Coronavirus (covid 19): frågor och svar om det nya viruset

7 min läsning

Alla frågor och svar om Coronavirus

Folkhälsomyndigheten rapporterar att Coronavirus (Covid-19) sprids i ett flertal regioner i Sverige och smittan sprids nu från person till person. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Majoriteten tillfrisknar med egenvård i hemmet. Om sjukdomen blir svår bör du ringa 1177 för att få rådgivning. Vid misstanke om smitta skall du inte gå till jobbet eller skolan. Karensdag har slopats med anledning av viruset. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Här följer frågor och svar som är en sammanfattning av svenska Folkhälsomyndighetens information samt amerikanska CDC.

Vad är Coronavirus (Covid-19)?

Det nya coronaviruset, som även kallas covid-19 eller SARS-COV-2, är ett coronavirus som inte tidigare infekterat människor. Det finns många virus som tillhör coronavirusfamiljen men endast ett fåtal coronavirus smittar mellan djur och människor. I dagsläget finns 7 olika coronavirus som kan orsaka sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning (snuva, hosta, feber). Två av varianterna, nämligen SARS och MERS, orsakar allvarligare infektioner som primärt drabbar luftvägarna. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som man tror överförts från fladdermöss till människor.

Varför kallas sjukdomen Covid-19?

Den 11 februari 2020 meddelade WHO (Världshälsoorganisationen) att det officiella namnet på sjukdomen, som först identifierats i staden Wuhan (Kina), var Coronavirus disease 2019, vilket förkortas COVID-19. Ibland används förkortningen NCOV som står för Novel Coronavirus (nytt Coronavirus).

Förkortningen SARS-COV-2 används också, vilket står för Severa Acute Respiratory Distress Syndrome Corona Virus 2. Förkortningen SARS användes första gången under år 2002-2003, då ett coronavirus orsakade ett utbrott med svår akut luftvägsinfektion (SARS).

Var upptäcktes Coronavirus (Covid-19)?

Covid-19 upptäcktes först i Wuhan, Hubei-provinsen, Kina. De första infektionerna upptäcktes på en djurmarknad, där man observerade att människor insjuknade i en svår luftvägsinfektion.

Hur skiljer sig Coronavirus (Covid-19) från vanlig influensa (säsongsinfluensa)?

Det finns många likheter avseende symtom. De allra flesta som drabbas av covid-19 blir, liksom majoriteten av de som drabbas av influensa, lindrigt sjuka. En liten andel får allvarliga symptom. Jämfört med vanlig influensa så är det fler som får allvarliga symptom av covid-19 och risken att bli inlagd, kräva respiratorvård eller dö är högre med covid-19.

Varför har Sverige närmast lamslagits av Coronavirus (Covid-19)?

Infektionen är lindrig för de allra flesta men en andel av de drabbade, särskilt äldre och de med andra sjukdomar, kommer få mer uttalade symptom. I skrivande stund talar studier för att covid-19 är allvarligare än den vanliga influensan. Dessutom har ingen i befolkningen hunnit utveckla immunitet mot covid-19, vilket gör att viruset kommer sprida sig fort i samhället. Om spridningen går mycket fort så kommer sjukvården överbelastas och de som behöver avancerad sjukvård kommer inte kunna erbjudas den vården tillräckligt fort. Varje individ måste därför agera för att minimera smittospridningen. Även om du är frisk och stark så kan du alltså föra smittan vidare till personer som inte klarar sjukdomen lika lätt.

Finns ett vaccin mot Coronavirus (Covid-19)?

Nej, det finns inget vaccin mot Covid-19. För tillfället arbetar många företag och regeringar på att ta fram ett vaccin. Möjligtvis finns ett vaccin under senare delen av 2020 (enligt A Fauci, chef för amerikanska CDC).

Vilka är symtomen på Coronavirus (Covid-19)?

 • Feber och hosta är de vanligaste symtomen.
 • Snuva
 • Halsont (ont i halsen)
 • Huvudvärk.
 • Illamående.
 • Muskelvärk.
 • Ledvärk.
 • Kräkningar.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation (pneumoni).

Hur lång tid tar det innan symtom visar sig?

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) är sannolikt mellan 2 och 14 dagar. De flesta har symtom redan efter 5 dagar.

Man är sannolikt inte smittsam under inkubationstiden.

Hur smittar coronavirus (Covid-19)?

Coronavirus smittar från person till person. Den som är sjuk och har symtom kan sprida sjukdomen till andra i omgivningen. Den som har symtom skall därför isolera sig hemma eller på sjukhus. Sjukhusvård är aktuellt om egenvård i hemmet är otillräckligt. Detta är något som bedöms av läkare. Ring 1177 om du är osäker på vad du skall göra.

Isolering skall fortsätta tills en läkare beslutar att den kan avslutas. För närvarande anser man att isolering kan upphöra om följande villkor är uppfyllda:

 • Man skall vara fri från feber (utan febernedsättande).
 • Man skall inte ha några symtom.
 • Man skall uppvisa två negativa andningsprover tagna med 24 timmars mellanrum.

Coronaviruset smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från en smittad persons luftvägar. Dessa droppar och sekret hamnar i luften och i omgivningen när en smittad person hostar och nyser. Närkontakt med personen kan förmodligen leda till att man blir smittad.

Det är inte helt fastställt om man kan bli smittad genom att ta på ytor eller föremål som exponerats för virus, men sannolikt utgör paket och post inte någon risk för smitta.

 • Tvätta händerna noggrant och ofta.
 • Undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

Hur länge skall man vara i karantän om man tror man exponerats för Coronavirus (Covid-19)?

Karantän innebär att en person eller grupp som har utsatts för smittan, men ännu inte utvecklat symtom, skall isoleras från andra som inte har exponerats för att förhindra eventuell spridning av sjukdomen. Karantän kan övervägas för hela inkubationstiden (ca 14 dagar). Därefter anses risken för smitta vara mycket liten.

Hur många har smittats av Coronavirus i Sverige?

2020-03-17: Totalt har 1167 personer påvisats smittade med covid-19 i Sverige (12 fall per 100 000 invånare), 57 % av de smittade är män. Fallen är mellan 0 och 99 år gamla (medelålder 47). Majoriteten av fallen har smittats utomlands. Även fall som smittats i Sverige har till störst del smittats av personer i sin omgivning som kommit hem från utlandsresa och visats vara smittade. Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset.

Ska jag stanna hemma?

Om du känner dig sjuk (symtom med symtom snuva, hosta eller feber) så bör du inte träffa andra människor. Du ska inte gå till jobbet eller skolan.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Hur länge varar infektionen? Hur länge är man sjuk?

De flesta personer som fått lindriga symtom (feber och hosta) blir friska efter två veckor. För de som blir allvarligt sjuka tar det mellan tre och sex veckor att tillfriskna.

Hur farligt är Coronavirus (Covid-19)?

WHO uppskattar i dagsläget att dödligheten är 1–2 procent av infekterade. Den siffran baseras på internationella studier och siffran kan komma att justeras framgent allteftersom mer data rapporteras.

Riskgrupper: Vem löper störst risk att bli allvarligt sjuk av Coronavirus (Covid-19)?

Tillgängliga studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk.

Annan samtidig sjukdom (hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer, osv) innebär också att risken för att bli allvarligt sjuk är ökad. Diabetes anses likaledes vara en riskfaktor. Personer med nedsatt immunförsvar skall också betraktas som riskgrupper.

Vem behöver testas för Coronavirus?

Provtagningen är prioriterad till följande personer:

 • Personer som är i behov av vård på sjukhus.
 • Personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19.

Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Denna grupp prioriteras inte för provtagning.

Hur kan jag undvika att bli smittad med Coronavirus?

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Kasta använda pappersnäsdukar.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Hur många gånger kan man smittas med det nya coronaviruset?

Det är oklart eftersom vi ännu inte har erfarenhet av viruset. Sannolikt kommer man utveckla viss immunitet som gör att man är skyddad från flera infektioner under samma säsong.

Vad ska jag göra om jag hade nära kontakt med någon som har Coronavirus (Covid-19)?

Ring 1177 för att efterhöra om du behöver isolera dig och hur länge det är nödvändigt.

Hjälper ansiktsmask / munskydd mot smitta med Coronavirus?

Det rekommenderas inte att personer som mår bra skall använda ansiktsmask/munskydd. Du bör bara bära en mask om sjukvårdspersonal rekommenderar det. Ansiktsmask ska användas av den som smittats och har symtom. Masken skyddar andra från att bli smittade. Tillgång till mask/munskydd är också avgörande för hälso- och sjukvårdspersonal. Köp inte ansiktsmask/munskydd i onödan!

Kommer vår- och sommarvärmen stoppa pandemin?

Det är ännu inte känt om väder och temperatur påverkar spridningen av Coronavirus (Covid-19). Vissa andra virus, som vanlig förkylning och influensa, sprider sig mer under kalla månader, men det betyder inte att det är omöjligt att bli sjuk övriga månader. Man vet inte om spridningen av Coronavirus (Covid-19) kommer att minska när vädret blir varmare.

Bör jag oroa mig för husdjur eller andra djur?

Även om detta virus härstammar från djur, så sprids det från person till person. Det finns ingen anledning att tro att några djur inklusive husdjur i Sverige kan vara en källa till infektion med detta nya coronavirus. För närvarande finns det inga bevis för att husdjur kan infekteras med eller sprida Coronavirus (Covid-19).

Ska jag undvika kontakt med husdjur eller andra djur om jag drabbats av Coronavirus?

Du bör begränsa kontakten med husdjur och andra djur medan du drabbats av Coronavirus (Covid-19). Även om det inte har förekommit några rapporter om att husdjur eller andra djur har blivit sjuka så rekommenderar CDC att smittade personer skall begränsa kontakten med djur tills mer information finns.

Gå till Folkhälsomyndigheten

Gå till CDC.

Senaste av Blog