Barnfetma: Fetma bland barn

1 min läsning

Vad är barnfetma?

BMI för barn och tonåringar

Body mass index (BMI) är ett mått som används för att avgöra bedöma om man är normalviktig eller överviktig. Övervikt innebär att man har ett BMI som ligger mellan den 85:e och 95:e percentilen, jämfört med barn och tonåringar i samma ålder (och med samma kön). Fetma innebär att man har ett BMI som är över den 95:e percentilen bland barn och tonåringar i samma ålder och med samma kön. Att vara överviktig eller fet medför ökad risk för sjukdomar och komplikationer.

Tyvärr har fetma blivit vanligt bland barn och ungdomar i Sverige, vilket har föranlett att man numera ser barn och ungdomar med typ 2 diabetes (som även kallas “vuxendiabetes”). Den vanligaste diabetesformen bland barn och ungdomar i Sverige är dock fortfarande typ 1 diabetes. I vissa länder, t ex USA, är dock typ 2 diabetes lika vanligt som typ 1 diabetes bland ungdomar och detta är ett resultat av fetmaepidemin.

Bedömning av barns vikt

KATEGORIPERCENTIL
UnderviktMindre än 5:e percentilen
Normal vikt (hälsosam vikt)5:e till 85:e percentilen
Övervikt85:e till 95:e percentilen
Fetma95:e percentilen eller högre

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

BMI beräknas genom att dividera vikt (i kilo) med kvadraten av längden (i meter). För barn och tonåringar används BMI-gränser som är specifika för kön och ålder. Så är inte fallet för vuxna, där BMI bedöms utifrån kategorier som är de samma under hela vuxenlivet. Förklaringen till denna skillnad är att barnens kroppssammansättning skiljer sig från vuxna och udner barndomen förändras sammansättningen fortlöpande. Här nedan presenteras en BMI-tabell som visar om ditt barn är normalviktig, överviktigt eller har fetma. Värdet i tabellen visar alltså gränsen för övervikt respektive fetma för båda könen vid olika åldrar. Om ditt barns BMI är mindre än gränsen för övervikt så har ditt barn sannolikt normal vikt.

ÅLDER ÖVERVIKT   FETMA  
Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20
14 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29
16 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84
18 25 25 30 30

BMI ger en uppskattning av kroppsfett

BMI mäter inte kroppsfett direkt. Det finns mer exakta metoder för att mäta kroppsfett men BMI anses vara en tillräckligt god indikation (skattning) av kroppsfett. Andra metoder, som är mer exakta, är t e x mätning av bioelektrisk impedans (bioimpedans, impedansmätning) densitometri (undervattensvägning) m fl.

Om ditt barn är överviktigt eller har fetma bör du vidta åtgärder för att avhjälpa detta och på så vis borga för ett långt och hälsosamt liv för ditt barn. Börja med att kontakta BVC/vårdcentralen för att få hjälp med detta.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog