Fetalt alkoholsyndrom (FAS): komplikationer och associerade tillstånd

2020-02-29
1 min läsning

Fetalt alkoholsyndrom (FAS): komplikationer och associerade tillstånd

Fetalt alkoholsyndrom (FAS) leder ofta till andra sjukdomar, som kallas ”sekundära tillstånd.” Sekundära förhållanden är problem som en person inte är född med, men kan få som ett resultat av fetalt alkoholsyndrom. Dessa tillstånd kan förbättras eller förhindras med lämpliga behandlingar för barn och vuxna med FAS och deras familjer.

Psykisk hälsoproblem

Flera studier har visat en ökad risk för kognitiva störningar (t.ex. minnesproblem), psykisk sjukdom eller psykiska problem hos personer med FAS.

De vanligaste sjukdomarna är:

  • Uppmärksamhetsproblem, inklusive ADHD (ADHD)
  • Uppförandestörning (aggression mot andra och allvarliga kränkningar av regler, lagar och sociala normer)
  • Alkohol eller narkotikamissbruk
  • Depression

Andra psykiatriska problem, såsom ångeststörningar, ätstörningar och posttraumatiskt stressyndrom, har också rapporterats hos vissa patienter.

Svårigheter i skola

Barn med FAS löper en högre risk att bli avstängd, utvisas eller hoppar av skolan. Svårigheter att komma överens med andra barn, dåliga relationer med lärare och skolk är några av anledningarna till att de tas bort från skolan. Många barn med FAS stannar kvar i skolan men har negativa erfarenheter på grund av sina beteendeutmaningar.

I en studie från 2004 rapporterades störd skolerfarenhet för 14% av skolbarnen och 61% av ungdomar och vuxna med FAS. Omkring 53% av ungdomarna med FAS hade avbrutits från skolan, 29% hade uteslutits och 25% hade hoppat av.

Benägenhet att begå brott

tonåringar och vuxna med FAS löper större risk att interagera med polis, myndigheter eller rättsväsendet. Svårigheter att kontrollera ilska och frustration, kombinerat med problem att förstå andras motiv, resulterar i att många människor med FAS är inblandade i våldsamma eller explosiva situationer. Personer med FAS kan vara mycket lätta att övertala och manipulera, vilket kan leda till att de deltar i olagliga handlingar utan att vara medvetna om det. Problem med lagen rapporteras totalt för 14% av barnen och 60% av ungdomar och vuxna med FAS.

Riskabelt sexuellt beteende

Personer med FAS löper högre risk att visa olämpligt sexuellt beteende, såsom olämpliga framsteg och olämplig beröring. Om personen med en FAS också är offer för våld ökar risken att delta i sexuellt olämpligt beteende. Olämpliga sexuella beteenden ökar något med åldern från 39% hos barn till 48% hos ungdomar och 52% hos vuxna med FAS.

Studier tyder på att mer än en tredjedel av personer med FAS har haft problem med alkohol eller droger, och mer än hälften av dem kräver sjukhusvård.

Senaste av Blog

Don't Miss

Williams syndrom – en genetisk sjukdom som leder till utvecklingsstörning

Williams syndrom Williams syndrom (WS) är en sällsynt genetisk störning