Fästingburen encefalit (TBE, tick borne encephalitis)

2 min läsning
TBE (fästingburen encefalit) sprids via fästingbett.
By Dunpharlain - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79169649

TBE (Tick borne encephalitis, fästingburen encefalit)

Fästingburen encefalit (TBE) är en infektion som sprids via fästingbett. De fästingar som sprider TBE finns i hela Europa, inklusive Sverige. Traditionellt har den svenska västkusten haft den högsta förekomsten av TBE men numera anser man att det finns spritt till övriga kustområden också.

TBE (fästingburen encefalit) sprids via fästingbett.
TBE orsakas av infektioner som överförs från fästingar. Dunpharlain – CC BY-SA 4.0

Risken att få TBE är mycket låg, även om man blir fästingbiten. För den som blir fästingbiten är risken att drabbas av borrelia större. Risken att bli biten av en fästing ökar om du vistas i skogen och på gräsmattor. Att upptäcka fästingbett efter en skogsvandring är inget ovanligt.

Alla fästingar sprider inte TBE och dessutom kan du vaccinera dig mot TBE. Vaccinet finns i hela Sverige. Överväg att vaccinera dig mot TBE om du bor i eller besöker ett område där TBE förekommer. Två injektioner av vaccinet kan skydda dig i ungefär ett år. En tredje injektion kan skydda dig i 3 år. Du måste få den första injektionen minst 1 månad innan du reser.

TBE-vaccinet erbjuds inte i offentlig sjukvård, varför du måste betala själv för vaccinationen.

Hur man undviker att bli biten av fästingar

 • Undvik att vistas (för länge) där fästingar finns.
 • Använd kläder som täcker huden när du är utomhus.
 • Dra upp strumporna ovanför byxorna.
 • Använd insektsmedel på kläder och hud. Produkter med DEET är generellt effektiva.
 • Undvik att gå i högt gräs.
 • Använd ljusa kläder, vilket underlättar att upptäcka fästingar.
 • Kontrollera alltid din hud efter du varit ute.

Hur att upptäcka och ta bort fästingar

Fästingbett gör oftast inte ont, varför de flesta fästingbett går obemärkta förbi tills man ser fästingen eller känner av den allt större fästingen (fästingen fylls med blod som den suger).

Hur man tar bort en fästing

 1. Använd en fin pincett eller ett verktyg specifikt för borttagning av fästingar. Du kan köpa dessa på alla apotek under fästingsäsong.
 2. Ta tag i fästingen så nära huden som möjligt. Efterlämna så lite som möjligt av fästingen!
 3. Dra långsamt bort fästingen. Undvik att krossa den när du drar bort den.
 4. Rengör bettområdet med sprit och vatten.

När ska jag kontakta min läkare eller 1177?

Om du har blivit biten av en fästing eller nyligen (senaste månaden) besökt ett område där fästingar förekommer, så bör du kontakta din vårdcentral i följande situtationer:

 • Om du får influensaliknande symtom (dvs du känner dig varm, får frossa, huvudvärk, trötthet, värkande muskler, allmän trötthet).
 • Om du upptäcker ett ringformat utslag på huden. Särskilt om utslaget förefaller expandera. Detta utslag kallas erythema migrans.
Erythema migrans.

När ska jag åka till akutmottagningen direkt?

TBE är en hjärninflammation (encefalit). Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver inneliggande sjukhusvård. TBE kan orsaka många symtom, exempelvis:

 • Stel nacke (nackstelhet)
 • Svår huvudvärk
 • Ljuskänslighet (det gör ont i ögonen när man tittar mot ljus)
 • Epilepsi (epileptiskt anfall)
 • Förvirring, beteendeförändring

Ovanstående symtom talar för att du drabbats av en encefalit och då skall man ringa 112 omedelbart.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog