Fakta om Craniosynostos

6 min läsning

Fakta om Craniosynostos

Minus

Craniosynostos är en födelsedefekt där benen i ett barns skalle förenas för tidigt. Detta händer innan barnets hjärna är fullt formad. När barnets hjärna växer kan skallen bli mer missformad..

Klicka här för att visa en större bild

Klicka här för att visa en större bild

Vad är Craniosynostos?

Craniosynostos är en födelsedefekt där benen i ett barns skalle förenas för tidigt. Detta händer innan barnets hjärna är fullt formad. När barnets hjärna växer kan skallen bli mer missformad.. Utrymmen mellan ett typiskt barns skallben är fyllda med flexibelt material och kallas suturer. Dessa suturer tillåter skallen att växa när barnets hjärna växer. Ungefär två års ålder börjar ett barns skallben att gå samman eftersom suturerna blir ben. När detta inträffar, sägs suturen att ”stänga. ” I en baby med craniosynostos stänger en eller flera av suturerna för tidigt. Detta kan begränsa eller bromsa tillväxten av barnets hjärna.

När en sutur stängs och skallbenen förenas för tidigt, kommer barnets huvud sluta växa i endast den delen av skallen. I de andra delarna av skallen där suturerna inte har förenats, fortsätter barnets huvud att växa. När det händer kommer skallen att ha en onormal form, även om hjärnan inuti skallen har vuxit till sin vanliga storlek. Ibland stänger dock mer än en sutur för tidigt. I dessa fall kanske hjärnan inte har tillräckligt med utrymme för att växa till sin vanliga storlek. Detta kan leda till en ökning av trycket inuti skallen.

Typer av kraniosynostos

Typer av craniosynostos beror på vilka suturer som går ihop tidigt.

 • Sagittal synostosis— Den sagittala suturen löper längs toppen av huvudet, från barnets mjuka punkt nära huvudets framsida till baksidan av huvudet. När denna sutur stängs för tidigt, kommer barnets huvud att växa långt och smalt (scaphocephaly). Det är den vanligaste typen av craniosynostos.
 • Koronal synostos — De högra och vänstra koronala suturerna går från varje öra till sagittal suturen på toppen av huvudet. När en av dessa suturer stängs för tidigt, kan barnet ha en tillplattad panna på sidan av skallen som stängdes tidigt (främre plagiocephaly). Barnets ögonhåla på den sidan kan också höjas upp och hans eller hennes näsa kan dras mot den sidan. Detta är den näst vanligaste typen av craniosynostos.
  • Bicoronal synostos — Denna typ av craniosynostos uppstår när koronala suturer på båda sidor av barnets huvud stänger för tidigt. I detta fall kommer barnets huvud att växa brett och kort (brachycephaly).
 • Lambdoid synostos — Lambdoidsuturen löper längs huvudets baksida. Om denna sutur stängs för tidigt kan barnets huvud vara tillplattat på baksidan (bakre plagiocephaly). Detta är en av de sällsynta typerna av craniosynostos.
 • Metopisk synostos — Den metopiska suturen går från barnets näsa till sagittal sutur på toppen av huvudet. Om denna sutur stängs för tidigt kan toppen av barnets huvudform se triangulär ut, vilket betyder smal fram och bred i ryggen (trigonocephaly). Detta är en av de sällsynta typerna av craniosynostos. Deborahs Story

Deborahs döttrar föddes med craniosynostos. Läs hennes historia liksom andra berättelser från familjer som drabbats av craniosynostos”

Andra problem

Många av de problem en baby kan ha beror på:

 • Vilka suturer stängdes tidigt
 • När suturerna stängdes (var det före eller efter födseln och vid vilken ålder)
 • Huruvida hjärnan har utrymme att växa

Ibland, om tillståndet inte behandlas, kan ökningen av trycket i barnets skalle leda till problem, såsom blindhet, kramper eller hjärnskador.

Hur många barn föds med Craniosynostos?

Forskare uppskattar att cirka 1 av 2 500 barn föds med craniosynostos i Sverige. 1

orsaker och riskfaktorer

Orsakerna till craniosynostos hos de flesta spädbarn är okända. Vissa barn har en craniosynostos på grund av förändringar i deras gener. I vissa fall uppstår kraniosynostos på grund av en abnormitet i en enda gen, vilket kan orsaka ett genetiskt syndrom. Men i de flesta fall anses craniosynostos orsakas av en kombination av gener och andra faktorer, såsom saker mamman kommer i kontakt med i sin omgivning, eller vad mamman äter eller dricker, eller vissa mediciner hon använder under graviditeten.

Riktlinjer, liksom de många familjer av barn med fosterskador, vill ta reda på vad som orsakar dessa villkor. Att förstå de faktorer som är vanligare bland barn med födelsefel hjälper oss att lära oss mer om orsakerna. Riktlinjer finansierar Centers for Birth Defekts Research and Prevention, som samarbetar med stora studier som National Birth Defekts Prevention Study (NBDPS; födelse 1997-2011), för att förstå orsakerna till och riskerna för fosterskador, såsom kraniosynostos.

Nyligen rapporterade Riktlinjer om viktiga resultat från forskningsstudier om vissa faktorer som ökar risken för att få ett barn med craniosynostos:

 • Moderns sköldkörtelsjukdom ― Kvinnor med sköldkörtelsjukdom eller som behandlas för sköldkörtelsjukdom medan de är gravida har en högre chans att har ett spädbarn med craniosynostos, jämfört med kvinnor som inte har sköldkörtelsjukdom. 2
 • Vissa mediciner ― Kvinnor som rapporterar använder klomifencitrat (en fertilitet medicinering) strax före eller tidigt under graviditeten är mer benägna att få barn med craniosynostos, jämfört med kvinnor som inte tog detta läkemedel. 3

Riktlinjer fortsätter att studera fosterskador, såsom craniosynostos, och hur man förhindrar dem. Om du är gravid eller funderar på att bli gravid, prata med din läkare om sätt att öka dina chanser att ha ett friskt barn.

Diagnos

Craniosynostos diagnostiseras vanligtvis strax efter att en bebis är född. Ibland diagnostiseras det senare i livet.

Vanligtvis är det första tecknet på craniosynostos en onormalt formad skalle. Andra tecken kan vara:

 • Ingen ”soft spot” på barnets skalle
 • En upphöjd fast kant där suturerna stängde tidigt
 • Långsam tillväxt eller ingen tillväxt i barnets huvudstorlek över tiden

Läkare kan identifiera craniosynostos under en fysisk undersökning.. En läkare kommer att känna barnets huvud för hårda kanter längs suturerna och ovanliga mjuka fläckar. Läkaren kommer också att leta efter eventuella problem med formen på barnets ansikte. Om han eller hon misstänker att barnet kan ha craniosynostos, begär läkaren vanligtvis ett eller flera test för att bekräfta diagnosen. Till exempel kan ett speciellt röntgentest, som en CT eller CAT-skanning, visa detaljerna i skallen och hjärnan, om vissa suturer är stängda och hur hjärnan växer.

Behandlingar

Många typer av craniosynostos kräver operation. Det kirurgiska ingreppet är avsett att lindra trycket på hjärnan, korrigera kraniosynostosen och låta hjärnan växa ordentligt. Vid behov utförs vanligtvis ett kirurgiskt ingrepp under det första levnadsåret. Men tidpunkten för operationen beror på vilka suturer som är stängda och om barnet har en av de genetiska syndrom som kan orsaka craniosynostos.

Barn med mycket mild craniosynostos behöver inte opereras. När barnet blir äldre och växer hår kan formen på skallen bli mindre märkbar. Ibland kan speciella medicinska hjälmar användas för att forma barnets skalle till en mer regelbunden form.

Varje barn född med craniosynostos är annorlunda, och tillståndet kan variera från mild till svår. De flesta barn med craniosynostos är annars friska. Vissa barn har dock utvecklingsförseningar eller intellektuella funktionshinder, eftersom antingen craniosynostos har hållit barnets hjärna från att växa och arbeta normalt, eller för att barnet har ett genetiskt syndrom som orsakade både craniosynostos och problem med hur hjärnan fungerar. En baby med craniosynostos kommer att behöva se en vårdgivare regelbundet för att se till att hjärnan och skallen utvecklas ordentligt. Barn med craniosynostos kan ofta dra nytta av tidig interventionexternaikontjänsterför att hjälpa till med eventuella utvecklingsförseningar eller intellektuella problem. Vissa barn med craniosynostos kan ha problem med självkänsla om de är oroade över synliga skillnader mellan sig själva och andra barn. Föräldrar till förälder stödgrupper kan också vara användbara för nya familjer av spädbarn med missbildningar i huvud och ansikte, inklusive craniosynostos.

Övriga resurser

Synpunkterna från dessa organisationer är sina egna och återspeglar inte Riktlinjer:s officiella ståndpunkt.

 • Barnens Craniofacial Association (CCA)
  CCA behandlar medicinska, finansiella, psykosociala, känslomässiga och pedagogiska frågor som rör kraniofaciala tillstånd.
 • Den nationella kraniofacial Association (Faces)externa ikonen
  Faces är tillägnad att hjälpa barn och vuxna som har kraniofacial störningar till följd av sjukdom, olycka eller födsel.

Referenser

 1. Boulet SL, Rasmussen SA, Honiin MA. En populationsbaserad studie av craniosynostos i storstadsområdet Atlanta, 1989-2003. Am J Med Genet Del A. 2008; 146A:984—991.
 2. Rasmussen SA, Yazdy MM, Carmichael SL, Jamieson DJ, Canfield MA, Honiin MA. Moderns sköldkörtelsjukdom som en riskfaktor för kraniosynostos. Obstet Gynekool. 2007; 110:369 -377.
 3. Reefhuis J, Honiin MA, Schieve LA, Rasmussen SA, och National Prevention Defekts Studie. Användning av klomifencitrat och fosterskador, National Prevention Prevention Study, 1997—2005. Hum Reprod. 2011; 26:451 —457.

Craniosynostosis

Bilderna är i det offentliga rummet och därmed fria från upphovsrättsrestriktioner. Som en fråga av artighet begär vi att innehållsleverantören (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) krediteras och meddelas i någon offentlig eller privat användning av denna bild.

Craniosynostosis

Bilderna är i det offentliga rummet och därmed fria från upphovsrättsrestriktioner. Som en fråga av artighet begär vi att innehållsleverantören (Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) krediteras och meddelas i någon offentlig eller privat användning av denna bild.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!