Fakta om klyven Lip och klyftgommen

2020-02-29
5 min läsning

Fakta om kluven Lip och klyftgommen

Minus

klyva läpp och gomspalt är missbildningar som uppstår när ett barns läpp eller mun inte bildas ordentligt under graviditeten. Tillsammans kallas dessa födelsedef ekter vanligen ”orofacial klyftor”.

Klicka här för att visa en större bild

Klicka här för att visa en större bild

Vad är Clip Lip?

Läppen bildas mellan den fjärde och sjunde veckan av graviditeten. När en baby utvecklas under graviditeten växer kroppsvävnad och speciella celler från varje sida av huvudet mot mitten av ansiktet och förenas för att göra ansiktet. Denna sammanfogning av vävnad bildar ansiktsdrag, som läppar och mun. En kluven läpp händer om vävnaden som utgör läppen inte går med helt före födseln. Detta resulterar i en öppning i överläppen. Öppningen i läppen kan vara en liten slits eller det kan vara en stor öppning som går genom läppen in i näsan. En kluven läpp kan vara på ena eller båda sidor av läppen eller i mitten av läppen, vilket sker mycket sällan. Barn med en kluven läpp kan också ha en klyftgom.

Vad är Clever Palate?

Taket i munnen (gommen) bildas mellan den sjätte och nionde veckan av graviditeten. En klyftgom händer om vävnaden som utgör taket i munnen inte förenas helt under graviditeten. För vissa barn är både de främre och bakre delarna av gommen öppna. För andra barn är endast en del av gommen öppen.

Andra Problem

Barn med läppkluven med eller utan gomspalt eller enbart gomspalt har ofta problem med utfodring och talar tydligt och kan ha öroninfektioner. De kan också ha hörselproblem och problem med sina tänder. Joshua Story

Joshua föddes med läpp och gom. Läs hans berättelse liksom andra berättelser från familjer som drabbats av kluven läpp och gom

Hur många barn föds med klyftan Lip/Clever Gom?

 • Ungefär 1 av 1 600 barn föds med kluven läpp med gomspalt i Sverige.
 • Ungefär 1 av 2 800 barn föds med läpp utan gomspalt i Sverige.
 • Ungefär 1 av 1 700 barn föds med gomspalt i Sverige. 1

orsaker och riskfaktorer

Orsakerna till orofacial klyftor bland de flesta spädbarn är okända. Vissa barn har en kluven läpp eller klyftgom på grund av förändringar i deras gener. Läpp- och gomspalt tros orsakas av en kombination av gener och andra faktorer, såsom saker mamman kommer i kontakt med i sin omgivning, eller vad mamman äter eller dricker, eller vissa mediciner hon använder under graviditeten.

Liksom de många familjerna till barn med fosterskador vill Riktlinjer ta reda på vad som orsakar dem. Att förstå de faktorer som är vanligare bland barn med födelsefel hjälper oss att lära oss mer om orsakerna. Riktlinjer finansierar Centers for BirthDefekts Research and Prevention, som samarbetar med stora studier som National Birth Defekts Prevention Study (NBDPS; födelse 1997-2011) och födelsedefekter Study för att utvärdera graviditetsexponeringar (BD-STEPS; började med födslar 2014), för att förstå orsakerna till och riskerna för fosterskador, inklusive orofacial klyftor.

Nyligen rapporterade Riktlinjer om viktiga resultat från forskningsstudier om vissa faktorer som ökar risken för att få barn med en orofacial klyfta:

 • Rökning Kvinnor som röker under graviditeten är mer benägna att få barn med en orofacial klyfta än kvinnor som inte röker. 2- 3
 • Diabetes Kvinnor med diabetes som diagnostiserats före graviditet har en ökad risk att få barn med läpp med eller utan gomspalt, jämfört med kvinnor som inte hade diabetes. 5
 • Användning av vissa läkemedelKvinnor som använt vissa läkemedel för att behandla epilepsi, såsom topiramat eller valproinsyra, under den första trimestern (de första 3 månaderna) av graviditeten har en ökad risk att få barn med läppkluven med eller utan gomspalt, jämfört med kvinnor som inte tog dessa läkemedel. 6-7

Riktlinjer fortsätter att studera fosterskador, såsom läpp och spalt gom, och hur man förhindrar dem. Om du är gravid eller funderar på att bli gravid, prata med din läkare om sätt att öka dina chanser att ha ett friskt barn.

Diagnos

Orofacial klyftor, speciellt kluven läpp med eller utan gomspalt, kan diagnostiseras under graviditeten genom en rutinmässig ultraljud. De kan också diagnostiseras efter att barnet är fött, särskilt klyftgom. Ibland kan vissa typer av gomspalt (till exempel submukös gomspalt och bifid uvula) inte diagnostiseras förrän senare i livet.

Förvaltnings- och behandlingstjänster

och behandling av barn med orofacial klyftor kan variera beroende på hur allvarlig klyftan är, barnets ålder och behov, samt förekomsten av associerade syndrom eller andra fosterskador, eller båda.

Kirurgi för att reparera en klyftläpp uppträder vanligtvis under de första månaderna av livet och rekommenderas inom de första 12 månaderna av livet. Kirurgi för att reparera en klyftgom rekommenderas inom de första 18 månaderna av livet eller tidigare om möjligt. 8 Många barn kommer att behöva ytterligare kirurgiska ingrepp när de blir äldre. Kirurgisk reparation kan förbättra utseendet och utseendet på ett barns ansikte och kan också förbättra andningen, hörseln, tal- och språkutvecklingen. Barn som föds med orofacial klyftor kan behöva andra typer av behandlingar och tjänster, såsom särskild tandvård eller ortodontisk vård eller talterapi. 4,8

Med behandling gör de flesta barn med orofacial klyftor bra och lever ett hälsosamt liv. Vissa barn med orofacial klyftor kan ha problem med självkänsla om de sysslar med synliga skillnader mellan sig själva och andra barn. Föräldra-till-förälder stödgrupper kan visa sig vara användbara för familjer till spädbarn med missbildningar i huvud och ansikte, såsom orofaciala klyftor.

Referenser

 1. Mai CT, Isenburg JL, Canfield MA, Meyer RE, Correa A, Alverson CJ, Lupo PJ, Riehle-Colarusso T, Cho SJ, Aggarwal D, Kirby RS. Nationella befolkningsbaserade uppskattningar för större fosterskador, 2010—2014. Forskning om födsel. 2019; 112 (eller sjukvårdsupplysningen 1177) (18): 1420-1435.
 2. Lilla J, Cardy A, Munger RG. Tobaksrökning och munklyftor: en metaanalys. Bull World Health Organ. 2004; 82:213 -18.
 3. Honiin MA, Rasmussen SA, Reefhuis J, Romitti P, Lammer EJ, Sol L, Correa A. Maternal rökning, miljö tobaksrök, och risken för orala klyftor. Epidemiologi 2007; 18:226 —33.
 4. Yazdy MM, Autry AR, Honiin MA, Frias JL. Användning av specialutbildningstjänster för barn med orofaciala klyftor. Forskning om fosterskador (del A): Klinisk och molekylär teratologi 2008; 82:147 -54.
 5. Correa A, Gilboa SM, Besser LM, Botto LD, Moore CA, Hobbs CA, Klev MA, Riehle-Colarusso TJ, Waller DK, Reece EA. Diabetes mellitus och fosterskador. American Journal of obstetrik och gynekologi 2008; 199:237. e1-9.
 6. Margulis AV, Mitchell AA, Gilboa SM, Werler MM, Glynn RJ, Hernandez-Diaz S, Nationell Prevention Prevention Studie. Användning av topiramat under graviditet och risk för orala klyftor. American Journal of obstetrik och gynekologi 2012; 207:405. e1-e7.
 7. Werler MM, Ahrens KA, Bosco JL, Michell AA, Anderka MT, Gilboa SM, Holmes LB, Nationell Prevention Prevention Studie. Användning av antiepileptiska läkemedel under graviditet i förhållande till riskerna för fosterskador. Annals of Epidemiology 2011; 21:842 -50.
 8. Amerikanska klyftan Palate-Craniofacial Association. Parametrar för utvärdering och behandling av patienter med kluven klyvning/gom eller andra kraniofaciala anomalier. Reviderad upplaga, november 2009. Kapell Hill, NC. P. 1-34. http://www. acpa-cpf. org/uppladdningar/webbplats/parameters_rev_2009. pdf

pdf ikon

Clever Lip

Bilderna är i det offentliga rummet och därmed fria från alla upphovsrättsliga begränsningar. Som en fråga av artighet begär vi att innehållsleverantören (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) krediteras och meddelas i någon offentlig eller privat användning av denna bild.

klyftgommen

Bilderna är i det offentliga rummet och därmed fria från upphovsrättsbegränsningar. Som en fråga av artighet begär vi att innehållsleverantören (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) krediteras och meddelas i någon offentlig eller privat användning av denna bild.

Senaste av Blog

Don't Miss

X-bunden hypofosfatemisk rakit

Allt om X-bunden hypofosfatemisk rakit En genetisk mutation X-bunden hypofosfatemisk