollen eller damm.

Det är också viktigt att se till att barnet har en balanserad kost med nyttiga fetter och vitaminer, samt regelbunden motion för att stärka immunförsvaret.

Genom att ta dessa preventiva åtgärder kan man minska risken för att utveckla astmasymtom hos barn.

Symtom och tecken på förkylningsastma hos barn

 1. Hosta: En konstant eller periodvis hosta som är värre på natten eller efter fysisk aktivitet.
 2. Andningssvårigheter: Barnet kan känna sig andfådd, ha svårt att andas och kanske till och med höra en pipande ljud när de andas.
 3. Torrhosta: Barnet kan uppleva en torr, irriterande hosta som inte producerar slem.
 4. Bröstsmärtor: Barnet kan uppleva bröstsmärtor eller obehag som är relaterat till andningen.
 5. Ökad trötthet: Barnet kan känna sig tröttare än vanligt och ha svårt att prestera fysisk aktivitet.
 6. Förvärrad astma: Astma symtom som andningssvårigheter, hosta och bröstsmärtor kan förvärras under en förkylning.

Orsaker till förkylningsastma hos barn

Flera bakomliggande orsaker

Det finns flera olika orsaker till att barn kan utveckla förkylningsastma. En av de vanligaste orsakerna är att barnet har en överkänslighet mot virus eller bakterier som orsakar en förkylning. Detta kan leda till att barnet har svårt att andas när det utsätts för dessa mikroorganismer.

Miljöfaktorer

En annan vanlig orsak till förkylningsastma hos barn är att de har en överkänslighet mot vissa miljöfaktorer, såsom pollen, damm eller djurhår. Dessa miljöfaktorer kan irritera luftvägarna och leda till astmaanfall.

Atopisk astma

Barn som har atopisk astma, ett tillstånd som kännetecknas av överkänslighet mot olika allergener, kan också ha en ökad risk att utveckla förkylningsastma. Atopisk astma kan leda till inflammation i luftvägarna, vilket gör det svårare för barnet att andas när det utsätts för virus eller bakterier som orsakar en förkylning.

Stress och emotionell trauma

Slutligen kan stress och emotionell trauma vara orsaker till att barn utvecklar förkylningsastma. Stress och emotionell trauma kan påverka immunförsvaret negativt, vilket gör det svårare för kroppen att bekämpa virus och bakterier som orsakar en förkylning.

Hur förkylningsastma hos barn diagnostiseras

Frågor om barnets sjukdomshistorik

För att diagnostisera förkylningsastma hos barn börjar läkaren med att ställa frågor om barnets historia, inklusive eventuella allergier, familjehistoria och eventuella symtom.

Läkaren kan också göra en fysisk undersökning för att kontrollera barnets andning och lungfunktion.

Spirometri

En vanlig metod för att diagnostisera förkylningsastma hos barn är spirometri. Denna test använder en maskin som mäter hur mycket luft som kan andas in och ut ur lungorna.

Resultatet av testet kan ge läkaren en bild av hur effektivt barnets lungor fungerar.

Lungfunktionstest

Lungfunktionstest är också ett bra sätt att diagnostisera förkylningsastma hos barn. Dessa tester mäter hur mycket syre som finns i blodet när barnet andas in och ut. Om syret nivåer är låga kan detta indikera astma.

Röntgen

Läkaren kan också använda röntgenundersökningar eller datortomografi-undersökningar för att se om det finns tecken på inflammation eller skada i lungorna.

Dessa tester kan också hjälpa till att identifiera eventuella allergener som kan orsaka astma.

Hur förkylningsastma hos barn behandlas

Identifiera orsak

Behandling av förkylningsastma hos barn börjar med att identifiera orsaken till astman. Om det finns en infektion eller allergi, bör den behandlas med medicinering.

Det finns också olika typer av luftrenare som kan användas för att förbättra luftkvaliteten i hemmet.

Läkemedel

Läkare kan också rekommendera läkemedel som kan hjälpa till att lindra symtomen på förkylningsastma. Dessa läkemedel kan inkludera inhalatorer, kortikosteroider, leukotrienreceptorantagonister (LTRA) och teofyllin.

Inhalatorer

Inhalatorer används för att hjälpa till att öppna upp luftvägarna, medan kortikosteroider minskar inflammation och leukotrienreceptorantagonister hjälper till att minska bronkialirritation. Teofyllin används för att minska bronkialspasm och inflammation.

Vaccinering

För att hjälpa till att förhindra astmaanfall kan läkare också rekommendera regelbundna vaccineringar mot influensa och andra sjukdomar som kan orsaka astma.

Det är också viktigt att undvika utlösande faktorer som rökning, damm, pollen och kemiska ämnen.

Barn med förkylningsastma bör ha regelbundna läkarbesök för att se till att deras astma är under kontroll.

Läkaren kan justera medicineringsdoserna eller rekommendera andra behandlingsmetoder om det behövs.

Motion

Det är viktigt att barn med astma har en bra daglig rutin som innehåller regelbunden motion och godnattsömn.

Föräldrar bör också se till att de har alla de verktyg de behöver för att hantera sina barns astma, inklusive inhalatorer, mediciner och instruktioner om hur man ska använda dem.

Hur förkylningsastma hos barn kan förebyggas

Förkylningsastma hos barn är ett vanligt problem som kan leda till allvarliga andningsbesvär. Det är viktigt att förebygga förkylningsastma hos barn så att de inte drabbas av allvarliga symtom.

Följande tips kan hjälpa till att förebygga förkylningsastma hos barn:

 1. Undvik miljöer som kan utlösa allergi: Barn som är utsatta för tobaksrök, damm, pollen och andra allergener har större risk att utveckla astma. Försök att undvika att ta med ditt barn till miljöer som innehåller dessa allergener.
 2. Vaccinera ditt barn: Vaccineringar kan skydda ditt barn mot infektioner som orsakar astma. Prata med din läkare om vilka vacciner som är lämpliga för ditt barn.
 3. Låt inte ditt barn röka: Rökning är en av de största riskfaktorerna för astma hos barn. Se till att ditt barn inte exponeras för tobaksrök och uppmuntra dem att aldrig börja röka.
 4. Se till att ditt barn har en bra kost: En balanserad kost som innehåller frukt, grönsaker, fullkorn och magert kött kan hjälpa till att stärka immunförsvaret och minska risken för astma.
 5. Uppmuntra motion: Motion är viktigt för att stärka immunförsvaret och minska risken för astma. Se till att ditt barn får minst 60 minuter daglig motion.
 6. Undvik stress: Stress är en annan riskfaktor för astma hos barn. Se till att skapa en trygg och stressfri miljö hemma och på skolan så att ditt barn kan slappna av och undvika stressrelaterade symptom.

Komplikationer till förkylningsastma hos barn

Andningssvårigheter

Komplikationer som kan uppstå vid förkylningsastma hos barn inkluderar andningssvårigheter, ökad risk för luftvägsinfektioner, allergiska reaktioner och astmatisk bronkit. Andningssvårigheter kan leda till att barnet inte kan få tillräckligt med syre, vilket kan orsaka hjärtproblem och andra allvarliga komplikationer.

Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner kan leda till att barnet utvecklar lunginflammation eller andra allvarliga sjukdomar.

Allergiska reaktioner kan orsaka symtom som nysningar, rinnande näsa, röda ögon och andningssvårigheter.

Astmatisk bronkit är en form av astma som orsakas av inflammation i luftvägarna, vilket kan leda till att barnet har svårt att andas.

Kronisk astma

Förkylningsastma kan innebära en ökad risk för kronisk astma, dvs att barnet behåller sin astma i vuxen ålder eller utvecklar andra allergener som kan utlösa en astmatisk reaktion i lungorna.

Prognosen vid förkylningsastma hos barn

Sjukdomsgrad avgör prognos

Prognosen för förkylningsastma hos barn beror på hur allvarliga symtomen är och hur länge de har funnits. I de flesta fall kommer symtomen att minska efter några dagar eller veckor, men det finns risk för att de kan komma tillbaka om barnet blir sjuk igen.

Om symtomen inte går bort inom en vecka eller två, kan det vara nödvändigt att se en läkare för ytterligare utredning och eventuell behandling.

Andningsövningar och andningsmasker

Ibland kan läkaren också rekommendera andningsövningar och andningsmasker för att hjälpa till att lindra symtomen.

För att minska risken för att utveckla förkylningsastma hos barn bör man undvika att exponera dem för rök, damm, pollen och andra allergener som kan orsaka astmaattacker.

Förkylningsastma hos barn är vanligtvis inte farligt, men det kan leda till allvarliga andningsproblem om det inte behandlas ordentligt.

Differentialdiagnoser till förkylningsastma hos barn

Allergisk astma

De vanligaste differentialdiagnoserna till förkylningsastma hos barn inkluderar allergisk astma, bronkit, luftvägsinfektioner, luftvägsirritation och andningssvårigheter. Allergisk astma orsakas av allergener som pollen, damm eller djurhår.

Inflammation i luftvägarna (bronkit)

Bronkit är en infektion i luftvägarna som kan leda till inflammation och slemproduktion. Luftvägsinfektioner orsakas av virus eller bakterier som kan leda till hosta och andfåddhet. Luftvägsirritation är en reaktion på kemikalier eller gaser som finns i luften.

Andningssvårigheter

Andningssvårigheter kan orsakas av anatomiska problem som astma eller kronisk bronkit.
För att ställa en differentialdiagnos måste läkaren ta hänsyn till alla möjliga orsaker till symtomen och göra de nödvändiga testerna för att utesluta andra sjukdomar.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Schizoaffektivt syndrom

Allt om Schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom är en sällsynt psykisk