För skolan & dagis

1 min läsning

För skola och dagvård

minusPå denna sida

 • Stänger för att rengöra eller desinficera
 • anmälningar
 • Exklusive studenter med MRSA infektioner från skolråd
 • för lärare
 • Råd för skolhälsopersonal

somstänger för att rengöra eller Desinficera

I allmänhet är det inte nödvändigt att stänga hela anläggningar för att ”desinficera” dem när MRSA-infektioner uppträder. Rutinmässiga rengöringsmetoder räcker i de flesta situationer. MRSA hudinfektioner överförs främst genom hudkontakt och kontakt med ytor som har kommit i kontakt med någon annans infektion. Spridning kan förhindras genom enkla åtgärder som handhygien och täcker sår. Anmälningar

Vanligtvis är det inte nödvändigt att informera hela skolgemenskapen om en enda MRSA-infektion.

Om en MRSA-infektion inträffar i skolan:

 • De flesta skolor kräver att alla smittsamma sjukdomar rapporteras till elevens lärare eller administration. Rådgör med din skola om dess policy.
 • Skolvårdgivaren bör avgöra om några eller alla elever, föräldrar och personal ska underrättas.
 • Om medicinsk personal inte finns tillgänglig på skolan, rådfråga de lokala folkhälsomyndigheterna för att vägleda detta beslut.
 • Upprepa fall, spridas till andra studenter, eller komplexa fall bör rapporteras till hälsoavdelningen för samråd. Exklusive studenter med MRSA Infektioner från

skolelever med MRSA-infektioner kan gå i skolan om inte en vårdgivare säger åt dem att inte göra det. Men de bör

inte gå i skolan om:

 • Det finns sår dränering (”pus”) som inte kan täckas och inneslutas med en ren, torr bandage.
 • De kan inte upprätthålla god personlig hygien. Faktablad Om MRSA
 • Factsheets för föräldrar och idrottare

Advice för lärare

 • Om du observerar ett barn med öppna sår eller infektioner, ta dem till skolsköterskan. Om en sjuksköterska inte är tillgänglig, ring barnets vårdnadshavare och berätta för dem att söka läkarvård.
 • Stärka behovet av handhygien hos alla som en del av allmän god hälsopraxis, särskilt innan de äter, efter att ha berört potentiellt smittade sår eller smutsiga bandage och efter att ha använt badrummet. råd för skolhälsopersonal
 • Studenter med hudinfektioner kan behöva hänvisas till en licensierad vårdgivare för diagnos och behandling. Skolvårdspersonal bör meddela föräldrar/vårdnadshavare när eventuella hudinfektioner upptäcks.
 • Använd standardförsiktighetsåtgärder (t.ex. handhygien före och efter kontakt, handskar) vid vård av trasig hud (öppna sår) eller potentiella infektioner.
 • Använd barriärer som klänningar, masker och ögonskydd om stänk eller annan kontakt med potentiellt infekterade kroppsvätskor förväntas.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!