Diagnos och behandling av yersiniainfektion

1 min läsning

Hur diagnostiseras en yersiniainfektion?

Yersinios diagnostiseras vanligtvis genom att detektera organismen i avföringen hos en smittad person. Många laboratorier testar inte rutinmässigt för Yersinia, så det är viktigt att meddela laboratoriepersonal när yersinios misstänks så att speciella tester kan utföras. Organismen kan också återvinnas från andra ställen, inklusive halsen, lymfkörtlar, ledvätska, urin, galla och blod.

Mikrobiologisk diagnostik

  • Fecesodling x 3. På vissa laboratorier i landet genomför man även PCR-baserad diagnostik, utöver fecesodling.
  • Om personen med misstänkt yersiniainfektion har hög feber och allmänpåverkan kan man även blod- och urinodla patienten.
  • Beställa blodprover om odlingarna är negativa och du misstänker ledengagemang från infektionen (reaktiv artrit).

Behandling

Yersinios går vanligtvis bort på egen hand utan antibiotikabehandling. Antibiotika kan dock användas för att behandla mer allvarliga eller komplicerade infektioner.

Antibiotikabehandling

Antibiotika har marginell effekt och övervägs endast vid svåra tillstånd eller blodförgiftning. De antibiotikakurer som används är följande:

Ciprofloxacin i 10 dagar alternativt Doxycyklin 100 mg x 1 p.o i 10 dagar. Se till att sjukvården genomför en resistensbestämning för att avgöra om den arten av yersinia som du drabbats av redan är resistent mot vissa antibiotika. Om du har ledengagemang från din yersiniainfektion så påverkar inte antibiotika förloppet, detta behandlas med inflammationsdämpande läkemedel som NSAID och lokala steroider.

Senaste av Blog