Fakta om högt blodtryck (hypertension)

3 min läsning

Bakgrund om högt blodtryck

Blodtryck innebär det tryck som vårt cirkulerande blod har på våra blodkärl. Värdet brukar anges som två tal skilda av snedstreck, till exempel 135/75 mmHg. Det första talet utgör det systoliska blodtrycket och de andra är det diastoliska blodtrycket. Blodtryck anges i enheten mmHg (millimeter kvicksilver) som är en enhet för tryckmätning. Det systoliska blodtrycket uppstår när vårt hjärt drar sig samman (kontraherar) och skjuter ut blodet från hjärtats kammare. Det diastoliska blodtrycket uppstår när hjärtat slappnar av mellan hjärtslagen, när hjärtat relaxerar så öppnar sig hjärtats kammare för att fyllas med blod inför nästa hjärtslag.

Högt blodtryck (hypertoni) är en oerhört viktig riskfaktor som är kopplad till flera allvarliga sjukdomstillstånd såsom hjärtinfarkt och stroke. Personer med högt blodtryck bör göra sitt yttersta för att sänka blodtrycket, vare sig det är med hjälp av läkemedel eller livsstilsförändringar. Vid vissa sjukdomstillstånd, till exempel diabetes eller njursjukdom så rekommenderas mer strikt blodtryckskontroll. Blodtrycket stiger vanligtvis under dagen och minskar fram mot kvällen. Det finns flera faktorer som bidrar till högt blodtryck, den vanligaste är stigande ålder. År 2017 publicerade det amerikanska sällskapet för kardiologi (hjärtmedicin) nya riktlinjer för hantering av högt blodtryck och definierade högt blodtryck som ett blodtryck vid eller över 130/80 mmHg. I Sverige har vi först nu börjat anpassa oss efter de nya internationella riktlinjerna.

Blodtryckskategori  Systoliskt blodtryckDiastoliskt blodtryck
Normalt<120 mm Hg<80 mm Hg
Förhöjt120-129 mm Hg<80 mm Hg
Högt blodtryck (hypertension)
Grad 1130-139 mm Hg80-89 mm Hg
Grad 2≥140 mm Hg≥90 mm Hg

Skillnader i blodtryck mellan könen

Högt blodtryck är vanligt men vissa människor har ökad förekomst av hypertoni och svårare att kontrollera sitt blodtryck än andra. Män är mer benägna att utveckla högt blodtryck än kvinnor. Detta beror troligtvis på livsstilsvanor såsom rökning, högre alkoholkonsumtion, låg fysisk aktivitet, högre BMI och dåliga kostvanor. Vissa folkgrupper har högre förekomst av hypertoni än andra. Kaukasiska personer har lägre risk att utveckla högt blodtryck än flera andra folkgrupper, asiatiska folkgrupper har lägst förekomst av hypertoni. Personer från mellanöstern, svarta vuxna och sydamerikanska vuxna har mer hypertoni än övriga folkgrupper.

Högt blodtryck är kopplat till flera allvarliga sjukdomar

Högt blodtryck är en riskfaktor som ökar risken för många allvarliga livshotande sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna innefattar hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och ögonskador. I princip alla organ som försörjs av mellanstora blodkärl skadas av högt blodtryck eftersom blodtrycket påverkar blodkärlen negativt, vilket i sin tur leder till att blodkärlen blir sämre på att transportera blodet till och från organen.

Högt blodtryck och demens

Ny forskning visar att högt blodtryck kan vara kopplat till ökad risk för demens eller kognitiv nedsättning. Det är troligtvis så att högt blodtryck under medelåldern (45 till 65 år) ökar risken för demens senare i livet. Förmodligen påverkar det höga blodtrycket blodkärlen i hjärnan negativt och orsakar förkalkningar och styvhet i blodkärlen som bidrar till demens eller kognitiv påverkan.

Högt blodtryck kan även drabba unga personer

Högt blodtryck drabbar inte bara äldre personer. Det finns en stor andel som utvecklar högt blodtryck i unga år. Högt blodtryck är en sjukdom som progressivt försämrar funktionen hos blodkärlen och därför är det viktigt att börja kontrollera blodtrycket tidigt. Högt blodtryck hos unga kan vara kopplat till andra sjukdomstillstånd såsom fetma och övervikt.

Högt blodtryck orsakar vanligtvis inga symtom

Högt blodtryck kallas på engelska för ”the silent killer”, vilket betyder den ”tysta mördaren”. De flesta med högt blodtryck har inga symtom och får diagnosen först i samband med rutinundersökning. I vissa fall kan högt blodtryck ge upphov till symtom, läs mer här om symtom som är kopplade till högt blodtryck. Det är viktigt att kontrollera trycket även om du känner dig frisk.

Förekomsten av högt blodtryck

I Sverige uppskattar man att cirka 1 miljon människor har högt blodtryck. I världen lider ungefär 1.15 miljarder människor av högt blodtryck, ungefär 65% av dessa bor i låg- eller medelinkomst länder.

Hur ska man hantera högt blodtryck?

Att minska blodtrycket och hålla det under kontroll minskar risken för hjärtinfarkt, stroke, njursjukdom och många andra hälsoproblem.

För att förebygga högt blodtryck kan du göra följande:

 • Minska saltintaget
 • Ät mer frukt och grönsaker
 • Träna regelbundet
 • Undvik tobacco
 • Minska alkoholkonsumtion
 • Minska intag av livsmedelsprodukter med högt mättat fett och transfetter
 • Minska och hantera stress i vardagen
 • Kontrollera blodtrycket regelbundet
 • Behandla högt blodtryck med läkemedel
 • Hantera andra sjukdomar som bidrar till högt blodtryck eller försvårar behandlingen av blodtryck

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Fakta om högt blodtryck

1 min läsning

Fakta Om Hypertension

Minusrelaterade sidor

Blodtrycket är trycket av blod som trycker mot väggarna i dina artärer. Arterier bär blod från hjärtat till andra delar av kroppen.

Blodtrycket stiger normalt och faller under dagen, men det kan skada ditt hjärta och orsaka hälsoproblem om det håller sig högt under lång tid. Hypertoni, även kallat högt blodtryck, är blodtryck som är högre än normalt.

Fakta om högt blodtryck i USA

2017 American College of Cardiology och American Heart Association publicerade nya riktlinjer för hantering av högt blodtryck och definierade högt blodtryck som ett blodtryck vid eller över 130/80 mmHg. Steg 2 hypertoni definieras som ett blodtryck vid eller över 140/90 mmHg. 1

Blodtryckskategorier
Blodtryckskategori

Systoliskt blodtryck diastoliskt blodtryck
normalt <120 mm Hg och <80 mm Hg
Förhöjd 120-129 mm Hg och <80 mm Hg
Hypertension
Stage 1 130-139 mm Hg eller 80-89 mm Hg
Steg 2 ≥140 mm Hg eller ≥90 mm Hg
 • Med högt blodtryck riskerar du hjärtsjukdomar och stroke, som är ledande dödsorsaker i USA. 2
 • År 2017 inkluderade nästan en halv miljon dödsfall i USA högt blodtryck som en primär eller bidragande orsak. 2
 • Nästan hälften av vuxna i USA (108 miljoner eller 45%) har hypertoni definierat som ett systoliskt blodtryck ≥ 130 mm Hg eller diastoliskt blodtryck ≥ 80 mm Hg eller tar mediciner för högt blodtryck. 3
 • Endast cirka 1 av 4 vuxna (24%) med högt blodtryck har sitt tillstånd under kontroll. 3
 • Ungefär hälften av vuxna (45%) med okontrollerad hypertoni har ett blodtryck på 140/90 mm Hg eller högre. Detta inkluderar 37 miljoner U. S. vuxna. 3
 • Hälften av vuxna (30 miljoner) med blodtryck ≥140/90 mm Hg som ska ta medicin för att kontrollera sitt blodtryck är inte ordinerat eller inte tar medicin. 3
 • Högt blodtryck var en primär eller bidragande dödsorsak 2017 för mer än 472.000 personer i USA. Det är nästan 1 300 dödsfall varje dag. 2
 • Högt blodtryck kostar USA cirka $131 miljarder varje år, i genomsnitt över 12 år från 2003 till 2014. 4

Andelen högt blodtryck kontroll Vary efter kön och ras

Okontrollerat högt blodtryck är vanligt; men vissa grupper av människor är mer benägna att ha kontroll över sitt höga blodtryck än andra.

 • En större procent av män (47%) har högt blodtryck än kvinnor (43%). 3
 • Högt blodtryck är vanligare hos icke- latinamerikanska svarta vuxna (54%) än hos icke- latinamerikanska vita vuxna (46%), icke- latinamerikanska asiatiska vuxna (39%) eller latinamerikanska vuxna (36%). Bland de som rekommenderas att ta blodtrycksmedicin är blodtryckskontrollen högre bland icke- latinamerikanska vita vuxna (32%) än hos icke- latinamerikanska svarta vuxna (25%), icke- latinamerikanska asiatiska vuxna (19%) eller latinamerikanska vuxna (25%)
 • . 3

Hastigheter av högt blodtryck varierar med geografi

Högt blodtryck är vanligare i vissa delar av USA än i andra. Nedan är en karta som visar den självrapporterade graden av högt blodtryck per tillstånd 2011 (med en definition av högt blodtryck som blodtryck ≥140/≥90 mm Hg). Emellertid underrapporterar denna karta sannolikt den sanna effekten av högt blodtryck i varje tillstånd, eftersom cirka 1 av 5 vuxna med högt blodtryck är omedvetna om det och skulle inte rapportera att ha det. 5

Källa: Behavioral Risk Factor Surveillance System

CDC: s folkhälsoinsatser relaterade till högt blodtryck

 • diabetes, hjärtsjukdom och stroke — statliga program (statliga folkhälsoåtgärder för att förebygga och kontrollera kroniska sjukdomar)
 • Million Hearts®
 • extern ikon

 • WISEWOMAN

Läs mer om högt blodtryck

För mer information om högt blodtryck, besök följande webbplatser:

 • Medline Plusextern ikon
 • National Heart, Lung och Blood Instituteextern ikon

 • American Heart Associationextern ikon
 • Referenser

  1. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Dennison C, et al. 2017 ACC/aha/Aapa/ABC/ACPM/AGS/apha/ASC/NMA/PCNA Riktlinje för förebyggande, upptäckt, utvärdering och hantering av högt blodtryck hos vuxnaextern ikon. Hypertoni. 2018; 71 (19) :e13—115.
  2. Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande, National Center for Health Statistics. Underliggande dödsorsak, 1999—2017. CDC Wonder Online Databas. Atlanta, GA: Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande; 2018. Tillåten 7 januari 2019.
  3. Centers för sjukdomsbekämpning och förebyggande (CDC). Hypertoni Cascade: Hypertension Prevalens, behandling och kontroll uppskattningar bland amerikanska vuxna 18 år och äldre tillämpa kriterierna från American College of Cardiology och American Heart Association 2017 Riktlinjer för högt blodtryck – Nhanes 2013—2016extern ikon. Atlanta, GA: US Institutionen för hälsa och mänskliga tjänster; 2019.
  4. Kirkland EB, Heincelman M, Bishu KG, et. al. Trender i hälso- och sjukvårdskostnader bland amerikanska vuxna med högt blodtryck: nationella uppskattningar, 2003-2014. J Är hjärta Assoc. 2018; 7:e008731.
  5. Farley TA, Dalal MA, Mostashari F, Frieden TR. Dödsfall som kan förebyggas i EU. S. genom förbättringar i användningen av kliniska förebyggande tjänsterextern ikon. Am J Prev Med. 2010; 38 (6) :600—609.

  Skriv ett svar

  Your email address will not be published.

  Senaste av Blog

  Har du diabetes, övervikt eller fetma?

  Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

  Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

  Nu med Blodsockerkit!