Estetiskt vs medicinsk Platelet Rich Plasma (PRP)

2021-01-11
1 min läsning

Idag pågår en disskusion i världen samt i Sverige om just denna spännande behandling, platelet rich plasma (PRP). Är PRP effektivt nog? Vilka användningsområden skall man rekommendera? Finns det anledning att avråda från viss behandling? Man skiljer på PRP för medicinskt och estetiskt bruk. Behandlingsformerna utvecklas snabbt, många experimenterar oblygt med att blanda olika preparat med PRP men också platelet rich fibrin (PRF). Så låt oss titta lite närmare på detta.

Hur kan PRP vara så effektivt? 

PRP innebär att man centrifugerar vanligt helblod. Då skicktas blodet så att man får ett trombocytrikt skikt. När man åter injicerar detta i området frigörs massa tillväxtfaktorer som aktiveras och stimulerar området positivt. 

Är PRP en ny behandling? 

Principen med att använda den positiva effekten i trombocytrik plasma började man titta på redan 1998 då Robert Marx presenterade möjligheterna med tillväxtfaktorer. Internationellt är PRP en mycket vanligare behandling och utvärderas I större utsträckning av både doktorer och andra behandlare. I Sverige har man varit restriktiv då underlagen är otillräckliga på vissa områden. Dock är det en växande trend som sannolikt är här för att stanna.

Kan PRP likställas med ett läkemedel? 

PRP får inte ses som ett läkemedel, utan är ett koncentrat kroppens egna reparationssystem. 

Kan man reagera allergisk mot PRP? 

Det är mycket osannolikt att reagera med allergi mot själva koncentratet då rent PRP utan tillsattser är kroppseget. Möjligtvis kan det vara någonting annat som man då reagerar på. 

Vilka indikationer är PRP bra för vad gäller estetiska behandlingar? 

  • Stärka hårkvaliteten/ öka antal aktiva hårsäckar
  • Förbättrad hudkvalitet generellt
  • Minska mörka ringar och förbättra hudområdet under ögonen, sk tear trough området 

Vad är medicinskt PRP?

PRP är fortfarande otillräckligt studerat vad det gäller många områden, vilket gör det svårare att på bred från gå ut och rekommendera behandlingen till allmänheten. Allt fler studier görs och intresset är ökande, både bland behandlare och kunder. Medicinskt PRP är mer använt internationellt på många håll i världen. Ortopediska indikationer så som vid artrosbehandling i leder, vaginala besvär så som inkontinens och besvär från urinledaren samt även för manliga besvär så som erektionsproblem. I Sverige har vi än så länge framför allt anammat de estetiska behandlingarna men mer och mer 

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss