Förebyggande och hantering av högt kolesterol

Förhindra och hantera högt kolesterol

minus

Att göra hälsosamma val, såsom att äta hälsosamt, kan bidra till att förhindra högt kolesterol.

Oavsett din ålder, kan du vidta åtgärder varje dag för att hålla dina kolesterolnivåer i ett hälsosamt område.

Du kan hjälpa till att förebygga och hantera högt kolesterol genom att göra hälsosamma val och genom att hantera eventuella hälsotillstånd du kan ha.

  • Förhindra högt kolesterol
  • Hantera högt kolesterol
  • kolesterolsänkande medicin