Diagnos

1 min läsning

Diagnos

Minus

Diagnos av en skabb angrepp görs vanligtvis baserat på det vanliga utseendet och fördelningen av utslaget och närvaron av hålor.

När det är möjligt bör diagnosen av skabb bekräftas genom att identifiera kvalster eller kvalster ägg eller fekal materia (scybala). Detta kan göras genom att försiktigt avlägsna kvalster från slutet av dess håla med hjälp av nålens spets eller genom att erhålla en hudskrapning för att undersöka under ett mikroskop för kvalster, ägg eller kvalster fekal substans (scybala). En person kan dock fortfarande vara angripen även om kvalster, ägg eller avföring inte kan hittas; färre än 10-15 kvalster kan förekomma på en angripen person som annars är frisk.

Senaste av Blog