Definition av fall

1 min läsning

Falldefinition

Minusrelateradesidor

För epidemiologisk övervakning definierar Riktlinjer ett fall av KD som sjukdom hos en patient med feber på 5 eller flera dagar (eller feber fram till dagen för administrering av intravenöst immunglobulin om det ges före den femte dagen av feber), och Förekomst av minst 4 av följande 5 kliniska tecken:

  • Utslag
  • Cervical lymfadenopati (minst 1, 5 cm i diameter)
  • Bilateral konjunktival injektion
  • Orala mukosala förändringar
  • Perifera extremiteter

Patienter vars sjukdom inte uppfyller ovanstående KD- fall definition men som har feber och kransartäravvikelser klassificeras som atypiska eller ofullständiga KD.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!