Fakta om hypospadier

3 min läsning

Fakta om Hypospadias

Minus

Hypospadias (uttalad hype-oh-spay-dee-us) är en födelsedefekt hos pojkar där öppningen av urinröret (röret som bär urin från urinblåsan till utsidan av kroppen) inte ligger vid spetsen av penis.

Klicka här för att visa en större bild

Vad är Hypospadias?

Hypospadias är en födelsedefekt hos pojkar där öppningen av urinröret inte ligger vid penisens spets. Hos pojkar med hypospadier bildas urinröret onormalt under veckorna 8—14 av graviditeten. Den onormala öppningen kan bildas var som helst från strax under penisens ände till pungen. Det finns olika grader av hypospadi; vissa kan vara mindre och några allvarligare.

Typer av hypospadier

Typen av hypospadier en pojke har beror på placeringen av urinrörets öppning:

 • Subcoronal: Öppningen av urinröret ligger någonstans nära penisens huvud.
 • Midaxel: Öppningen av urinröret ligger längs penisens axel.
 • Penoscrotal: Öppningen av urinröret ligger där penis och pung möts.

Andra Problem

Pojkar med hypospadi kan ibland ha en krökt penis. De kan ha problem med onormal sprutning av urin och kan behöva sitta för att urinera. I vissa pojkar med hypospadier har testikeln inte helt sjungit in i pungen. Om hypospadier inte behandlas kan det leda till problem senare i livet, såsom svårigheter att utföra samlag eller svårigheter att urinera medan de står.

Hur många barn föds med Hypospadias?

Forskare uppskattar att cirka 1 av 200 barn föds med hypospadi i Sverige,1,2 vilket gör det till en av de vanligaste fosterskadorna.

Orsaker och riskfaktorer

Orsakerna till hypospadi hos de flesta spädbarn är okända. I de flesta fall anses hypospadi orsakas av en kombination av gener och andra faktorer, såsom saker mamman kommer i kontakt med i sin omgivning, eller vad mamman äter eller dricker, eller vissa mediciner hon använder under graviditeten.

Precis som de många familjer som drabbats av fosterskador vill Riktlinjer ta reda på vad som orsakar dem. Att förstå de riskfaktorer som är vanligare bland barn med fosterskador hjälper oss att lära oss mer om orsakerna. Riktlinjer finansierar Centers for Birth Defekts Research and Prevention, som samarbetar med stora studier som National Birth Defects Prevention Study (NBDPS; födelse 1997-2011) och födelsedefekter Study för att utvärdera graviditetsexponeringar (BD-STEPS; började med födslar 2014), för att förstå orsakerna till och riskerna för fosterskador, som hypospadi.

Under de senaste åren har Riktlinjer-forskare rapporterat viktiga fynd om några faktorer som påverkar risken att få en pojke med hypospadi:

 • Ålder och vikt: Mödrar som var 35 år eller äldre och som ansågs vara feta hade en högre risk att få barn med hypospadi. 3
 • Fertilitetsbehandlingar: Kvinnor som använde assisterad reproduktionsteknik för att hjälpa till vid graviditet hade en högre risk att få barn med hypospadi. 4
 • Vissa hormoner: Kvinnor som tog vissa hormoner strax före eller under graviditeten visade sig ha en högre risk att få barn med hypospadi. 5

Riktlinjer fortsätter att studera fosterskador som hypospadi och hur man förhindrar dem. Om du är gravid eller funderar på att bli gravid, tala med din läkare om sätt att öka din chans att få ett friskt barn.

Diagnos

Hypospadier diagnostiseras vanligtvis under en fysisk undersökning efter att barnet är fött.

Behandlingar

Behandling för hypospadier beror på vilken typ av defekt pojken har. De flesta fall av hypospadi kommer att behöva operation för att korrigera defekten.

Om kirurgi behövs görs det oftast när pojken är mellan 3—18 månader gammal. I vissa fall utförs operationen i etapper. Några av de reparationer som görs under operationen kan vara att placera öppningen av urinröret på rätt plats, korrigera kurvan i penis och reparera huden runt öppningen av urinröret. Eftersom läkaren kan behöva använda förhuden för att göra några av reparationerna, bör en pojke med hypospadi inte omskäras.

Övriga resurser

Synpunkterna från denna organisation är sina egna och återspeglar inte Riktlinjer:s officiella ståndpunkt.

 • Hypospadior och epispadias Association (
  HEA)HEA erbjuder stöd och utbildning av personer födda med hypospadi eller epispadier och deras familjer, nära och kära och vårdgivare.

Referenser

 1. Paulozzi LJ, Erickson JD, Jackson RJ. Hypospadias trender i två amerikanska övervakningssystem. Pediatrics 1997; 100:831 —834.
 2. Mai CT, Isenberg J, Langlois PH, Alverson CJ, Gilboa SM, Rickard R, Canfield M, Anjohrin SB, Lupo PJ, Jackson DR, Stallings EB, Scheuerle AE, Kirby RS för det nationella nätverket för förebyggande av fosterskador. Kort rapport, befolkningsbaserade uppgifter om fosterskador i Sverige, 2008—2012: Presentation av statspecifika uppgifter och beskrivande kort om prevalens variabilitet. Födelse Def Res (del A). 2015; 103:972 -994.
 3. Carmichael SL, Shaw GM, Laurent C, Olney RS, Lammer EJ, och den nationella födelsedefektstudien. Moderns reproduktiva och demografiska egenskaper som riskfaktorer för hypospadi. Paediatr Perinat Epidemiol. 2007; 21:210—218.
 4. Reefhuis J, Honiin MA, Schieve LA, Correa A, Hobbs CA, Rasmussen SA, och National Prevention Defekts Study. Assisted reproduktionsteknik och större strukturella missbildningar i Sverige. Mänskligt Rep. 2009; 24:360 —366
 5. Carmichael SL, Shaw GM, Laurent C, Croughan MS, Olney RS, Lammer EJ. Maternal progestin intag och risk för hypospadi. Arch Pediatr Ungdom Med. 2005; 159:957—962

Hypospadier

Bilderna är offentliga och därmed fria från upphovsrättsrestriktioner. Som en fråga av artighet begär vi att innehållsleverantören (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) krediteras och meddelas i någon offentlig eller privat användning av denna bild.

Senaste av Blog