Fakta om matstrupen Atresia

3 min läsning

Fakta om matstrupen Atresia

Minus

esofageal Atresia Typ C

Klicka här för att visa en större bild

Normal matstrupe

Klicka här för att visa en större bild

Vad är esofageal Atresia?

Esofageal atresi är en födelsedefekt i vilken del av ett barns matstrupe (röret som förbinder munnen till magen) inte utvecklas ordentligt.

Esofageal atresi är en födsel defekt i sväljröret (matstrupen) som förbinder munnen med magen. I en baby med esofageal atresi har matstrupen två separata sektioner — den övre och nedre matstrupen—som inte ansluter. En baby med denna födelsedefekt kan inte passera mat från munnen till magen och ibland andningssvårigheter.

Esofageal atresi uppträder ofta med trakeoesofageal fistel, en födelsedefekt i vilken del av matstrupen är ansluten till luftstrupen eller luftstrupen..

Typer av esofageal atresi

Det finns fyra typer av esofageal atresi: typ A, typ B, typ C och typ D.

  • Typ A är när de övre och nedre delarna av matstrupen inte ansluter och har slutna ändar. I denna typ fäster inga delar av matstrupen vid luftstrupen.
  • Typ B är mycket sällsynt. I denna typ är den övre delen av matstrupen fäst vid luftstrupen, men den nedre delen av matstrupen har en sluten ände.
  • Typ C är den vanligaste typen. I denna typ har den övre delen av matstrupen en sluten ände och den nedre delen av matstrupen är fäst vid luftstrupen, vilket visas i ritningen.
  • Typ D är den sällsynta och mest allvarliga. I denna typ är de övre och nedre delarna av matstrupen inte anslutna till varandra, men var och en är ansluten separat till luftstrupen.

Hur många barn föds med matstrupen Atresia?

Forskare uppskattar att cirka 1 av 4 100 barn föds med esofageal atresi i Sverige. 1 Denna födelsefel kan uppstå ensam, men förekommer ofta med andra fosterskador.

Orsaker

Liksom många familjer till barn med födelsefel vill Riktlinjer ta reda på vad som orsakar dem. Att förstå de faktorer som kan öka chansen att få en bebis med födelsefel hjälper oss att lära oss mer om orsakerna. Riktlinjer finansierar Centers for BirthDefekts Research and Prevention, som samarbetar med stora studier som National Birth Defekts Prevention Study (NBDPS; födelse 1997-2011) och födelsedefekter Study för att utvärdera graviditetsexponeringar (BD-STEPS; började med födslar 2014), för att förstå orsakerna till och riskerna för fosterskador, inklusive esofageal atresi.

Orsakerna till esofageal atresi hos de flesta barn är okända. Forskare tror att vissa fall av esofageal atresi kan orsakas av avvikelser i barnets gener. Nästan hälften av alla barn som föds med esofageal atresi har ytterligare en eller flera fosterskador, såsom andra problem med matsmältningssystemet (tarmar och anus), hjärta, njurar eller revben eller ryggrad. 2

Nyligen rapporterade Riktlinjer om viktiga fynd om några faktorer som ökar risken för att få barn med esofageal atresi:

  • Faderns ålder — Faderns äldre ålder är relaterad till en ökad chans att få ett barn fött med esofageal atresi. 3
  • Extern ikonför assisterad reproduktionsteknik (ART)— Kvinnor som använde ART för att bli gravid har en ökad risk att få barn med esofageal atresi jämfört med kvinnor som inte använde ART. 4

Riktlinjer fortsätter att studera fosterskador, såsom esofageal atresi, och hur man förhindrar dem. Om du är gravid eller funderar på att bli gravid, prata med din läkare om sätt att öka dina chanser att ha ett friskt barn.

Diagnos

Esofageal atresi diagnostiseras sällan under graviditeten. Esofageal atresi upptäcks oftast efter födseln när barnet först försöker föda och har kvävning eller kräkningar, eller när ett rör som sätts in i barnets näsa eller mun inte kan passera ner i magen. En röntgen kan bekräfta att röret stannar i övre matstrupen.

Behandling

När en diagnos har gjorts krävs kirurgi för att återansluta de två ändarna av matstrupen så att barnet kan andas och mata ordentligt. Flera operationer och andra procedurer eller mediciner kan behövas, särskilt om barnets reparerade matstrupe blir för smal för att mat ska kunna passera genom det, om matstrupen muskler inte fungerar tillräckligt bra för att flytta mat in i magen, eller om smält mat i magen konsekvent rör sig tillbaka upp in i matstrupen.

Referenser

  1. Mai CT, Isenburg JL, Canfield MA, Meyer RE, Correa A, Alverson CJ, Lupo PJ, Riehle-Colarusso T, Cho SJ, Aggarwal D, Kirby RS. Nationella befolkningsbaserade uppskattningar för större fosterskador, 2010—2014. Forskning om födsel. 2019; 112 (eller sjukvårdsupplysningen 1177) (18): 1420-1435.
  2. Chittmittrapap S, Spitz L, Kiely EM, Brereton RJ. Esofagusatresi och tillhörande anomalier. Arch Dis barn. 1989; 64 (3) :364-68.
  3. Grön RF, Devine O, Crider KS, Olney RS, Archer N, Olshan AF, Shapira SK; National Prevention Defekter Studie. Association av faderns ålder och risk för större medfödda anomalier från National Birth Defekts Prevention Study, 1997 till 2004. Ann Epidemiol. 2010 mar 31; 20 (3) :241-9.
  4. Reefhuis J, Honiin MA, Schieve LA, Correa A, Hobbs CA, Rasmussen SA. Assisted reproduktionsteknik och större strukturella missbildningar i Sverige. Hum Reprod. 2009 feb 1; 24 (2) :360-6.

Esofageal Atresia

Bilderna är i det offentliga rummet och därmed fria från upphovsrättsrestriktioner. Som en fråga av artighet begär vi att innehållsleverantören (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) krediteras och meddelas i någon offentlig eller privat användning av denna bild.

Normal matstrupe

Bilderna är offentliga och därmed fria från upphovsrättsrestriktioner. Som en fråga av artighet begär vi att innehållsleverantören (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) krediteras och meddelas i någon offentlig eller privat användning av denna bild.

Senaste av Blog