Epidemiologi och riskfaktorer

2020-02-29
1 min läsning

Epidemiologi & Riskfaktorer

MinusRelaterade sidor

Body löss angrepp finns över hela världen men i allmänhet är begränsad till personer som lever under förhållanden av trängsel och dålig hygien som inte har tillgång till regelbunden bad och byte av rena kläder, såsom

  • Den hemlösa,
  • Flyktingar och
  • överlevande från krig eller naturkatastrofer.

Infektioner kan spridas snabbt under sådana förhållanden. Kroppslösangrepp kan förekomma hos människor i alla raser.

Kroppslöss sprids genom direkt kontakt med en person som har kroppslöss eller genom kontakt med artiklar som kläder, sängar, sängkläder eller handdukar som har varit i kontakt med en angripen person. Men i Sverige tenderar faktiskt angrepp av kroppslöss att förekomma endast hos hemlösa, övergående personer som inte har tillgång till regelbunden badning och byte av rena kläder.

Kroppslöss kan överföra sjukdom. Epidemier av tyfus och högljudd återkommande feber har orsakats av kroppslöss (vanligtvis i områden där klimat, fattigdom, sociala seder eller krig och sociala omvälvningar förhindrar regelbundna förändringar och tvättning av kläder).

Senaste av Blog

Don't Miss

Yersinia tarminfektion – Symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Yersinia-infektion i mage och tarmar En bakteriell tarminfektion Yersinia infektion