Filler i läpparna (fillers)

5 min läsning

Filler i läpparna är bland de vanligaste behandlingarna som utförs med vanlig filler baserad på hyaluronsyra (HA).

Läppar har en central plats i ansiktet. En väl utförd läppbehandling kan tillföra mycket för helhetsintrycket, likväl som en dålig läppbehandling kan vara i ögonfallande på ett negativt sätt. En väl utförd läppbehandling kräver teknisk och anatomisk skicklighet. Läpparna är placerade i ett område med ständigt aktiv rörelse, varför felplacering av fillers, överfyllda läppar eller assymetrier ger sig tillkänna ganska snabbt.  

Läppar förändras över tid

Med åren förändras alla strukturer från ben till yttersta hudlager. Så småningom ger sig gravitationen till känna och det ser vi även i området kring mun och läppar. Med åran får vi en omvänd “triangel of youth” vilket innebär att tyngdpunkten flyttar nedåt med gravitationen. Vi får även en mindre definierad läppkontur, blekare färg, förändring kring tänder och förändring kring munområdet. Marionettlinjer och nasolabialveck blir mer framträdande.  Definitionen i amorbågen och övriga konturen blir mindre tydlig. Men även själva rörelsen i området kring läppar förändras. Behandling av läppar kan tillföra mycket bara genom att återföra kontur och volym samt att man arbetar kring munnen, så som sura mungipor, riktlinjer, marionettlinjer och nasolabial.

Det man dock många gånger glömmer är att man även behöver arbeta med mellanansiktet (kinder och nedom kinder), haka, käklinje och tinningar för att skapa stabilitet, återfå helheten och balansen. Man kan inte titta på läpparna för sig utan måste se läpparna i en helhet i ansiktet.

Trender inom filler i läppar

Med tiden kommer det nya trender så som Russian Lips, Key Hold Lips och Heart Lips. En del utav dessa följer inte det naturliga läppkonstruktionen, alltså anatomin. För att fylla läppar på ett naturligt sätt bör man känna till anatomin och respekterar den. Dessutom bör man ha kännedom om hur förändringar sker under med åren, så man kan anpassa sin behandling utifrån den kund man har framför sig.

Russian Lips är en form av stavteknik där man med mindre mängd filler kan lyckas få upp, lyfta fram mer “läppröda” och kan få det som en del önskar – mer plattare läppar. Risken med denna teknik är att man fyller för stora mängder för snabbt, förstör läppkonturen och dess struktur och får felplacerad filler (migration). Med mindre mängder och med respekt för anatomin kan man dock få till detta på ett sätt som tilltalar många kunder. Russian Lips är en omtalad stavteknik som just nu är omdebatterad. En som diskuterat ämnet aktivt, är den mycket skickliga Dr Harris som snarare framhäver sin egna naturliga teknik som utgår helt från grundanatomin, Nonsurgical Lip Lift (NLL). Denna teknik har Dr Harris skrivit ett flertal artiklar om och förespråkar start som en motreaktion till många nyare trender.

Varför får man migrerande filler?

Läppen är en sluten struktur som har sina begränsningar.

Om du har filler som har migrerar kan det bero på följande:

 • Läppen är fylld med för stora volymer vid ett och samma tillfälle, för tätt inpå tidigare behandling eller mer än din läpp rymmer.
 • Felaktig placering av fillern kan man få om man inte respekterar anatomin, filler injiceras utan för den slutna läppens struktur.
 • Upprepade injektioner där man skadar läppkonturen (vermillion border) kan underlätta att filler migrera.

Graden av migration kan variera. När man har migrerande filler kan denna tas bort med läkemedlet hyalase/ hyaluronidas. Allt eftersom läppinjektionen ökar ser man allt fler med migrerande filler. Många ser det dock inte själva, utan vänjer sig vid detta.

Vilken filler passar läppar bäst?

Många olika filler sorter med olika viskositet kan användas. Så länge man placerar den rätt, med en god teknik och respekt för anatomin och med en anpassad mängd efter just dina läppar så finns det många bra fillers för läppar.

Läpparna är kärlrika och där har fillersen en större tendens att omsättas. Generellt brukar mindre viskösa filler gå ur snabbare än de som har hög viskositet. En del omsättet fillersen snabbare än adra. En del filler är mer anpassade att injicerar i rörliga områden än andra. I läpparna behöver man en filler som är anpassad att läggas i ett område med mycket aktiv motorik. Annars kan den upplevas stel och i iögonfallande när man prata.

Hur ofta behöver man fylla på behandlingen?

Första gången man gör en filler behandling av läpparna bör man vara extra varsam med mängden så att man inte överfylller. Hållbarheten avgörs av hur snabbt man omsätter fillers, vilken fillers som använts samt andra faktorer. Oftast görs en påfyllning inom ca 3 månader efter första behandlingen om man vill behålla volymen. Nästa behandling görs därefter efter ca 9-12 månader. Men givetvis är det inte samma för alla.

Många gånger säger man att läppar är en 3- stegs behandling. Först efter 3e behandlingen brukar man nått det resultat många önskar avseende volym, kontur och symmetri.

Komplikationer vid filler i läppar

 • Svullnad– är mycket vanligt och väldigt individuellt. En del svullnar mer än andra. Den värsta svullnaden brukar komma dag 2-3 och lägger sig oftast inom de närmaste dagarna efter injektionen. Delvis är svullnad en injektionsteknisk fråga samt varierar beroende på väl av fillers produkt.
 • Rodnad– är vanligt och brukar följa förloppet som vid svullnaden.
 • Blåmärken– läppen är kärlrikt och tenderar att blöda. Detta är individuellt. Vet du att du är läppblödade kan du smörja med hiridouidsalva eller Arnica 5-7 dagar innan och efter injektion. Du kan meddela din behandlare som då kan göra vissa saker som eventuellt ger dig mindre blödningar. Ibland kan blåmärken misstas för syrebrist pga propp i något av kärlen till läpparna.
 • Klumpar och ojämnheter– ansamling eller felplacerad fillers är inte ovanligt. Detta är ofarligt och kan korrigeras.
 • Blåsor– enstaka blåsor på läpprödan utan andra symtom beroberor ofta på ytlig placerad filler. Blåsor ensidigt, vid mungipan med förkänningar och smärta/ ömhet han bero på herpes.
 • Herpes– beror på ett virus och kan aktiveras av läppinjektionen och bör få behandling med antiviral behandling inom 72h. Vid känd återkommande infektion kan förebyggande medicin ges 3 dagar innan injektion.
 • Infektion– visar sig ofta dagar till någon vecka. Kan ge smärta, rodnad, svullnad och värdeökning.
 • Propp i kärl till läppen, sk vaskulär ocklusion, följa ett visst tidsmönster. Oftast kommer det med samtidig intensiv smärta. Svårigheten blir ofta vid ömmande blåblåmärken som blir kraftigt missfärgade. Senare i förloppet tillkommer blåsor och celldöd.

Om misstanke finns om komplikation som vid infektion eller syrebrist som vid propp bör din behandlare omgående kontaktas för en bedömning så snart som möjligt, framför allt vid syrebrist då det är skyndsamt.

Vad kostar en behandling?

En filler behandling brukar på de flesta ställen göras i 0.5ml eller 1.0 ml. Priset ligger varierande men ligger på ca 2500-4000kr.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog