Diagnos

2020-02-29
1 min läsning

Diagnos

Minus

En Toxoplasma-positiv reaktion, färgad av immunofluroescens (IFA). (Riktlinjer Foto)

Diagnosen av toxoplasmos görs vanligtvis genom serologisk testning. Ett test som mäter immunoglobulin G (IgG) används för att bestämma om en person har smittats. Om det är nödvändigt att försöka uppskatta infektionstiden, vilket är av särskild betydelse för gravida kvinnor, används också ett test som mäter immunglobulin M (IgM) tillsammans med andra tester såsom aviditetstest.

Diagnos kan också göras genom direkt observation av parasiten i färgade vävnadssektioner, cerebrospinalvätska (CSF) eller annat biopsimaterial. Dessa tekniker används mindre ofta på grund av svårigheten att erhålla dessa exemplar.

Parasiter kan också isoleras från blod eller andra kroppsvätskor (till exempel CSF), men denna process kan vara svår och kräver lång tid.

Molekylära tekniker som kan detektera parasitens DNA i fostervätskan kan vara användbara vid eventuell överföring från mor till barn (medfödd).

Okulär sjukdom diagnostiseras baserat på utseendet av lesionerna i ögat, symtom, sjukdomsförlopp och ofta serologisk testning.

För mer information om laboratoriediagnos av toxoplasmos, se DPDx hemsida: Toxoplasmos [DPDx]

Senaste av Blog

Don't Miss

Yersinia tarminfektion – Symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Yersinia-infektion i mage och tarmar En bakteriell tarminfektion Yersinia infektion