Få bästa resultat med Botox (botulinumtoxin): Tips och råd

5 min läsning

Bra resultat av botox innebär att man först och främst söker sig till rätt behandlare med rätt kompetens. Behandling skall alltid börja med en konsultation, börja med bedömning samt fotografering. Under dessa tre steg får man en bra uppfattning om hur man bäst skall placera injektionerna, behovet av mängden Botulinumtoxin A och vad man bör undvika för att inte få biverkningar.

Bedömning av flera faktorer påverkar doseringen, såsom kön, ålder, muskelstyrka, tidigare användning av Botulinumtoxin A och så vidare. För att optimera dina resultat efter Botoxbehandling A är det givetvis viktigt att den som behandlar är skicklig i utförande då erfarenheten och den anatomiska kunskapen bidrar till att utföra injektionen så precis som möjligt. Att hitta rätt injektionsdjup, riktning på injektionen och rätt dos ger dig så bra effekt som möjligt och minskar risken för biverkningar och komplikationer.

Exempel på biverkningar och komplikationer efter botoxbehandling:

 1. Rodnad
 2. Lätt svullnad
 3. Blåmärken
 4. Smärta eller snarare ömhet
 5. Muskelsvaghet eller “pares” i önskad närliggande muskel med följder som hängande ögonbryn, hängande ögonlock, hängande mungipa, snett leende osv.
 6. Hudutslag och klåda
 7. Illamående och yrsel

Allt om behandling med Botox (botulinumtoxin)

Vad innebär “off labe” behandlingar?

Idag är det godkänt användare botulinumtoxin A för tre områden där det vetenskapliga stödet är tillräckligt: panna, glabella och kråksparkar. Dessa områden kallas för ”on lable”, övriga områden kallas för ”off lable”. Det senare bör endast utföras av erfaren behandlare en god anatomisk kunskap. 

Bland ”off label” förekommer behandling av gummy smile, bunny lines, ura mungipor, Nefertitilyft, apelsin haka, “babybotox” och ögonbrynslyft.

Dosering av olika botulinumtoxin

Avseende doseringen överensstämmer inte doserna helt avseende de olika preparaten på marknaden. Enligt Fass finns dosering för estetisk respektive medicinsk botulinumtoxin. De doser som anges där är de doser de flesta studier är baserade på. De fungerar som riktlinje för rekommenderade doser. Var tillverkare; Allergan, Ipsen och Merz har ett Botulinumtoxin som är godkänt för medicinsk behandling (Botox, Dysport och Xeomin) och ett för kosmetiska indikationer (Vistabel, Azzalure och Bocouture). Alla dessa läkemedel är Botulinumtoxin subtyp A. Dock finns det skillnader din behandlare behöver känna till så som dosering, spridningsrisk och hur snabbt resultatet kan ses. Alla nämnda preparat är godkända av FDA och läkemedelsvärket och har använts säkert och effektivt under många år. Initialt för medicinskt bruk men från år 2000 i allt större utsträckning även i kosmetiskt bruk.

Exempel på produkter av botoliniumtoxin:

 1. Vistabel (Botox)
 2. Azzalure (Dysport)
 3. Bocouture (Xeomin)
 4. https://fillify.se/hallbarhet-och-forvaring-av-botox/ )

Förväntat resultat (ny titel)

Ett lyckat och önskvärt resultat av behandlare och av kund är A och O: Naturligt resultat är eftersträvansvärt, där man lyckas minska antal rynkor, få en slätare och jämnare hy, påverkar utseendet (ungdomligare hy) samt ge en känsla av piggare ögon och mindre ansträngda muskler i ansiktet. Detta utan biverkningar.

En bra botox behandling med gott resultat ska minska känslan av att se trött och/eller sliten ut, sådan som kommer med ålder och livserfarenhet. Att uppnå ett yngre och fräschare utseende genom behandling med botox är mångas önskan.

Information: God information före och efter behandling, anpassad efter just Dig. För mer om säker och trygg behandling enligt: Här borde du skriva om vad som ingår i förarbetet med varje patient som ska genomgå botox. Dvs, vad frågar man om som behandlare, allergier, sjukdomar, behandlingområde, risker, komplikationer, kontraindikationer. Du kan göra det enkelt genom att skriva ”Viktigt med bra patientinformation” (förslag) som ny titel och sedan en underrubrik för varje område som ingår i informationsbiten, du kan skapa en lista och punkta om du vill, nästan bättre. Måste bli längre iaf.

När kommer effekten av botox?

Bästa effekten av botox enligt ovan, kommer redan efter 3 dagar. Finns det ingen individuellvariation här och vilka faktorer påverkar isf det?

När syns effekten av botox?

Behandlingens fulla effekt syns och märks av efter cirka 2 veckor efter behandling med botox.

Hur länge varar effekten av botox?

Effekten av botox håller/varar i cirka 3månader vid optimala förutsättningar, såsom val av produkt, förvaring, administrering, injektionens placering (glabella/argrynkan, pannan, kråksparkar, haka, läpp etc.). Skapa lista här. Du kommer behöva fylla ut texten när du skapar en lista. Kollar man på sidan när man laddar upp en inlägg med en enda mening och direkt efter en punktlista så ser det inte bra ut. För åtminstone stå ett litet stycke om ämnen innan listan komer.

Det bästa resultatet kan och bör upprätthållas med en ny behandling efter 3-6månader. På så vis kan man bibehålla det önskade och lyckade resultatet av färre rynkor, se piggare ut och få ut så mycket som möjligt av uppnådd behandlingseffekt samt motverka nya rynkor, slapp hud och trötta ögon.

Mer om detta: LÄNK.

Jag har aldrig sett en hemsida med tre frågor i rubriken. Delade upp det åt dig. Nu ser du då också att texten är oerhört kort för varje rubrik. Måste fylla ut texten mer.

Länkar att få in i dokumentet till andra artiklar på sidan:

När bör jag börja med Botox?

Botox passar samtliga vuxna (över 18år) som har ett behov av behandling eller vill förebygga rynkor under ögonen, rynkor runt munnen, eller rynkor i pannan.

Det är möjligt att [AR2]  få väldigt fina och bra resultat även om man börjar i ett senare skede i livet för att få slätare hy, piggare ögon och mindre ansträngd muskulatur i ansiktet, oberoende när man börjar med botox är det aldrig försent. Det finns belägg för att resultaten från behandlingen [AR3] varierar från person till person[AR4] . generellt gäller det att börja i tid, ju förr desto bättre, då det alltid är bättre och enklare att förebygga rynkor än att behandla rynkorna som redan satt sina spår.

LÄNK: https://fillify.se/hallbarhet-och-forvaring-av-botox/

Åldersrelaterade rynkor

Rynkor på grund av ålder är ett faktum, men även på grund av andra orsaker, dels för att vi använder musklerna i ansiktet när vi ler, ser fövånade ut, ser arga ut, anstränger oss, tränar och motionerar, grimaserar, men även andra orsaker som till exempel rynkor på grund av solning, rökning, stress, sömnbrist och alkohol.

(Mer om rynkor och botox finner ni här: https://fillify.se/forsvinner-rynkorna-nar-jag-anvander-botox/)

Blåmärken av botox

Man ska så gott det går undvika att dricka alkohol några dagar (5-7 dagar) innan/före behandling med botox, detta för att minska risken/riskerna för blåmärken och blånad av eller efter botox behandling. Undvika fiskleverolja och undvika mediciner så kallade NSAIDs som ibuprofen, acetylsalicylsyra (ipren, naproxen, diklofenak). Mer om detta finner ni här: https://fillify.se/allt-du-behover-veta-infor-din-botoxbehandling/

Mm mm.


 [AR1]Efter denna meningen borde du skriva en mening eller två om legitimation eller formel kompetens som krävs för att utföra behandling.

 [AR2]Börja inte mening med man eller och

 [AR3]Ingen blogg.

 [AR4]Börja inte mening med Man, Men eller Och

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog