Diagnos

1 min läsning

Diagnos

Minus

Diagnos av Taenia bandmask infektioner görs genom undersökning av avföringsprover; individer bör också tillfrågas om de har passerat bandmask segment. Avföringsprover ska samlas in tre olika dagar och undersökas i labbet för Taenia-ägg med hjälp av ett mikroskop. Bandmask ägg kan detekteras i avföringen 2 till 3 månader efter att bandmask infektion är etablerad.

Bandmask ägg av T. solium kan också infektera människor och orsaka cysticerkos. Det är viktigt att diagnostisera och behandla alla bandmask infektioner.

Mer om: cysticercosis

Senaste av Blog