Definition av fall

1 min läsning

Falldefinition

Minusrelateradesidor

För epidemiologisk övervakning definierar Riktlinjer ett fall av KD som sjukdom hos en patient med feber på 5 eller flera dagar (eller feber fram till dagen för administrering av intravenöst immunglobulin om det ges före den femte dagen av feber), och Förekomst av minst 4 av följande 5 kliniska tecken:

  • Utslag
  • Cervical lymfadenopati (minst 1, 5 cm i diameter)
  • Bilateral konjunktival injektion
  • Orala mukosala förändringar
  • Perifera extremiteter

Patienter vars sjukdom inte uppfyller ovanstående KD- fall definition men som har feber och kransartäravvikelser klassificeras som atypiska eller ofullständiga KD.

Senaste av Blog