Förebyggande och kontroll av influensa hos patienter med astma

2020-02-29
2 min läsning

Förebyggande och kontroll av influensa hos astmapatienter

minus

 • Personer med astma löper högre risk för influensarelaterade komplikationer, såsom lunginflammation.
 • ÅTGPLAN för astma: Alla personer med astma bör ha och använda en uppdaterad, skriftlig handlingsplan för astma, utarbetad tillsammans med sin sjukvårdspersonal, för daglig behandling och för kontroll av förvärrade astmasymtom. Handlingsplanen för astma bör innehålla vad de bör göra när symtom på influensaliknande sjukdom börjar tidigast. Barn med astma bör ha en handlingsplan för astma i sin skola eller dagis, och planen och medicinerna bör vara lättillgängliga.
 • Säsongsinfluensvaccin: Alla som har astma minst 6 månaders ålder ska vaccineras mot säsongsinfluensa med det injicerade trivalenta inaktiverade influensavaccinet (TIV). Barn i åldern 6 månader till 8 år som aldrig har haft ett säsongsinfluensavskott behöver två doser första gången. Personer med astma bör inte använda det inhalerade ”FluMist®” -vaccinet på grund av den ökade risken för väsande andning efter vaccination.
 • H1N1 2009 MONOVENT Vaccination: Personer med astma i åldern 6 månader till 64 år bör prioriteras för att få det injicerade, inaktiverade influensavaccinet A (H1N1) 2009 monovalenta vaccinet när det blir tillgängligt.
 • Antivirala läkemedel: Vid denna tidpunkt är de flesta 2009 roman A (H1N1) influensavirus mottagliga för oseltamivir (handelsnamn, ”Tamiflu”). Antivirala behandlingsregimer kan dock ändras beroende på ny antiviral resistens eller virusövervakningsinformation. Zanamivir (handelsnamn, ”Relenza”) rekommenderas inte för behandling av patienter med underliggande luftvägssjukdom (inklusive astma) på grund av risken för biverkningar såsom bronkospasm.
  • Klinisk bedömning är av största vikt vid beslut om behandling och kemoprofylax av infektion med nytt influensavirus A (H1N1). Kliniker kan överväga att i förväg föreskriva antivirala läkemedel för personer med astma och andra som löper större risk att drabbas av influensarelaterade komplikationer. Se tabell (nedan) för doseringsinformation för antivirala läkemedel.
  • Behandling med antivirala läkemedel bör initieras så tidigt som möjligt och bör inte vänta på laboratoriebekräftelse av influensa. Ett negativt snabbtest för influensa utesluter inte influensa. Känsligheten hos snabbtest kan variera från 10% till 70%. Information om användningen av snabba diagnostiska tester för influensa (RIDT) finns på: https://www.cdc.gov/h1n1flu/guidance/rapid_testing.htm.

Doseringsrekommendationer för antivirala läkemedel för behandling eller kemoprofylax av 2009 års nya A (H1N1) virusinfektion

Antivirala läkemedelsdoseringsrekommendationer för behandling eller kemoprofylax av 2009 års nya A (H1N1) virusinfektion
Läkemedel, grupp

Behandling
(5 dagar)

Kemoprofylax
(10 dagar)

Oseltamivir
Vuxna 75 mg kapsel två gånger dagligen 75 mg en gång per dag
Barn ≥ 12 månader 15 kg eller mindre 60 mg per dag uppdelat i 2 doser 30 mg en gång per dag
16-23 kg 90 mg per dag uppdelat i 2 doser 45 mg en gång per dag
24-40 kg 120 mg per dag uppdelat i 2
 • doser 60 mg en gång per dag >40 kg 150 mg per dag uppdelat i 2 doser 75 mg en gång per dag

  Tabell extraherad från IDSA riktlinjer för säsongsinfluensa
  http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/598513

  UPPDATERING: Mer information och uppdateringar av dessa rekommendationer finns på https://www.cdc.gov/h1n1flu/ på webben eller kontakta Riktlinjer på 1-800-Riktlinjer-INFO.

Senaste av Blog

Don't Miss

Astma – symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om AstmaAstma är en vanlig sjukdom som drabbar miljontals